1 Tessalonikerne 1:5
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For vårt evangelium kom ikke til eder bare i ord, men og i kraft og i den Hellige Ånd og i stor fullvisshet, likesom I jo vet hvorledes vi var iblandt eder for eders skyld,

Dansk (1917 / 1931)
at vort Evangelium ikke kom til eder i Ord alene, men ogsaa i Kraft og i den Helligaand og i fuld Overbevisning, som I jo vide, hvorledes vi færdedes iblandt eder for eders Skyld.

Svenska (1917)
vårt evangelium kom till eder icke med ord allenast, utan i kraft och helig ande och med full visshet. I veten ock på vad sätt vi uppträdde bland eder, till edert bästa.

King James Bible
For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance; as ye know what manner of men we were among you for your sake.

English Revised Version
how that our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance; even as ye know what manner of men we shewed ourselves toward you for your sake.
Bibelen Kunnskap Treasury

our.

Esaias 55:11
således skal mitt ord være, som går ut av min munn; det skal ikke vende tomt tilbake til mig, men det skal gjøre det jeg vil, og lykkelig utføre det som jeg sender det til.

Romerne 2:16
på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene efter mitt evangelium ved Jesus Kristus.

2 Korintierne 4:3
Er da enn vårt evangelium skjult, så er det skjult blandt dem som går fortapt,

Galaterne 1:8-12
Men selv om vi eller en engel fra himmelen forkynner eder et annet evangelium enn det som vi har forkynt eder, han være forbannet! …

Galaterne 2:2
men jeg gikk der op efter en åpenbaring. Og jeg forela dem, og særskilt dem som gjaldt mest, det evangelium som jeg forkynner iblandt hedningene, om jeg vel løp eller hadde løpet forgjeves.

2 Tessalonikerne 2:14
som han kalte eder til ved vårt evangelium forat I skal vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet.

2 Timoteus 2:8
Kom Jesus Kristus i hu, som er opstanden fra de døde, av Davids ætt, efter mitt evangelium,

in word.

1 Tessalonikerne 2:13
Og derfor takker også vi Gud uavlatelig for at da I fikk det Guds ord vi forkynte, tok I imot det, ikke som et menneske-ord, men, som det i sannhet er, som et Guds ord, som og viser sig virksomt i eder som tror.

1 Korintierne 4:20
for Guds rike består ikke i ord, men i kraft.

2 Korintierne 3:6
som og gjorde oss duelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke for bokstav, men for Ånd; for bokstaven slår ihjel, men Ånden gjør levende.

but.

Salmenes 10:2,3
Ved den ugudeliges overmot engstes de elendige; de fanges i de onde råd han har uttenkt. …

Markus 16:20
Men de gikk ut og forkynte ordet allesteds, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med.

Apostlenes-gjerninge 11:21
Og Herrens hånd var med dem, og et stort tall kom til troen og omvendte sig til Herren.

Apostlenes-gjerninge 16:14
Og der var en kvinne ved navn Lydia, en purpur-kremmerske fra byen Tyatira, som dyrket Gud efter jødenes tro; hun hørte på, og Herren oplot hennes hjerte, så hun gav akt på det som blev talt av Paulus.

Romerne 1:16
For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker;

Romerne 15:18,19
for jeg vil ikke driste mig til å tale om annet enn det som Kristus har virket ved mig for å føre hedningene til lydighet, ved ord og gjerning, …

1 Korintierne 1:24
men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom.

1 Korintierne 2:4,5
og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis, …

1 Korintierne 3:6
Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst;

2 Korintierne 10:4,5
for våre stridsvåben er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festnings-verker, …

Efeserne 1:17-20
at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om sig, …

Efeserne 2:4,5,10
Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, …

Efeserne 3:20
Men ham som kan gjøre mere enn alt, langt ut over det som vi beder eller forstår, efter den kraft som ter sig virksom i oss,

Filippenserne 2:13
for Gud er den som virker i eder både å ville og å virke til hans velbehag.

Jakobs 1:16-18
Far ikke vill, mine elskede brødre! …

1 Peters 1:3
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde,

in the.

Johannes 16:7-15
Men jeg sier eder sannheten: Det er til gagn for eder at jeg går bort; for går jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til eder; men går jeg bort, da skal jeg sende ham til eder. …

Apostlenes-gjerninge 2:33
Efterat han nu er ophøiet ved Guds høire hånd og av sin Fader har fått den Hellige Ånd, som var lovt, så utgjød han dette som I både ser og hører.

Apostlenes-gjerninge 10:44-46
Mens Peter ennu talte disse ord, falt den Hellige Ånd på alle dem som hørte ordet. …

Apostlenes-gjerninge 11:15-18
Men da jeg begynte å tale, falt den Hellige Ånd på dem, likesom på oss i begynnelsen. …

1 Korintierne 3:16
Vet I ikke at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i eder?

1 Korintierne 12:7-11
Men Åndens åpenbarelse gis enhver til det som er gagnlig. …

2 Korintierne 6:6
ved renhet, ved skjønnsomhet, ved langmodighet, ved godhet, ved den Hellige Ånd, ved uskrømtet kjærlighet,

Galaterne 3:2-5
Bare dette vil jeg få vite av eder: Var det ved lov-gjerninger I fikk Ånden, eller ved troens forkynnelse? …

Galaterne 5:5,22,23
For ved troen venter vi i Ånden på det som rettferdigheten gir oss håp om; …

Titus 3:5,6
frelste han oss, ikke for rettferdige gjerningers skyld som vi hadde gjort, men efter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den Hellige Ånd, …

Hebreerne 2:4
idet Gud vidnet med, både ved tegn og under og mangehånde kraftige gjerninger og utdeling av den Hellige Ånd efter sin vilje.

1 Peters 1:12
for det blev dem åpenbaret at de ikke tjente sig selv, men oss, med dette som nu er blitt kunngjort ved dem som har forkynt eder evangeliet ved den Hellige Ånd, som blev sendt fra himmelen - dette som englene attrår å skue inn i.

in much.

Kolossenserne 2:2
forat deres hjerter må bli trøstet, så de knyttes sammen i kjærlighet og når frem til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds hemmelighet, det er Kristus,

Hebreerne 2:3
hvorledes skal da vi undfly om vi ikke akter så stor en frelse? - den som først blev forkynt ved Herren og derefter stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham,

Hebreerne 6:11,18,19
Men vi ønsker at enhver av eder må vise den samme iver for den fulle visshet i håpet inntil enden, …

Hebreerne 10:22
så la oss trede frem med sanndru hjerte i troens fulle visshet, renset på hjertene fra en ond samvittighet og tvettet på legemet med rent vann;

2 Peters 1:10,19
Derfor, brødre, legg enn mere vinn på å gjøre eders kall og utvelgelse fast! for når I gjør disse ting, da skal I ingensinne snuble; …

what.

1 Tessalonikerne 2:1-11
For selv vet I, brødre, om den inngang vi fikk hos eder, at den ikke er blitt uten frukt; …

Apostlenes-gjerninge 20:18,19,33-35
Da de var kommet til ham, sa han til dem: I vet hvordan min ferd iblandt eder var hele tiden fra den første dag jeg kom til Asia, …

1 Korintierne 2:2-5
for jeg vilde ikke vite noget iblandt eder uten Jesus Kristus og ham korsfestet. …

1 Korintierne 4:9-13
For mig tykkes at Gud har vist oss apostler frem som de ringeste, som dødsdømte; for et skuespill er vi blitt for verden, både for engler og for mennesker. …

1 Korintierne 10:33
likesom også jeg i alt streber å tekkes alle og ikke tenker på mitt eget gagn, men på de manges, at de må bli frelst.

2 Korintierne 4:1,2
Derfor, da vi har denne tjeneste, eftersom vi har fått miskunn, så taper vi ikke motet; …

2 Korintierne 6:3-10
Og vi gir ikke i noget stykke noget anstøt, forat ikke tjenesten skal bli lastet, …

Filippenserne 4:9
Det som I også har lært og mottatt og hørt og sett hos mig, gjør det; og fredens Gud skal være med eder.

2 Tessalonikerne 3:7-9
I vet jo selv hvorledes I bør efterfølge oss; for vi levde ikke utilbørlig iblandt eder, …

1 Timoteus 4:12-16
La ingen forakte dig for din ungdoms skyld, men vær et forbillede for de troende, i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet! …

1 Peters 5:3
heller ikke som de som vil herske over sine menigheter, men således at I blir mønster for hjorden;

for.

1 Korintierne 9:19-23
For om jeg enn er fri fra alle, har jeg dog selv gjort mig til tjener for alle, for å vinne de fleste, …

2 Timoteus 2:10
Derfor tåler jeg alt for de utvalgtes skyld, forat også de skal vinne frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet.

Lenker
1 Tessalonikerne 1:5 Interlineært1 Tessalonikerne 1:5 flerspråklig1 Tesalonicenses 1:5 Spansk1 Thessaloniciens 1:5 Fransk1 Thessalonicher 1:5 Tyske1 Tessalonikerne 1:5 Chinese1 Thessalonians 1:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Tessalonikerne 1
4da vi er visse på at I er utvalgt, brødre, I som er elsket av Gud. 5For vårt evangelium kom ikke til eder bare i ord, men og i kraft og i den Hellige Ånd og i stor fullvisshet, likesom I jo vet hvorledes vi var iblandt eder for eders skyld, 6og I blev efterfølgere av oss og av Herren, idet I tok imot ordet under megen trengsel med glede i den Hellige Ånd, …
Kryssreferanser
Lukas 1:1
Eftersom mange har tatt sig fore å sette op en fortelling om de ting som er fullbyrdet iblandt oss,

Romerne 15:13
Men håpets Gud fylle eder med all glede og fred i eders tro, så I kan være rike på håp ved den Hellige Ånds kraft!

Romerne 15:19
ved tegns og underes kraft, ved Åndens kraft, så at jeg fra Jerusalem og rundt omkring like til Illyria har fullt kunngjort Kristi evangelium,

1 Korintierne 9:14
Så har også Herren fastsatt for dem som forkynner evangeliet, at de skal leve av evangeliet.

2 Korintierne 6:6
ved renhet, ved skjønnsomhet, ved langmodighet, ved godhet, ved den Hellige Ånd, ved uskrømtet kjærlighet,

Kolossenserne 2:2
forat deres hjerter må bli trøstet, så de knyttes sammen i kjærlighet og når frem til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds hemmelighet, det er Kristus,

1 Tessalonikerne 2:10
I er vidner, og Gud med, hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi ferdedes iblandt eder, I troende,

2 Tessalonikerne 2:14
som han kalte eder til ved vårt evangelium forat I skal vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet.

1 Tessalonikerne 1:4
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden