1 Korintierne 3
Norsk (1930)
1Og jeg, brødre, kunde ikke tale til eder som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus. 2Jeg gav eder melk å drikke og ikke fast føde; for I tålte den enda ikke. Ja, I tåler den ikke ennu, 3I er jo ennu kjødelige. For når det er avind og trette iblandt eder, er I da ikke kjødelige og vandrer på menneskelig vis? 4For når en sier: Jeg holder mig til Paulus, og en annen: Jeg til Apollos, er I da ikke mennesker?

5Hvad er da Apollos? eller hvad er Paulus? Tjenere ved hvem I kom til troen, og det efter som Herren gav enhver. 6Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst; 7derfor er hverken den noget som planter, eller den som vanner, men Gud som gir vekst. 8Men den som planter, og den som vanner, er ett; dog skal enhver av dem få sin egen lønn efter sitt eget arbeid. 9For vi er Guds medarbeidere; I er Guds akerland, Guds bygning.

10Efter den Guds nåde som er mig gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre; men enhver se til hvorledes han bygger videre! 11For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. 12Men om nogen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige stener, tre, høi, strå, 13da skal enhvers verk bli åpenbart; for dagen skal vise det, for den åpenbares med ild, og hvordan enhvers verk er, det skal ilden prøve. 14Om det verk som en har bygget, står sig, da skal han få lønn; 15om ens verk brenner op, da skal han tape lønnen, men selv skal han bli frelst, dog således som gjennem ild.

16Vet I ikke at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i eder? 17Om nogen ødelegger Guds tempel, ham skal Gud ødelegge; for Guds tempel er hellig, og det er I.

18Ingen dåre sig selv! Om nogen iblandt eder tykkes sig å være vis i denne verden, han bli en dåre, forat han kan bli vis;

19for denne verdens visdom er dårskap for Gud. For det er skrevet: Han fanger de vise i deres kløkt, 20og atter: Herren kjenner de vises tanker, at de er tomme. 21Derfor rose ingen sig av mennesker! for alt hører eder til, 22enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas, enten det er verden eller liv eller død, enten det er det som nu er, eller det som komme skal - alt hører eder til, 23men I hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
1 Corinthians 2
Top of Page
Top of Page