1 Korintierne 2:14
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til; for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig;

Dansk (1917 / 1931)
Men det sjælelige Menneske tager ikke imod de Ting, som høre Guds Aand til; thi de ere ham en Daarskab, og han kan ikke erkende dem, thi de bedømmes aandeligt.

Svenska (1917)
Men en »själisk» människa tager icke emot vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan icke förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt.

King James Bible
But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God: for they are foolishness unto him: neither can he know them, because they are spiritually discerned.

English Revised Version
Now the natural man receiveth not the things of the Spirit of God: for they are foolishness unto him; and he cannot know them, because they are spiritually judged.
Bibelen Kunnskap Treasury

the natural man.

1 Korintierne 15:44,46
der såes et naturlig legeme, der opstår et åndelig legeme. Så visst som det gis et naturlig legeme, gis det og et åndelig legeme. …

Jakobs 3:15
Denne visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk, sanselig, djevelsk;

Judas 1:19
Disse er de som skiller sig ut, naturlige mennesker, som ikke har ånd.

*Gr:

receiveth.

Matteus 13:11
Han svarte og sa til dem: Fordi eder er det gitt å få vite himlenes rikes hemmeligheter; men dem er det ikke gitt.

*etc:

Matteus 16:23
Men han vendte sig og sa til Peter: Vik bak mig, Satan! du er mig til anstøt; for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.

Johannes 3:3-6
Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. …

Johannes 8:43
Hvorfor skjønner I ikke min tale? Fordi I ikke tåler å høre mitt ord.

Johannes 10:26,27
men I tror ikke, fordi I ikke er av mine får. …

Johannes 12:37
Men enda han hadde gjort så mange tegn for deres øine, trodde de ikke på ham,

Romerne 8:5-8
For de som er efter kjødet, attrår det som hører kjødet til, men de som er efter Ånden, attrår det som hører Ånden til. …

the things.

1 Korintierne 2:12
men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått den Ånd som er av Gud, forat vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud,

Johannes 14:26
men talsmannen, den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting, og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder.

Johannes 15:26
Når talsmannen kommer, som jeg skal sende eder fra Faderen, sannhetens Ånd, som utgår fra Faderen, han skal vidne om mig.

Johannes 16:8-15
Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: …

they.

1 Korintierne 1:18,23
For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft; …

Johannes 8:51,52
Sannelig, sannelig sier jeg eder: Om nogen holder mitt ord, skal han aldri i evighet se døden. …

Johannes 10:20
og mange av dem sa: Han er besatt og gal; hvorfor hører I på ham?

Apostlenes-gjerninge 17:18,32
Nogen av de epikureiske og stoiske visdomslærere innlot sig også i ordskifte med ham, og nogen sa: Hvad mener vel denne ordgyder? Andre igjen sa: Han synes å være en som forkynner utenlandske guddommer det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og opstandelsen. …

Apostlenes-gjerninge 18:15
men er det spørsmål om en lære og om navn og om eders lov, da får det bli eders sak; dommer i disse ting vil jeg ikke være.

Apostlenes-gjerninge 25:19
men de hadde nogen stridsspørsmål med ham om sin egen gudsdyrkelse og om en ved navn Jesus, som var død, men som Paulus sa var i live.

Apostlenes-gjerninge 26:24,25
Men da han forsvarte sig således, sier Festus med høi røst: Du er vanvittig, Paulus! din megen lærdom driver dig til vanvidd. …

neither.

Salomos Ordsprog 14:6
Spotteren søker visdom, men finner den ikke; men for den forstandige er kunnskap lett å vinne.

Johannes 5:44
Hvorledes kan I tro, I som tar ære av hverandre, og den ære som er av den eneste Gud, den søker I ikke?

Johannes 6:44,45
Ingen kan komme til mig uten at Faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal opreise ham på den ytterste dag. …

Apostlenes-gjerninge 16:14
Og der var en kvinne ved navn Lydia, en purpur-kremmerske fra byen Tyatira, som dyrket Gud efter jødenes tro; hun hørte på, og Herren oplot hennes hjerte, så hun gav akt på det som blev talt av Paulus.

2 Korintierne 4:4-6
i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem. …

1 Johannes 2:20,27
Og I har salvelse av den Hellige og vet alt. …

1 Johannes 5:20
men vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss skjønn til å kjenne den Sanne, og vi er i den Sanne, i hans Sønn Jesus Kristus. Denne er den sanne Gud og det evige liv.

Judas 1:19
Disse er de som skiller sig ut, naturlige mennesker, som ikke har ånd.

Lenker
1 Korintierne 2:14 Interlineært1 Korintierne 2:14 flerspråklig1 Corintios 2:14 Spansk1 Corinthiens 2:14 Fransk1 Korinther 2:14 Tyske1 Korintierne 2:14 Chinese1 Corinthians 2:14 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Korintierne 2
13det som vi også taler om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som Ånden lærer, idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord. 14Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til; for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig; 15men den åndelige dømmer alt, men selv dømmes han av ingen; …
Kryssreferanser
Johannes 14:17
sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke; I kjenner ham, for han blir hos eder og skal være i eder.

1 Korintierne 1:18
For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft;

1 Korintierne 1:21
For eftersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror,

1 Korintierne 1:23
men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap,

1 Korintierne 1:25
For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.

1 Korintierne 3:1
Og jeg, brødre, kunde ikke tale til eder som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus.

1 Korintierne 15:44
der såes et naturlig legeme, der opstår et åndelig legeme. Så visst som det gis et naturlig legeme, gis det og et åndelig legeme.

1 Korintierne 15:46
Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, derefter det åndelige.

Jakobs 3:15
Denne visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk, sanselig, djevelsk;

Judas 1:19
Disse er de som skiller sig ut, naturlige mennesker, som ikke har ånd.

1 Korintierne 2:13
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden