2 Tessalonikerne 1:10
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
når han kommer på hin dag for å vise sig herlig i sine hellige og underfull i alle de troende - for trodd blev vårt vidnesbyrd til eder.

Dansk (1917 / 1931)
naar han kommer for paa hin Dag at herliggøres i sine hellige og beundres i alle dem, som have troet; thi troet blev vort Vidnesbyrd til eder.

Svenska (1917)
när han kommer för att förhärligas i sina heliga och visa sig underbar i alla dem som hava kommit till att tro; ty det vittnesbörd vi hava framburit till eder haven I trott. Så skall ske på den dagen.

King James Bible
When he shall come to be glorified in his saints, and to be admired in all them that believe (because our testimony among you was believed) in that day.

English Revised Version
when he shall come to be glorified in his saints, and to be marveled at in all them that believed (because our testimony unto you was believed) in that day.
Bibelen Kunnskap Treasury

to be glorified.

2 Tessalonikerne 1:12
forat vår Herre Jesu navn må bli herliggjort i eder, og I i ham, efter vår Guds og den Herre Jesu Kristi nåde.

4 Mosebok 23:23
For ikke finnes det trolldom i Jakob, og ikke spådomskunster i Israel; når tiden er der, blir det sagt til Jakob og til Israel hvad Gud vil gjøre.

Salmenes 89:7
en Gud, såre forferdelig i de helliges hemmelige råd og fryktelig for alle dem som er omkring ham?

Esaias 43:21
Det folk jeg har dannet mig, skal forkynne min pris.

Esaias 44:23
Juble, I himler! For Herren utfører sitt verk. Rop med fryd, I jordens dybder! Bryt ut i jubel, I fjell, du skog, hvert tre i dig! For Herren gjenløser Jakob, og på Israel vil han åpenbare sin herlighet.

Esaias 49:3
Og han sa til mig: Du er min tjener, du er Israel, på hvem jeg vil åpenbare min herlighet.

Esaias 60:21
Og ditt folk - de er alle sammen rettferdige; til evig tid skal de eie landet; de er jo en kvist som jeg har plantet, et verk av mine hender til min ære.

Jeremias 33:9
Og byen skal være mig til et gledesnavn, til pris og pryd for alle jordens folkeslag, når de får høre om alt det gode jeg gjør imot den, og de skal skjelve og beve når de får se alt det gode og all den fred jeg gir den.

Matteus 25:31
Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone.

Johannes 11:4
Da Jesus hørte det, sa han: Denne sykdom er ikke til døden, men til Guds ære, forat Guds Sønn skal bli æret ved den.

Johannes 17:10
alt mitt er jo ditt, og ditt er mitt; og jeg er herliggjort i dem.

Galaterne 1:24
og de priste Gud for mig.

Efeserne 1:6,12,14,18
til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elskede, …

Efeserne 2:7
forat han i de kommende tider kunde vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.

Efeserne 3:10,16
forat Guds mangfoldige visdom nu ved menigheten skulde bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen …

1 Peters 2:9
Men I er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat I skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørke til sitt underfulle lys,

Apenbaring 7:11,12
Og alle englene stod omkring tronen og om de eldste og om de fire livsvesener, og de falt ned for tronen på sitt åsyn og tilbad Gud og sa: …

to be admired.

Salmenes 68:35
Forferdelig er du, Gud, fra dine helligdommer; Israels Gud, han gir folket makt og styrke. Lovet være Gud!

our.

2 Tessalonikerne 2:13
Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, I som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten,

1 Tessalonikerne 1:5
For vårt evangelium kom ikke til eder bare i ord, men og i kraft og i den Hellige Ånd og i stor fullvisshet, likesom I jo vet hvorledes vi var iblandt eder for eders skyld,

1 Tessalonikerne 2:13
Og derfor takker også vi Gud uavlatelig for at da I fikk det Guds ord vi forkynte, tok I imot det, ikke som et menneske-ord, men, som det i sannhet er, som et Guds ord, som og viser sig virksomt i eder som tror.

in that.

Malakias 3:17
Og på den dag som jeg skaper, sier Herren, hærskarenes Gud, skal de være min eiendom, og jeg vil spare dem, likesom en mann sparer sin sønn som tjener ham.

Matteus 7:22
Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn?

Matteus 24:36
Men hin dag og time vet ingen, ikke engang himmelens engler, men alene min Fader.

Lukas 10:12
Jeg sier eder at det skal gå Sodoma tåleligere på hin dag enn den by.

2 Timoteus 1:12,18
Derfor lider jeg også dette, men jeg skammer mig ikke ved det; for jeg vet på hvem jeg tror, og jeg er viss på at han er mektig til å ta vare på det som er mig overgitt, inntil hin dag. …

2 Timoteus 4:8
Så ligger da rettferdighetens krans rede for mig, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi mig på hin dag, dog ikke mig alene, men alle som har elsket hans åpenbarelse.

Lenker
2 Tessalonikerne 1:10 Interlineært2 Tessalonikerne 1:10 flerspråklig2 Tesalonicenses 1:10 Spansk2 Thessaloniciens 1:10 Fransk2 Thessalonicher 1:10 Tyske2 Tessalonikerne 1:10 Chinese2 Thessalonians 1:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Tessalonikerne 1
9de som skal lide straff, en evig fortapelse bort fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet, 10når han kommer på hin dag for å vise sig herlig i sine hellige og underfull i alle de troende - for trodd blev vårt vidnesbyrd til eder. 11Derfor beder vi og alltid for eder at vår Gud må akte eder verdige for sitt kall og mektig fylle eder med all lyst til det gode og virksomhet i troen, …
Kryssreferanser
Esaias 2:11
Menneskets stolte øine blir ydmyket, og mennenes stolthet blir bøiet, og Herren alene er høi på den dag.

Esaias 49:3
Og han sa til mig: Du er min tjener, du er Israel, på hvem jeg vil åpenbare min herlighet.

Matteus 16:27
For Menneskesønnen skal komme i sin Faders herlighet med sine engler, og da skal han betale enhver efter hans gjerning.

Matteus 16:28
Sannelig sier jeg eder: Nogen av dem som her står, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike.

Johannes 17:10
alt mitt er jo ditt, og ditt er mitt; og jeg er herliggjort i dem.

1 Korintierne 1:6
likesom Kristi vidnesbyrd er blitt rotfestet i eder,

1 Korintierne 3:13
da skal enhvers verk bli åpenbart; for dagen skal vise det, for den åpenbares med ild, og hvordan enhvers verk er, det skal ilden prøve.

1 Tessalonikerne 2:1
For selv vet I, brødre, om den inngang vi fikk hos eder, at den ikke er blitt uten frukt;

1 Tessalonikerne 2:12
og bad eder inderlig å vandre verdig for Gud, som har kalt eder til sitt rike og sin herlighet.

1 Timoteus 3:16
Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet.

2 Tessalonikerne 1:9
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden