Esaias 55:12
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For med glede skal I dra ut, og i fred skal I føres frem; fjellene og haugene skal bryte ut i fryderop for eders åsyn, og alle markens trær skal klappe i hendene.

Dansk (1917 / 1931)
Ja, med Glæde skal I drage ud; og i Fred skal I ledes frem; foran jer raaber Bjerge og Høje med Fryd, alle Markens Træer skal klappe i Haand;

Svenska (1917)
Ty med glädje skolen I draga ut, och i frid skolen I föras åstad. Bergen och höjderna skola brista ut i jubel, där I gån fram, och alla träd på marken skola klappa i händerna.

King James Bible
For ye shall go out with joy, and be led forth with peace: the mountains and the hills shall break forth before you into singing, and all the trees of the field shall clap their hands.

English Revised Version
For ye shall go out with joy, and be led forth with peace: the mountains and the hills shall break forth before you into singing, and all the trees of the field shall clap their hands.
Bibelen Kunnskap Treasury

ye shall

Esaias 35:10
Og Herrens forløste skal vende tilbake og komme til Sion med frydesang, og evig glede er det over deres hode; fryd og glede skal de nå, og sorg og sukk skal fly.

Esaias 48:20
Dra ut av Babel, fly fra kaldeerne! Forkynn dette, fortell det med jubelrøst, utbred det like til jordens ende, si: Herren har gjenløst sin tjener Jakob!

Esaias 49:9,10
og si til de fangne: Gå ut! - til dem som er i mørket: Kom frem! På veiene skal de beite, og på alle de bare hauger skal det være beitemark for dem. …

Esaias 51:11
Så skal Herrens forløste vende tilbake og komme til Sion med frydesang, og evig glede er det over deres hode; fryd og glede skal de nå, sorg og sukk skal fly.

Esaias 65:13,14
Derfor sier Herren, Israels Gud, så: Se, mine tjenere skal ete, men I skal hungre; se, mine tjenere skal drikke, men I skal tørste; se, mine tjenere skal glede sig, men I skal skamme eder; …

Salmenes 105:43
og han førte sitt folk ut med glede, sine utvalgte med fryderop,

Jeremias 30:19
Og det skal lyde lovsang fra dem, og rop av glade mennesker; jeg vil gjøre dem tallrike, og de skal ikke bli færre; jeg vil ære dem, og de skal ikke bli aktet ringe.

Jeremias 31:12-14
Og de skal komme og synge med fryd på Sions berg, og de skal strømme til Herrens gode ting, til korn og til most og til olje og til unge får og okser, og deres sjel skal være som en vannrik have, og de skal ikke vansmekte mere. …

Jeremias 33:6,11
Se, jeg legger forbinding og lægedom på den og læger dem, og jeg vil la dem se en overflod av fred og trygghet. …

Sakarias 2:7-10
Hør! Sion, berg dig unda, du som bor hos Babels datter! …

Romerne 5:1,11
Da vi nu altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, …

Romerne 15:13
Men håpets Gud fylle eder med all glede og fred i eders tro, så I kan være rike på håp ved den Hellige Ånds kraft!

Galaterne 5:22
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet;

Kolossenserne 1:11
så I styrkes med all styrke efter hans herlighets kraft til all tålmodighet og langmodighet,

the mountains

Esaias 14:8
Også cypressene gleder sig over dig, Libanons sedrer: Siden du falt og blev liggende, stiger ingen hugger op til oss.

Esaias 35:1,2
Ørkenen og det tørre land skal glede sig, og den øde mark skal juble og blomstre som en lilje. …

Esaias 42:10,11
Syng Herren en ny sang, hans pris fra jordens ende, I som farer ut på havet, og alt som fyller det, I øer og I som bor der! …

Esaias 44:23
Juble, I himler! For Herren utfører sitt verk. Rop med fryd, I jordens dybder! Bryt ut i jubel, I fjell, du skog, hvert tre i dig! For Herren gjenløser Jakob, og på Israel vil han åpenbare sin herlighet.

Esaias 49:13
Juble, I himler, og fryd dig, du jord! I fjell, bryt ut i frydesang! For Herren trøster sitt folk, og over sine elendige forbarmer han sig.

Salmenes 65:13
Engene er klædd med får, og dalene er dekket med korn; folk roper med fryd og synger.

Salmenes 96:11-13
Himmelen glede sig, og jorden fryde sig, havet bruse og alt det som fyller det! …

Salmenes 98:7-9
Havet bruse og alt det som fyller det, jorderike og de som bor der! …

Salmenes 148:4-13
Lov ham, I himlenes himler og I vann som er ovenover himlene! …

Lukas 15:10
Således, sier jeg eder, blir det glede for Guds engler over én synder som omvender sig.

Apenbaring 19:1-6
Derefter hørte jeg likesom en sterk lyd av en stor skare i himmelen, som sa: Halleluja! Frelsen og æren og makten tilhører vår Gud! …

clap

1 Krønikebok 16:32,33
Havet bruse og alt som fyller det! Marken fryde sig og alt som er på den! …

Salmenes 47:1
Til sangmesteren; av Korahs barn; en salme. (2) Klapp i hender, alle folk, juble for Gud med fryderop.

Lenker
Esaias 55:12 InterlineærtEsaias 55:12 flerspråkligIsaías 55:12 SpanskÉsaïe 55:12 FranskJesaja 55:12 TyskeEsaias 55:12 ChineseIsaiah 55:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Esaias 55
11således skal mitt ord være, som går ut av min munn; det skal ikke vende tomt tilbake til mig, men det skal gjøre det jeg vil, og lykkelig utføre det som jeg sender det til. 12For med glede skal I dra ut, og i fred skal I føres frem; fjellene og haugene skal bryte ut i fryderop for eders åsyn, og alle markens trær skal klappe i hendene. 13I stedet for tornebusker skal det vokse op cypresser, i stedet for tistler skal det vokse op myrter, og det skal være til et navn for Herren, til et evig tegn, som ikke skal bli utslettet.
Kryssreferanser
1 Krønikebok 16:33
Da jubler trærne i skogen for Herrens åsyn; for han kommer for å dømme jorden.

Salmenes 65:12
Ødemarkens beiter drypper, og haugene omgjorder sig med jubel.

Salmenes 65:13
Engene er klædd med får, og dalene er dekket med korn; folk roper med fryd og synger.

Salmenes 69:34
Himmel og jord skal love ham, havet og alt det som rører sig i det.

Salmenes 96:12
Marken fryde sig og alt det som er på den! Da jubler alle trær i skogen

Salmenes 98:8
Strømmene klappe i hender, fjellene juble alle sammen

Salmenes 105:43
og han førte sitt folk ut med glede, sine utvalgte med fryderop,

Salmenes 148:9
I fjell og alle hauger, frukttrær og alle sedrer,

Esaias 14:8
Også cypressene gleder sig over dig, Libanons sedrer: Siden du falt og blev liggende, stiger ingen hugger op til oss.

Esaias 35:1
Ørkenen og det tørre land skal glede sig, og den øde mark skal juble og blomstre som en lilje.

Esaias 35:2
Den skal blomstre og juble, ja juble og synge med fryd; Libanons herlighet er gitt den, Karmels og Sarons prakt; de skal se Herrens herlighet, vår Guds prakt.

Esaias 44:23
Juble, I himler! For Herren utfører sitt verk. Rop med fryd, I jordens dybder! Bryt ut i jubel, I fjell, du skog, hvert tre i dig! For Herren gjenløser Jakob, og på Israel vil han åpenbare sin herlighet.

Esaias 49:13
Juble, I himler, og fryd dig, du jord! I fjell, bryt ut i frydesang! For Herren trøster sitt folk, og over sine elendige forbarmer han sig.

Esaias 51:11
Så skal Herrens forløste vende tilbake og komme til Sion med frydesang, og evig glede er det over deres hode; fryd og glede skal de nå, sorg og sukk skal fly.

Esaias 52:9
Bryt ut og juble alle sammen, Jerusalems ruiner! For Herren trøster sitt folk, han gjenløser Jerusalem.

Esaias 54:10
For fjellene kan vei vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra dig, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer sig over dig.

Esaias 54:13
Og alle dine barn skal være lært av Herren, og dine barns fred skal være stor.

Jeremias 29:11
For jeg vet de tanker jeg tenker om eder, sier Herren, fredstanker og ikke tanker til ulykke, å gi eder fremtid og håp.

Esekiel 17:24
Og alle markens trær skal kjenne at jeg, Herren, har gjort et høit tre lavt og et lavt tre høit, et friskt tre tørt og et tørt tre grønt; jeg, Herren, har sagt det, og jeg skal gjøre det.

Esaias 55:11
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden