2 Korintierne 11:29
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Hvem er skrøpelig uten at og jeg blir skrøpelig? hvem voldes anstøt uten at det brenner i mig?

Dansk (1917 / 1931)
Hvem er skrøbelig, uden at ogsaa jeg er det? hvem bliver forarget, uden at det brænder i mig?

Svenska (1917)
Vem är svag, utan att också jag bliver svag? Vem kommer på fall, utan att jag bliver upptänd? --

King James Bible
Who is weak, and I am not weak? who is offended, and I burn not?

English Revised Version
Who is weak, and I am not weak? who is made to stumble, and I burn not?
Bibelen Kunnskap Treasury

is weak.

2 Korintierne 2:4,5
For med megen trengsel og angst i hjertet skrev jeg til eder under mange tårer, ikke for å gjøre eder sorg, men forat I skulde kjenne den kjærlighet som jeg særlig har til eder. …

2 Korintierne 7:5,6
For heller ikke da vi kom til Makedonia, hadde vårt kjød nogen ro, men vi trengtes på alle måter: utenfor oss var strid, inneni oss frykt; …

2 Korintierne 13:9
For vi gleder oss når vi er skrøpelige, I derimot sterke; dette beder vi og om, at I må bli fullkomne.

Esras 9:1-3
Da alt dette var fullført, kom høvdingene til mig og sa: Hverken Israels folk eller prestene og levittene har skilt sig fra folkene rundt om i landene, som de burde ha gjort på grunn av de vederstyggelige skikker som har rådet blandt dem - blandt kana'anittene, hetittene, ferisittene, jebusittene, ammonittene, moabittene, egypterne og amorittene. …

Romerne 12:15
Gled eder med de glade, og gråt med de gråtende!

Romerne 15:1
Vi som er sterke, er skyldige til å bære de svakes skrøpeligheter og ikke være oss selv til behag;

1 Korintierne 8:13
Derfor, om mat volder min bror anstøt, da vil jeg aldri i evighet ete kjøtt, for ikke å volde min bror anstøt.

1 Korintierne 9:22
for de skrøpelige er jeg blitt skrøpelig, for å vinne de skrøpelige; for dem alle er jeg blitt alt, for i alle tilfelle å frelse nogen.

1 Korintierne 12:26
Og om ett lem lider, da lider alle lemmene med, og om ett lem hedres, da gleder alle lemmene sig med.

Galaterne 6:2
Bær hverandres byrder, og opfyll på den måte Kristi lov!

1 Tessalonikerne 3:5-8
Derfor sendte jeg da også bud, da jeg ikke lenger kunde holde det ut, for å få vite om eders tro, om fristeren skulde ha fristet eder og vårt arbeide skulde bli forgjeves …

and I burn.

2 Korintierne 11:13-15
For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper sig om til apostler for Kristus. …

4 Mosebok 25:6-11
Da kom en mann av Israels barn og førte en midianittisk kvinne inn blandt sine brødre for Moses' og hele Israels menighets øine mens de satt og gråt ved inngangen til sammenkomstens telt. …

Nehemias 5:6-13
Da jeg hørte deres klagerop og disse deres ord, blev jeg meget vred. …

Nehemias 13:15-20,23-25
Ved samme tid så jeg i Juda nogen som trådte vinpersene om sabbaten og førte hjem kornbånd og lesste dem på asenene, og likeledes vin, druer, fikener og alle slags varer og førte det til Jerusalem på sabbatsdagen. Jeg advarte dem den dag de solgte disse levnetsmidler. …

Johannes 2:17
Men hans disipler kom i hu at det er skrevet: Nidkjærhet for ditt hus skal fortære mig.

1 Korintierne 5:1-5
I det hele høres det om hor iblandt eder, og det slikt hor som ikke engang nevnes blandt hedningene: at en holder sig til sin fars hustru. …

1 Korintierne 6:5-7,15-18
Til skam for eder sier jeg det. Så finnes det da ikke nogen vis mann iblandt eder, ikke en eneste én, som kan skille tretten for sin bror? …

1 Korintierne 11:22
Har I da ikke hus til å ete og drikke i? eller forakter I Guds menighet og vanærer dem som intet har? Hvad skal jeg si til eder? skal jeg rose eder? I dette roser jeg eder ikke.

1 Korintierne 15:12
Men forkynnes det om Kristus at han er opstanden fra de døde, hvorledes kan da nogen iblandt eder si at det ikke er nogen opstandelse av døde?

*etc:

1 Korintierne 15:36
Du dåre! det du sår, blir ikke levendegjort uten det dør.

Galaterne 1:7-10
skjønt der ikke er noget annet; det er bare nogen som forvirrer eder og vil forvrenge Kristi evangelium. …

Galaterne 2:4-6,14
og det for de falske brødres skyld som hadde sneket sig inn og var kommet for å lure på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, så de kunde gjøre oss til træler. …

Galaterne 3:1-3
I uforstandige galatere! hvem har forgjort eder, I som har fått Jesus Kristus malt for øinene som korsfestet? …

Galaterne 4:8-20
Men dengang da I ikke kjente Gud, trælet I under de guder som i virkeligheten ikke er guder; …

Galaterne 5:2-4
Se, jeg, Paulus, sier eder at dersom I lar eder omskjære, så vil Kristus intet gagne eder. …

2 Johannes 1:10,11
Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen! …

Judas 1:3,4
I elskede! mens jeg gjorde mig all flid for å skrive til eder om vår felles frelse, så jeg mig nødt til å skrive til eder med formaning om å stride for den tro som én gang er overgitt til de hellige. …

Apenbaring 2:2,20
Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod, og at du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere; …

Apenbaring 3:15-18
Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kold eller varm; gid du var kold eller varm! …

Lenker
2 Korintierne 11:29 Interlineært2 Korintierne 11:29 flerspråklig2 Corintios 11:29 Spansk2 Corinthiens 11:29 Fransk2 Korinther 11:29 Tyske2 Korintierne 11:29 Chinese2 Corinthians 11:29 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Korintierne 11
28Foruten alt annet har jeg ennu det daglige overløp, omsorgen for alle menighetene. 29Hvem er skrøpelig uten at og jeg blir skrøpelig? hvem voldes anstøt uten at det brenner i mig? 30Må jeg endelig rose mig, da vil jeg rose mig av det som hører min skrøpelighet til. …
Kryssreferanser
Matteus 11:6
og salig er den som ikke tar anstøt av mig.

1 Korintierne 8:9
Men se til at ikke denne eders frihet blir til anstøt for de skrøpelige!

1 Korintierne 8:13
Derfor, om mat volder min bror anstøt, da vil jeg aldri i evighet ete kjøtt, for ikke å volde min bror anstøt.

1 Korintierne 9:22
for de skrøpelige er jeg blitt skrøpelig, for å vinne de skrøpelige; for dem alle er jeg blitt alt, for i alle tilfelle å frelse nogen.

2 Korintierne 11:28
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden