1 Timoteus 1:15
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Det er et troverdig ord og fullt verd å motta at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blandt dem er jeg den største;

Dansk (1917 / 1931)
Den Tale er troværdig og al Modtagelse værd, at Kristus Jesus kom til Verden for at frelse Syndere, iblandt hvilke jeg er den største.

Svenska (1917)
Det är ett fast ord och i allo värt att mottagas, att Kristus Jesus har kommit i världen för att frälsa syndare, bland vilka jag är den främste.

King James Bible
This is a faithful saying, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners; of whom I am chief.

English Revised Version
Faithful is the saying, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners; of whom I am chief:
Bibelen Kunnskap Treasury

a faithful.

1 Timoteus 1:19
idet du har tro og en god samvittighet; den har somme kastet fra sig og lidt skibbrudd på sin tro;

1 Timoteus 3:1
Det er et troverdig ord: Om nogen attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning.

1 Timoteus 4:9
Det er et troverdig ord og fullt verd å motta.

2 Timoteus 2:11
Det er et troverdig ord; for er vi død med ham, skal vi og leve med ham;

Titus 3:8
Det er et troverdig ord, og dette vil jeg at du skal innprente, forat de som tror på Gud, må legge vinn på å gjøre gode gjerninger. Dette er godt og nyttig for menneskene;

Apenbaring 21:5
Og han som satt på tronen, sa: Se, jeg gjør alle ting nye. Og han sier til mig: Skriv! for disse ord er troverdige og sanne.

Apenbaring 22:6
Og han sa til mig: Disse ord er troverdige og sanne, og Herren, den Gud som utdeler sin Ånd til profetene, har sendt ut sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje.

worthy.

Johannes 1:12
Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn;

Johannes 3:16,17,36
For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; …

Apostlenes-gjerninge 11:1,18
Apostlene og de brødre som var omkring i Judea, fikk da høre at også hedningene hadde tatt imot Guds ord. …

1 Johannes 5:11
Og dette er vidnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn.

that.

Matteus 1:21
og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder.

Matteus 9:13
Men gå bort og lær hvad det er: Jeg har lyst til barmhjertighet og ikke til offer. For jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere.

Matteus 18:11
For Menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt.

Matteus 20:28
likesom Menneskesønnen ikke er kommet for å la sig tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange.

Markus 2:17
Og da Jesus hørte det, sa han til dem: De friske trenger ikke til læge, men de som har ondt; jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere.

Lukas 5:32
jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.

Lukas 19:10
for Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.

Johannes 1:29
Dagen efter ser han Jesus komme til sig og sier: Se der Guds lam, som bærer verdens synd!

Johannes 12:47
Og dersom nogen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham; for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden;

Apostlenes-gjerninge 3:26
I var de første som Gud sendte sin tjener til, da han lot ham fremstå forat han skulde velsigne eder, idet enhver av eder vender sig bort fra sin ondskap.

Romerne 3:24-26
og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, …

Romerne 5:6,8-10
For mens vi ennu var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. …

Hebreerne 7:25
og derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem.

1 Johannes 3:5,8
Og I vet at han er åpenbaret for å bortta våre synder, og synd er ikke i ham. …

1 Johannes 4:9,10
Ved dette er Guds kjærlighet åpenbaret iblandt oss at Gud har sendt sin Sønn, den enbårne, til verden, forat vi skal leve ved ham. …

Apenbaring 5:9
og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta boken og åpne seglene på den, fordi du blev slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt,

of whom.

1 Timoteus 1:13
mig som før var en spotter og forfølger og voldsmann; men jeg fikk miskunn, fordi jeg gjorde det uvitende i vantro,

Jobs 42:6
Derfor kaller jeg alt tilbake og angrer i støv og aske.

Esekiel 16:63
forat du skal komme din ferd i hu og blues og ikke mere oplate din munn for din skams skyld, når jeg forlater dig alt det du har gjort, sier Herren, Israels Gud.

Esekiel 36:31,32
Da skal I komme i hu eders onde ferd og eders gjerninger, som ikke var gode, og I skal vemmes ved eder selv for eders misgjerninger og eders vederstyggeligheter. …

1 Korintierne 15:9
Men sist av alle blev han og sett av mig som det ufullbårne foster; for jeg er den ringeste av apostlene og er ikke verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet;

Efeserne 3:8
Mig, den aller ringeste av alle hellige, blev denne nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom,

Lenker
1 Timoteus 1:15 Interlineært1 Timoteus 1:15 flerspråklig1 Timoteo 1:15 Spansk1 Timothée 1:15 Fransk1 Timotheus 1:15 Tyske1 Timoteus 1:15 Chinese1 Timothy 1:15 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Timoteus 1
14og vår Herres nåde blev overvettes stor med tro og kjærlighet i Kristus Jesus. 15Det er et troverdig ord og fullt verd å motta at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blandt dem er jeg den største; 16men derfor fikk jeg miskunn, forat Jesus Kristus på mig først kunde vise hele sin langmodighet, til et forbillede for dem som skulde tro på ham til et evig liv. …
Kryssreferanser
Matteus 9:13
Men gå bort og lær hvad det er: Jeg har lyst til barmhjertighet og ikke til offer. For jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere.

Markus 2:17
Og da Jesus hørte det, sa han til dem: De friske trenger ikke til læge, men de som har ondt; jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere.

Lukas 15:2
Og både fariseerne og de skriftlærde knurret sig imellem og sa: Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem!

Lukas 19:10
for Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.

Romerne 11:14
om jeg bare kunde vekke mine kjødelige frender til nidkjærhet og få frelst nogen av dem.

1 Korintierne 15:9
Men sist av alle blev han og sett av mig som det ufullbårne foster; for jeg er den ringeste av apostlene og er ikke verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet;

Efeserne 3:8
Mig, den aller ringeste av alle hellige, blev denne nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom,

1 Timoteus 3:1
Det er et troverdig ord: Om nogen attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning.

1 Timoteus 4:9
Det er et troverdig ord og fullt verd å motta.

1 Timoteus 6:13
Jeg byder dig for Gud, som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, som vidnet for Pontius Pilatus den gode bekjennelse,

2 Timoteus 2:11
Det er et troverdig ord; for er vi død med ham, skal vi og leve med ham;

Titus 3:8
Det er et troverdig ord, og dette vil jeg at du skal innprente, forat de som tror på Gud, må legge vinn på å gjøre gode gjerninger. Dette er godt og nyttig for menneskene;

1 Timoteus 1:14
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden