Hebreerne 2:3
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
hvorledes skal da vi undfly om vi ikke akter så stor en frelse? - den som først blev forkynt ved Herren og derefter stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham,

Dansk (1917 / 1931)
hvorledes skulle da vi undfly, naar vi ikke bryde os om saa stor en Frelse, som jo efter først at være bleven forkyndt ved Herren, er bleven stadfæstet for os af dem, som havde hørt ham,

Svenska (1917)
huru skola då vi kunna undkomma, om vi icke taga vara på en sådan frälsning? -- en frälsning som ju först förkunnades genom Herren och sedan bekräftades för oss av dem som hade hört honom,

King James Bible
How shall we escape, if we neglect so great salvation; which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him;

English Revised Version
how shall we escape, if we neglect so great salvation? which having at the first been spoken through the Lord, was confirmed unto us by them that heard;
Bibelen Kunnskap Treasury

How.

Hebreerne 4:1,11
La oss derfor ta oss i vare for at nogen av eder skal synes å være blitt liggende efter, da et løfte om å komme inn til hans hvile ennu er forhånden. …

Hebreerne 10:28,29
Har nogen brutt Mose lov, da dør han uten barmhjertighet på to eller tre vidners ord; …

Hebreerne 12:25
Se til at I ikke avviser ham som taler! For slapp ikke hine fri, de som avviste ham som talte på jorden, hvor meget mindre skal da vi slippe om vi vender oss bort fra ham som taler fra himmelen!

Esaias 20:6
På den tid skal de som bor her i kystlandet*, si: Se, således er det gått dem vi satte vårt håp til, dem som vi tydde til efter hjelp, for å fries fra kongen i Assyria. Hvorledes skal da vi komme unda?

Esekiel 17:15,18
Men han falt fra ham og sendte sine bud til Egypten, forat de skulde gi ham hester og meget folk. Skal han ha fremgang? Skal den som gjør slikt, slippe unda? Skal han kunne bryte en pakt og slippe unda? …

Matteus 23:33
I slanger! I ormeyngel! hvorledes kan I undfly helvedes dom?

Romerne 2:3
Men mener du det, du menneske, du som dømmer dem som gjør slikt, og selv gjør det, at du skal undfly Guds dom?

1 Tessalonikerne 5:3
Når de sier: Fred og ingen fare! da kommer en brå undergang over dem, likesom veer over den fruktsommelige, og de skal ingenlunde undfly.

1 Peters 4:17,18
For det er nu tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hvad blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium? …

Apenbaring 6:16,17
og de sier til fjellene og hamrene: Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede! …

so.

Hebreerne 5:9
og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham,

Hebreerne 7:25,26
og derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. …

Esaias 12:2
Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke; for Herren, Israels Gud, er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse.

Esaias 51:5,8
Min rettferdighet er nær, min frelse bryter frem, og mine armer skal hjelpe folkene til rett; på mig skal øene vente, og på min arm skal de bie. …

Esaias 62:11
Se, Herren lar det lyde til jordens ende: Si til Sions datter: Se, din frelse kommer; se, hans lønn er med ham, og hans gjengjeldelse går foran ham.

Lukas 1:69
Og han opreiste oss et frelsens horn i sin tjener Davids hus,

Johannes 3:16-18
For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; …

Apostlenes-gjerninge 4:12
Og det er ikke frelse i nogen annen; for det er heller ikke noget annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.

1 Timoteus 1:15
Det er et troverdig ord og fullt verd å motta at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blandt dem er jeg den største;

Titus 2:11
For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker,

Apenbaring 7:10
og de ropte med høi røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet!

began.

Hebreerne 1:2
som han har satt til arving over alle ting, ved hvem han og har gjort verden,

Matteus 4:17
Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend eder; for himlenes rike er kommet nær!

Markus 1:14
Men efterat Johannes var kastet i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium,

Lukas 24:19
Han sa til dem: Hvad da? Og de sa til ham: Det med Jesus fra Nasaret, som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og alt folket,

Apostlenes-gjerninge 2:22
Israelittiske menn! hør disse ord: Jesus fra Nasaret, en mann som var blitt utpekt for eder av Gud ved kraftige gjerninger og under og tegn, som Gud gjorde ved ham midt iblandt eder, således som I selv vet,

and was.

Markus 16:15-19
Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! …

Lukas 1:2
således som de som fra først av var øienvidner og blev ordets tjenere, har overgitt oss det,

Lukas 24:47,48
og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. …

Johannes 15:27
Men også I skal vidne; for I har vært med mig fra begynnelsen av.

Apostlenes-gjerninge 1:22
like fra sin dåp ved Johannes inntil den dag da han blev optatt fra oss en av disse bør sammen med oss bli vidne om hans opstandelse.

Apostlenes-gjerninge 10:40-42
Ham opvakte Gud på den tredje dag, og gav ham å åpenbare sig, …

Lenker
Hebreerne 2:3 InterlineærtHebreerne 2:3 flerspråkligHebreos 2:3 SpanskHébreux 2:3 FranskHebraeer 2:3 TyskeHebreerne 2:3 ChineseHebrews 2:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebreerne 2
2For dersom det ord som var talt ved engler, stod fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk sin fortjente lønn, 3hvorledes skal da vi undfly om vi ikke akter så stor en frelse? - den som først blev forkynt ved Herren og derefter stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham, 4idet Gud vidnet med, både ved tegn og under og mangehånde kraftige gjerninger og utdeling av den Hellige Ånd efter sin vilje.
Kryssreferanser
Esaias 20:6
På den tid skal de som bor her i kystlandet*, si: Se, således er det gått dem vi satte vårt håp til, dem som vi tydde til efter hjelp, for å fries fra kongen i Assyria. Hvorledes skal da vi komme unda?

Markus 16:20
Men de gikk ut og forkynte ordet allesteds, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med.

Lukas 1:2
således som de som fra først av var øienvidner og blev ordets tjenere, har overgitt oss det,

Romerne 11:14
om jeg bare kunde vekke mine kjødelige frender til nidkjærhet og få frelst nogen av dem.

1 Korintierne 1:21
For eftersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror,

Hebreerne 1:1
Efterat Gud fordum hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene, så har han i disse siste dager talt til oss ved Sønnen,

Hebreerne 1:14
Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse?

Hebreerne 5:9
og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham,

Hebreerne 9:28
således skal og Kristus, efter å være ofret en gang for å bortta manges synder, annen gang åpenbare sig, uten synd, til frelse for dem som venter på ham.

Hebreerne 10:29
hvor meget verre straff tror I da den skal aktes verd som har trådt Guds Sønn under føtter og ringeaktet paktens blod, som han blev helliget ved, og har hånet nådens Ånd?

Hebreerne 12:25
Se til at I ikke avviser ham som taler! For slapp ikke hine fri, de som avviste ham som talte på jorden, hvor meget mindre skal da vi slippe om vi vender oss bort fra ham som taler fra himmelen!

1 Johannes 1:1
Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øine, det som vi skuet og våre hender følte på - om livets Ord

Judas 1:17
Men I, elskede, kom i hu de ord som forut er talt av vår Herre Jesu Kristi apostler,

Hebreerne 2:2
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden