1 Korintierne 4:10
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Vi er dårer for Kristi skyld, men I er kloke i Kristus; vi er skrøpelige, men I er sterke; I er hedret, men vi er æreløse.

Dansk (1917 / 1931)
Vi ere Daarer for Kristi Skyld, men I ere kloge i Kristus; vi svage, men I stærke; I hædrede, men vi vanærede.

Svenska (1917)
Vi äro dårar för Kristi skull, men I ären kloka i Kristus; vi äro svaga, men I ären starka; I ären ärade, men vi äro föraktade.

King James Bible
We are fools for Christ's sake, but ye are wise in Christ; we are weak, but ye are strong; ye are honourable, but we are despised.

English Revised Version
We are fools for Christ's sake, but ye are wise in Christ; we are weak, but ye are strong; ye have glory, but we have dishonour.
Bibelen Kunnskap Treasury

are fools.

1 Korintierne 1:1
Paulus, ved Guds vilje kalt til Kristi Jesu apostel, og broderen Sostenes

*etc:

1 Korintierne 1:18-20,26-28
For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft; …

1 Korintierne 2:3,14
Og jeg var hos eder i skrøpelighet og i frykt og i megen beven, …

1 Korintierne 3:18
Ingen dåre sig selv! Om nogen iblandt eder tykkes sig å være vis i denne verden, han bli en dåre, forat han kan bli vis;

2 Kongebok 9:11
Da Jehu kom ut til sin herres menn, spurte de ham: Står alt vel til? Hvorfor kom denne gale mann* til dig? Han svarte: I kjenner jo mannen og hans underlige tanker.

Hoseas 9:7
Kommet er hjemsøkelsens dager, kommet er gjengjeldelsens dager; Israel skal få merke det: En dåre er profeten, avsindig er åndens mann, fordi din misgjerning er så stor og ditt fiendskap så sterkt.

Apostlenes-gjerninge 17:18,32
Nogen av de epikureiske og stoiske visdomslærere innlot sig også i ordskifte med ham, og nogen sa: Hvad mener vel denne ordgyder? Andre igjen sa: Han synes å være en som forkynner utenlandske guddommer det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og opstandelsen. …

Apostlenes-gjerninge 26:24
Men da han forsvarte sig således, sier Festus med høi røst: Du er vanvittig, Paulus! din megen lærdom driver dig til vanvidd.

for.

Matteus 5:11
Salige er I når de spotter og forfølger eder og lyver eder allehånde ondt på for min skyld.

Matteus 10:22-25
og I skal hates av alle for mitt navns skyld; men den som holder ut til enden, han skal bli frelst. …

Matteus 24:9
Da skal de overgi eder til trengsel og slå eder ihjel, og I skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.

Lukas 6:22
Salige er I når menneskene hater eder, og når de ikke vil vite av eder, og spotter eder og kaster eders navn fra sig som noget ondt, for Menneskesønnens skyld.

Apostlenes-gjerninge 9:16
for jeg vil vise ham hvor meget han skal lide for mitt navns skyld.

1 Peters 4:14
Om I hånes for Kristi navns skyld, er I salige, fordi herlighetens og Guds Ånd hviler over eder.

are wise.

1 Korintierne 4:8
I er alt blitt mette; I er alt blitt rike; uten oss er I blitt herrer! Ja, gid I var blitt herrer, så vi kunde herske sammen med eder!

1 Korintierne 10:14,15
Derfor, mine elskede, fly fra avgudsdyrkelsen! …

Jeremias 8:8,9
Hvorledes kan I si: Vi er vise, og Herrens lov har vi hos oss? Sannelig, se, til løgn har de skriftlærdes løgnpenn gjort den. …

we are weak.

1 Korintierne 2:3
Og jeg var hos eder i skrøpelighet og i frykt og i megen beven,

2 Korintierne 10:10
For brevene, sier de, er myndige og djerve; men det legemlige nærvær er skrøpelig, og hans tale aktes for intet.

2 Korintierne 11:29
Hvem er skrøpelig uten at og jeg blir skrøpelig? hvem voldes anstøt uten at det brenner i mig?

2 Korintierne 12:9,10
og han sa til mig: Min nåde er dig nok; for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose mig av min skrøpelighet, forat Kristi kraft kan bo i mig. …

2 Korintierne 13:3,4,9
siden I krever et bevis på at Kristus taler i mig, han som ikke er skrøpelig hos eder, men er sterk iblandt eder; …

but ye.

1 Korintierne 3:2
Jeg gav eder melk å drikke og ikke fast føde; for I tålte den enda ikke. Ja, I tåler den ikke ennu,

1 Korintierne 10:12
Derfor, den som tykkes sig å stå, han se til at han ikke faller!

but we.

Salomos Ordsprog 11:12
Den som taler foraktelig om sin næste, er uten forstand; men en forstandig mann tier.

Esaias 53:3
Foraktet var han og forlatt av mennesker, en mann full av piner og vel kjent med sykdom*; han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet.

Lukas 10:16
Den som hører eder, hører mig, og den som forkaster eder, forkaster mig, og den som forkaster mig, forkaster ham som sendte mig.

Lukas 18:9
Han sa også denne lignelse til nogen som stolte på sig selv at de var rettferdige, og foraktet de andre:

1 Tessalonikerne 4:8
Den altså som ringeakter dette, han ringeakter ikke et menneske, men Gud, som også gir sin Hellige Ånd i eder.

Lenker
1 Korintierne 4:10 Interlineært1 Korintierne 4:10 flerspråklig1 Corintios 4:10 Spansk1 Corinthiens 4:10 Fransk1 Korinther 4:10 Tyske1 Korintierne 4:10 Chinese1 Corinthians 4:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Korintierne 4
9For mig tykkes at Gud har vist oss apostler frem som de ringeste, som dødsdømte; for et skuespill er vi blitt for verden, både for engler og for mennesker. 10Vi er dårer for Kristi skyld, men I er kloke i Kristus; vi er skrøpelige, men I er sterke; I er hedret, men vi er æreløse. 11Like til denne stund er vi både hungrige og tørste og nakne og mishandlet og hjemløse og mødige, …
Kryssreferanser
Apostlenes-gjerninge 17:18
Nogen av de epikureiske og stoiske visdomslærere innlot sig også i ordskifte med ham, og nogen sa: Hvad mener vel denne ordgyder? Andre igjen sa: Han synes å være en som forkynner utenlandske guddommer det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og opstandelsen.

Apostlenes-gjerninge 26:24
Men da han forsvarte sig således, sier Festus med høi røst: Du er vanvittig, Paulus! din megen lærdom driver dig til vanvidd.

1 Korintierne 1:18
For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft;

1 Korintierne 1:19
for det er skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet.

1 Korintierne 1:21
For eftersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror,

1 Korintierne 1:23
men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap,

1 Korintierne 1:25
For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.

1 Korintierne 2:3
Og jeg var hos eder i skrøpelighet og i frykt og i megen beven,

1 Korintierne 3:18
Ingen dåre sig selv! Om nogen iblandt eder tykkes sig å være vis i denne verden, han bli en dåre, forat han kan bli vis;

2 Korintierne 6:8
i ære og vanære, med ondt rykte og godt rykte, som forførere og dog sanndrue,

2 Korintierne 11:19
For I tåler jo gjerne dårene, I som er så kloke;

2 Korintierne 13:9
For vi gleder oss når vi er skrøpelige, I derimot sterke; dette beder vi og om, at I må bli fullkomne.

1 Korintierne 4:9
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden