1 Korintierne 2:4
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis,

Dansk (1917 / 1931)
og min Tale og min Prædiken var ikke med Visdoms overtalende Ord, men med Aands og Krafts Bevisning,

Svenska (1917)
Och mitt tal och min predikan framställdes icke med övertalande visdomsord, utan med en bevisning i ande och kraft;

King James Bible
And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power:

English Revised Version
And my speech and my preaching were not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power:
Bibelen Kunnskap Treasury

my speech.

Apostlenes-gjerninge 20:27
for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd.

not.

1 Korintierne 2:1,13
Og jeg, da jeg kom til eder, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller i visdom og forkynte eder Guds vidnesbyrd; …

1 Korintierne 1:17
For Kristus har ikke utsendt mig for å døpe, men for å forkynne evangeliet, ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulde tape sin kraft.

Dommernes 14:15
På den syende dag sa de til Samsons hustru: Lokk din mann til å si oss løsningen på gåten! Ellers brenner vi op både dig og din fars hus. Er det da for å plyndre oss I har innbudt oss?

Dommernes 16:5
Da kom filistrenes høvdinger op til henne og sa til henne: Lokk ham til å si dig hvori hans store styrke ligger, og hvorledes vi kan rå med ham og binde ham, så vi får bukt med ham! Så vil vi gi dig hver elleve hundre* sekel sølv.

2 Samuel 14:17-20
Og så tenkte din tjenerinne: Gid min herre kongens ord måtte bli mig til trøst, for min herre kongen er som en Guds engel til å høre både på godt og ondt! Så være da Herren din Gud med dig! …

2 Samuel 15:2-6
Og Absalom pleide å stå tidlig op og stille sig ved siden av veien til porten; og så ofte det kom en mann som hadde en sak han vilde føre frem for kongen og få dom i, kalte Absalom på ham og spurte: Hvilken by er du fra? Når han så svarte: Din tjener er fra den og den av Israels stammer, …

1 Kongebok 22:13,14
Og budet som var gått for å tilkalle Mika, sa til ham: Profetene spår med en munn godt for kongen; la nu også dine ord stemme overens med deres og spå godt! …

2 Krønikebok 18:19-21
Og Herren sa: Hvem vil overtale Akab, Israels konge, til å dra op til Ramot i Gilead, så han faller der? og den ene sa så og den annen så. …

Salomos Ordsprog 7:21
Hun fikk lokket ham ved sin sterke overtalelse, ved sine glatte leber forførte hun ham.

Salomos Ordsprog 20:19
Den som går omkring som baktaler, åpenbarer hemmeligheter, og med den som er åpenmunnet, skal du ikke ha noget å gjøre.

Jeremias 20:10
For jeg hørte mange baktale mig - redsel fra alle kanter; de sa: Meld ham! Vi vil melde ham! Alle de menn som jeg levde i fred med, lurte på om jeg skulde falle; de sa: Kanskje han lar sig lokke, så vi kan få overhånd over ham og ta hevn over ham.

Esekiel 13:6,10,11
Deres syner var tomhet, og deres spådommer løgn, de som sier: Så sier Herren, enda Herren ikke har sendt dem, og som håper på at deres ord skal bli stadfestet. …

Romerne 16:18
for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de de enfoldiges hjerter.

Kolossenserne 2:4
Dette sier jeg forat ingen skal dåre eder ved lokkende tale.

2 Peters 1:16
For ikke var det kløktig uttenkte eventyr vi fulgte da vi kunngjorde eder vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øienvidner til hans storhet.

2 Peters 2:18
For idet de taler skrytende, tomme ord, forlokker de i kjødslyster ved usedelighet dem som just har flyktet bort fra dem som ferdes i forvillelse,

enticing.

Apostlenes-gjerninge 26:28
Men Agrippa sa til Paulus: Det mangler lite i at du overtaler mig til å bli en kristen.

Galaterne 1:10
Taler jeg nu mennesker til vilje, eller Gud? eller søker jeg å tekkes mennesker? Søkte jeg ennu å tekkes mennesker, da var jeg ikke Kristi tjener.

but.

1 Korintierne 4:20
for Guds rike består ikke i ord, men i kraft.

Johannes 16:8-15
Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: …

Romerne 15:19
ved tegns og underes kraft, ved Åndens kraft, så at jeg fra Jerusalem og rundt omkring like til Illyria har fullt kunngjort Kristi evangelium,

1 Tessalonikerne 1:5
For vårt evangelium kom ikke til eder bare i ord, men og i kraft og i den Hellige Ånd og i stor fullvisshet, likesom I jo vet hvorledes vi var iblandt eder for eders skyld,

1 Peters 1:12
for det blev dem åpenbaret at de ikke tjente sig selv, men oss, med dette som nu er blitt kunngjort ved dem som har forkynt eder evangeliet ved den Hellige Ånd, som blev sendt fra himmelen - dette som englene attrår å skue inn i.

Lenker
1 Korintierne 2:4 Interlineært1 Korintierne 2:4 flerspråklig1 Corintios 2:4 Spansk1 Corinthiens 2:4 Fransk1 Korinther 2:4 Tyske1 Korintierne 2:4 Chinese1 Corinthians 2:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Korintierne 2
3Og jeg var hos eder i skrøpelighet og i frykt og i megen beven, 4og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis, 5forat eders tro ikke skulde være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft.
Kryssreferanser
Romerne 15:13
Men håpets Gud fylle eder med all glede og fred i eders tro, så I kan være rike på håp ved den Hellige Ånds kraft!

Romerne 15:19
ved tegns og underes kraft, ved Åndens kraft, så at jeg fra Jerusalem og rundt omkring like til Illyria har fullt kunngjort Kristi evangelium,

1 Korintierne 1:17
For Kristus har ikke utsendt mig for å døpe, men for å forkynne evangeliet, ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulde tape sin kraft.

1 Korintierne 2:1
Og jeg, da jeg kom til eder, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller i visdom og forkynte eder Guds vidnesbyrd;

1 Korintierne 2:13
det som vi også taler om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som Ånden lærer, idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord.

1 Korintierne 4:20
for Guds rike består ikke i ord, men i kraft.

2 Korintierne 6:6
ved renhet, ved skjønnsomhet, ved langmodighet, ved godhet, ved den Hellige Ånd, ved uskrømtet kjærlighet,

1 Korintierne 2:3
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden