Esaias 44:23
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Juble, I himler! For Herren utfører sitt verk. Rop med fryd, I jordens dybder! Bryt ut i jubel, I fjell, du skog, hvert tre i dig! For Herren gjenløser Jakob, og på Israel vil han åpenbare sin herlighet.

Dansk (1917 / 1931)
Jubler, I Himle, thi HERREN greb ind, fryd jer, I Jordens Dybder, bryd ud i Jubel, I Bjerge, Skoven og alle dens Træer, thi HERREN genløser Jakob og herliggør sig ved Israel.

Svenska (1917)
Jublen, I himlar, ty HERREN utför sitt verk; höjen glädjerop, I jordens djup, bristen ut i jubel, I berg, du skog med alla dina träd; ty HERREN förlossar Jakob, han bevisar sig härlig i Israel.

King James Bible
Sing, O ye heavens; for the LORD hath done it: shout, ye lower parts of the earth: break forth into singing, ye mountains, O forest, and every tree therein: for the LORD hath redeemed Jacob, and glorified himself in Israel.

English Revised Version
Sing, O ye heavens, for the LORD hath done it; shout, ye lower parts of the earth; break forth into singing, ye mountains, O forest, and every tree therein: for the LORD hath redeemed Jacob, and will glorify himself in Israel.
Bibelen Kunnskap Treasury

sing

Esaias 42:10-12
Syng Herren en ny sang, hans pris fra jordens ende, I som farer ut på havet, og alt som fyller det, I øer og I som bor der! …

Esaias 49:13
Juble, I himler, og fryd dig, du jord! I fjell, bryt ut i frydesang! For Herren trøster sitt folk, og over sine elendige forbarmer han sig.

Esaias 55:12,13
For med glede skal I dra ut, og i fred skal I føres frem; fjellene og haugene skal bryte ut i fryderop for eders åsyn, og alle markens trær skal klappe i hendene. …

Salmenes 69:34
Himmel og jord skal love ham, havet og alt det som rører sig i det.

Salmenes 96:11,12
Himmelen glede sig, og jorden fryde sig, havet bruse og alt det som fyller det! …

Salmenes 98:7,8
Havet bruse og alt det som fyller det, jorderike og de som bor der! …

Jeremias 51:48
Og himmel og jord og alt som i dem er, skal juble over Babel; for fra nord skal ødeleggerne komme over det, sier Herren.

Lukas 2:10-14
Og engelen sa til dem: Forferdes ikke! for se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket! …

Apenbaring 5:8-14
Og da det tok boken, falt de fire livsvesener og de fire og tyve eldste ned for Lammet, hver med sin harpe og med gullskåler, fulle av røkelse, som er de helliges bønner, …

Apenbaring 12:12
Derfor fryd eder, I himler, og I som bor i dem! Ve jorden og havet! for djevelen er faret ned til eder i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid.

Apenbaring 18:20
Fryd dig over den, du himmel, og I hellige, og I apostler og profeter, fordi Gud har holdt dom over den for eder!

Apenbaring 19:1-6
Derefter hørte jeg likesom en sterk lyd av en stor skare i himmelen, som sa: Halleluja! Frelsen og æren og makten tilhører vår Gud! …

glorified

Esaias 26:15
Du øker folket, Herre! Du øker folket og viser din herlighet; du flytter alle landets grenser langt ut.

Esaias 49:3
Og han sa til mig: Du er min tjener, du er Israel, på hvem jeg vil åpenbare min herlighet.

Esaias 60:21
Og ditt folk - de er alle sammen rettferdige; til evig tid skal de eie landet; de er jo en kvist som jeg har plantet, et verk av mine hender til min ære.

Esekiel 36:1,8
Og du menneskesønn! Spå om Israels fjell og si: Hør Herrens ord, I Israels fjell! …

Esekiel 39:13
Alt folket i landet skal være med om å begrave dem, og det skal være dem til navnkundighet på den dag jeg åpenbarer min herlighet, sier Herren, Israels Gud.

Efeserne 1:6,7
til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elskede, …

Efeserne 3:21
ham være æren i menigheten og i Kristus Jesus, gjennem alle slekter i alle evigheter! Amen.

2 Tessalonikerne 1:10-12
når han kommer på hin dag for å vise sig herlig i sine hellige og underfull i alle de troende - for trodd blev vårt vidnesbyrd til eder. …

1 Peters 4:11
om nogen taler, han tale som Guds ord; om nogen tjener i menigheten, han tjene som av den kraft Gud gir, forat Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.

Lenker
Esaias 44:23 InterlineærtEsaias 44:23 flerspråkligIsaías 44:23 SpanskÉsaïe 44:23 FranskJesaja 44:23 TyskeEsaias 44:23 ChineseIsaiah 44:23 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Esaias 44
22Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke og dine synder som en sky; vend om til mig, for jeg gjenløser dig! 23Juble, I himler! For Herren utfører sitt verk. Rop med fryd, I jordens dybder! Bryt ut i jubel, I fjell, du skog, hvert tre i dig! For Herren gjenløser Jakob, og på Israel vil han åpenbare sin herlighet. 24Så sier Herren, din gjenløser, han som dannet dig fra mors liv: Jeg er Herren, som gjør alle ting, som utspente himmelen alene, som bredte ut jorden uten hjelp fra nogen, …
Kryssreferanser
Efeserne 4:9
Men dette: Han fór op, hvad er det uten at han først fór ned til jordens lavere deler?

Apenbaring 12:12
Derfor fryd eder, I himler, og I som bor i dem! Ve jorden og havet! for djevelen er faret ned til eder i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid.

1 Krønikebok 16:31
Himmelen glede sig, og jorden fryde Sig, og de skal si iblandt hedningene: Herren er blitt konge.

Salmenes 65:13
Engene er klædd med får, og dalene er dekket med korn; folk roper med fryd og synger.

Salmenes 69:34
Himmel og jord skal love ham, havet og alt det som rører sig i det.

Salmenes 148:7
Lov Herren fra jorden, I store sjødyr og alle vanndyp,

Salmenes 148:9
I fjell og alle hauger, frukttrær og alle sedrer,

Esaias 12:5
Syng Herrens pris, for herlige ting har han gjort! La dette bli kunngjort over hele jorden!

Esaias 42:10
Syng Herren en ny sang, hans pris fra jordens ende, I som farer ut på havet, og alt som fyller det, I øer og I som bor der!

Esaias 43:1
Og nu, så sier Herren, som skapte dig, Jakob, og som dannet dig, Israel: Frykt ikke! Jeg har gjenløst dig, kalt dig ved navn, du er min.

Esaias 43:7
hver den som nevnes med mitt navn, og som jeg har skapt til min ære, som jeg har dannet og gjort.

Esaias 46:13
Jeg lar min rettferdighet komme nær, den er ikke langt borte, og min frelse dryger ikke; jeg gir frelse i Sion og min herlighet til Israel.

Esaias 49:3
Og han sa til mig: Du er min tjener, du er Israel, på hvem jeg vil åpenbare min herlighet.

Esaias 49:13
Juble, I himler, og fryd dig, du jord! I fjell, bryt ut i frydesang! For Herren trøster sitt folk, og over sine elendige forbarmer han sig.

Esaias 52:9
Bryt ut og juble alle sammen, Jerusalems ruiner! For Herren trøster sitt folk, han gjenløser Jerusalem.

Esaias 55:12
For med glede skal I dra ut, og i fred skal I føres frem; fjellene og haugene skal bryte ut i fryderop for eders åsyn, og alle markens trær skal klappe i hendene.

Esaias 61:3
til å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledes olje i stedet for sorg, lovprisnings klædebon i stedet for en vansmektet ånd, og de skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære.

Jeremias 31:11
For Herren har fridd Jakob ut og løst ham av dens hånd som var sterkere enn han.

Jeremias 51:48
Og himmel og jord og alt som i dem er, skal juble over Babel; for fra nord skal ødeleggerne komme over det, sier Herren.

Esekiel 35:14
Så sier Herren, Israels Gud: Mens all jorden gleder sig, vil jeg legge dig øde.

Esaias 44:22
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden