1 Korintierne 1:21
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For eftersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror,

Dansk (1917 / 1931)
Thi efterdi Verden ved sin Visdom ikke erkendte Gud i hans Visdom, behagede det Gud ved Prædikenens Daarskab at frelse dem, som tro,

Svenska (1917)
Jo, eftersom världen icke genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, behagade det Gud att genom den dårskap han lät predikas frälsa dem som tro.

King James Bible
For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe.

English Revised Version
For seeing that in the wisdom of God the world through its wisdom knew not God, it was God's good pleasure through the foolishness of the preaching to save them that believe.
Bibelen Kunnskap Treasury

in.

1 Korintierne 1:24
men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom.

Daniel 2:20
Daniel tok til orde og sa: Lovet være Guds navn fra evighet og til evighet! For visdommen og styrken hører ham til,

Romerne 11:33
O dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier!

Efeserne 3:10
forat Guds mangfoldige visdom nu ved menigheten skulde bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen

the wisdom.

the world.

Matteus 11:25
På den tid tok Jesus til orde og sa: Jeg priser dig, Fader, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbaret det for de umyndige;

Lukas 10:21
I den samme stund frydet han sig i den Hellige Ånd og sa: Jeg priser dig, Fader, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige og åpenbaret det for de umyndige; ja, Fader, fordi således skjedde det som var velbehagelig for dig.

Romerne 1:20-22,28
For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, forat de skal være uten undskyldning, …

the foolishness.

1 Korintierne 1:18
For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft;

Lenker
1 Korintierne 1:21 Interlineært1 Korintierne 1:21 flerspråklig1 Corintios 1:21 Spansk1 Corinthiens 1:21 Fransk1 Korinther 1:21 Tyske1 Korintierne 1:21 Chinese1 Corinthians 1:21 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Korintierne 1
20Hvor er en vismann, hvor er en skriftlærd, hvor er en gransker i denne verden? har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? 21For eftersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror, 22eftersom både jøder krever tegn og grekere søker visdom, …
Kryssreferanser
Lukas 12:32
Frykt ikke, du lille hjord! for det har behaget eders Fader å gi eder riket.

Johannes 12:31
Nu holdes dom over denne verden; nu skal denne verdens fyrste kastes ut,

1 Korintierne 1:18
For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft;

1 Korintierne 1:23
men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap,

1 Korintierne 1:25
For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.

1 Korintierne 1:27
men det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre de vise til skamme, og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre det sterke til skamme,

1 Korintierne 2:14
Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til; for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig;

1 Korintierne 4:10
Vi er dårer for Kristi skyld, men I er kloke i Kristus; vi er skrøpelige, men I er sterke; I er hedret, men vi er æreløse.

1 Korintierne 6:2
Eller vet I ikke at de hellige skal dømme verden? og dersom verden blir dømt ved eder, er I da uverdige til å dømme i de ringeste saker?

1 Korintierne 11:32
men når vi dømmes, da refses vi av Herren, forat vi ikke skal fordømmes sammen med verden.

Galaterne 1:15
Men da han som utvalgte mig fra mors liv og kalte mig ved sin nåde,

Galaterne 4:8
Men dengang da I ikke kjente Gud, trælet I under de guder som i virkeligheten ikke er guder;

Efeserne 1:9
idet han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet efter sitt frie råd, som han fattet hos sig selv

Kolossenserne 1:19
for det var Guds vilje at hele hans fylde skulde ta bolig i ham,

Hebreerne 1:14
Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse?

Hebreerne 2:3
hvorledes skal da vi undfly om vi ikke akter så stor en frelse? - den som først blev forkynt ved Herren og derefter stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham,

Hebreerne 7:25
og derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem.

Jakobs 4:4
I utro! vet I ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den altså som vil være verdens venn, han blir Guds fiende.

Jakobs 5:15
og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham op, og har han gjort synder, skal de bli ham forlatt.

Jakobs 5:20
han skal vite at den som omvender en synder fra hans villfarende vei, han frelser en sjel fra døden og skjuler en mangfoldighet av synder.

1 Korintierne 1:20
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden