Apostlenes-gjerninge 10:36
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Det ord som han sendte ut til Israels barn, idet han i evangeliet forkynte fred ved Jesus Kristus han er alles Herre

Dansk (1917 / 1931)
det Ord, som han sendte til Israels Børn, da han forkyndte Fred ved Jesus Kristus: han er alles Herre.

Svenska (1917)
Det ord som han har sänt till Israels barn för att genom Jesus Kristus, som är allas Herre, förkunna det glada budskapet om frid, det ordet kännen I,

King James Bible
The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ: (he is Lord of all:)

English Revised Version
The word which he sent unto the children of Israel, preaching good tidings of peace by Jesus Christ (he is Lord of all)--
Bibelen Kunnskap Treasury

word.

Apostlenes-gjerninge 2:38,39
Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave! …

Apostlenes-gjerninge 3:25,26
I er barn av profetene og av den pakt som Gud gjorde med våre fedre da han sa til Abraham: Og i din ætt skal alle jordens slekter velsignes. …

Apostlenes-gjerninge 11:19
De som nu var adspredt på grunn av den trengsel som opstod for Stefanus' skyld, drog omkring like til Fønikia og Kypern og Antiokia, men talte ikke ordet til andre enn jøder.

Apostlenes-gjerninge 13:46
Da tok Paulus og Barnabas til orde og sa dem rent ut: Det var nødvendig at Guds ord blev talt først til eder; men siden I støter det fra eder og ikke akter eder verdige til det evige liv, så vender vi oss nu til hedningene.

Matteus 10:6
men gå heller til de fortapte får av Israels hus!

Lukas 24:47
og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

preaching.

Salmenes 72:1-3,7
Av Salomo. Gud, gi kongen dine dommer og kongesønnen din rettferdighet! …

Salmenes 85:9,10
Ja, hans frelse er nær hos dem som frykter ham, forat herlighet skal bo i vårt land. …

Esaias 9:6
For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste.

Esaias 32:15-17
inntil Ånden blir utøst over oss fra det høie, og ørkenen blir til fruktbar mark, og fruktbar mark aktes som skog. …

Esaias 55:12
For med glede skal I dra ut, og i fred skal I føres frem; fjellene og haugene skal bryte ut i fryderop for eders åsyn, og alle markens trær skal klappe i hendene.

Esaias 57:19
Herren skaper lebers grøde*; fred, fred for fjern og nær, sier han, og jeg læger ham.

Lukas 2:10-14
Og engelen sa til dem: Forferdes ikke! for se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket! …

2 Korintierne 5:18-21
Men alt dette er av Gud, som forlikte oss med sig selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste, …

Efeserne 2:13-18
men nu, i Kristus Jesus, er I som fordum var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. …

Kolossenserne 1:20
og ved ham å forlike alle ting med sig, idet han gjorde fred ved hans korses blod, - ved ham, enten det er de på jorden eller de i himlene.

Hebreerne 7:2,3
han som Abraham også gav tiende av alt, og som først, når hans navn utlegges, er rettferdighets konge, men dernæst også Salems konge, det er freds konge, …

Hebreerne 13:20
Men fredens Gud, som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, op fra de døde,

he is.

Apostlenes-gjerninge 2:36
Så skal da hele Israels hus vite for visst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som I korsfestet.

Apostlenes-gjerninge 5:31
ham ophøiet Gud ved sin høire hånd til høvding og frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse.

Salmenes 2:6-8
Og jeg har dog innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg! …

Salmenes 24:7-10
Løft, I porter, eders hoder, og løft eder, I evige dører, så herlighetens konge kan dra inn! …

Salmenes 45:6,11
Din trone, Gud, står fast evindelig og alltid; rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. …

Salmenes 110:1,2
Av David; en salme. Herren sa til min herre: Sett dig ved min høire hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! …

Esaias 7:14
Derfor skal Herren selv gi eder et tegn: Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel*.

Esaias 45:21-25
Meld og si fra! Ja, la dem rådslå alle sammen! Hvem har kunngjort dette fra fordums tid, forkynt det for lenge siden? Mon ikke jeg, Herren? Og det er ingen annen Gud foruten mig; en rettferdig og frelsende Gud er det ikke foruten mig. …

Jeremias 23:5,6
Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la stå frem for David en rettferdig spire, og han skal regjere som konge og gå frem med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. …

Daniel 7:13,14
Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syner se hvorledes en som lignet en menneskesønn, kom med himmelens skyer; han gikk bort til den gamle av dager og blev ført frem for ham. …

Hoseas 1:7
men over Judas hus vil jeg miskunne mig, og jeg vil frelse dem ved Herren deres Gud; jeg vil ikke frelse dem ved bue eller sverd eller krig, ved hester eller ryttere.

Mika 5:2
Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være med blandt Judas tusener*! Av dig skal det utgå for mig en som skal være hersker over Israel, og hans utgang er fra fordum, fra evighets dager.

Malakias 3:1
Se, jeg sender mitt bud, og han skal rydde vei for mitt åsyn; og brått skal han komme til sitt tempel, Herren som I søker, paktens engel som I stunder efter; se, han kommer, sier Herren, hærskarenes Gud.

Matteus 11:27
Alle ting er mig overgitt av min Fader, og ingen kjenner Sønnen, uten Faderen, heller ikke kjenner nogen Faderen, uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.

Matteus 22:44-46
Herren sa til min herre: Sett dig ved min høire hånd, til jeg får lagt dine fiender under dine føtter! …

Matteus 28:18
Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord;

Johannes 3:35,36
Faderen elsker Sønnen, og alt har han gitt i hans hånd. …

Johannes 5:23-29
forat alle skal ære Sønnen, likesom de ærer Faderen. Den som ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham. …

Romerne 10:11-13
For Skriften sier: Hver den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. …

Romerne 14:9
For derfor døde Kristus og blev levende igjen at han skulde være herre både over levende og over døde.

1 Korintierne 15:27,47
for han har lagt alt under hans føtter. Men når han sier at alt er ham underlagt, så er det klart at han er undtatt som har underlagt ham alt; …

Efeserne 1:20-23
som han viste på Kristus da han opvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høire hånd i himmelen, …

Efeserne 4:5-12
én Herre, én tro, én dåp, …

Filippenserne 2:11
Og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

Kolossenserne 1:15-18
Og han er et billede av Gud den usynlige, den førstefødte fremfor enhver skapning; …

Hebreerne 1:2,6-12
som han har satt til arving over alle ting, ved hvem han og har gjort verden, …

1 Peters 3:22
han som er faret op til himmelen og er ved Guds høire hånd, hvor engler og makter og krefter er ham underlagt.

Apenbaring 1:5,18
og fra Jesus Kristus, det troverdige vidne, den førstefødte blandt de døde og herren over kongene på jorden! Ham som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod, …

Apenbaring 17:14
Disse skal stride mot Lammet, og Lammet skal seire over dem, fordi det er herrers herre og kongers konge, og de som er med det, de kalte og utvalgte og trofaste.

Apenbaring 19:16
Og på sitt klædebon og på sin lend har han et navn skrevet: Kongers konge og herrers herre.

Lenker
Apostlenes-gjerninge 10:36 InterlineærtApostlenes-gjerninge 10:36 flerspråkligHechos 10:36 SpanskActes 10:36 FranskApostelgeschichte 10:36 TyskeApostlenes-gjerninge 10:36 ChineseActs 10:36 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes-gjerninge 10
35men blandt ethvert folkeslag tar han imot den som frykter ham og gjør rettferdighet. 36Det ord som han sendte ut til Israels barn, idet han i evangeliet forkynte fred ved Jesus Kristus han er alles Herre 37det ord kjenner I, det som utgikk over hele Judea efter å ha tatt sin begynnelse fra Galilea efter den dåp som Johannes forkynte - …
Kryssreferanser
Matteus 28:18
Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord;

Lukas 1:79
for å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei.

Lukas 2:11
Eder er idag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad.

Lukas 2:14
Ære være Gud i det høieste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag!

Apostlenes-gjerninge 2:36
Så skal da hele Israels hus vite for visst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som I korsfestet.

Apostlenes-gjerninge 10:37
det ord kjenner I, det som utgikk over hele Judea efter å ha tatt sin begynnelse fra Galilea efter den dåp som Johannes forkynte -

Apostlenes-gjerninge 13:32
Og vi forkynner eder evangeliet om det løfte som blev gitt til fedrene, at dette har Gud opfylt for oss, deres barn, idet han opreiste Jesus,

Romerne 5:1
Da vi nu altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus,

Romerne 10:12
Det er jo ingen forskjell på jøde og greker; de har alle den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham;

Efeserne 2:17
Og han kom og forkynte fred for eder som var langt borte, og fred for dem som var nær ved;

Apostlenes-gjerninge 10:35
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden