1 Korintierne 2
Norsk (1930)
1Og jeg, da jeg kom til eder, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller i visdom og forkynte eder Guds vidnesbyrd; 2for jeg vilde ikke vite noget iblandt eder uten Jesus Kristus og ham korsfestet. 3Og jeg var hos eder i skrøpelighet og i frykt og i megen beven, 4og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis, 5forat eders tro ikke skulde være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft.

6Dog, visdom taler vi blandt de fullkomne, men en visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herrer, de som forgår; 7men som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forut bestemt til vår herlighet, 8den som ingen av denne verdens herrer kjente; for hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre;

9men, som skrevet er: Hvad øie ikke så og øre ikke hørte, og hvad ikke opkom i noget menneskes hjerte, hvad Gud har beredt for dem som elsker ham.

10Men oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud; 11for hvem iblandt mennesker vet hvad som bor i mennesket, uten menneskets ånd, som er i ham? Således vet heller ingen hvad som bor i Gud, uten Guds Ånd; 12men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått den Ånd som er av Gud, forat vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud, 13det som vi også taler om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som Ånden lærer, idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord.

14Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til; for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig; 15men den åndelige dømmer alt, men selv dømmes han av ingen; 16for hvem har kjent Herrens sinn, så at han skulde lære ham? men vi har Kristi sinn.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
1 Corinthians 1
Top of Page
Top of Page