1 Korintierne 3:5
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Hvad er da Apollos? eller hvad er Paulus? Tjenere ved hvem I kom til troen, og det efter som Herren gav enhver.

Dansk (1917 / 1931)
Hvad er da Apollos? og hvad er Paulus? Tjenere, ved hvilke I bleve troende og det, efter som Herren gav enhver.

Svenska (1917)
Vad är då Apollos? Vad är Paulus? Allenast tjänare, genom vilka I haven kommit till tro; och de äro det i mån av vad Herren har beskärt åt var och en av dem.

King James Bible
Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom ye believed, even as the Lord gave to every man?

English Revised Version
What then is Apollos? and what is Paul? Ministers through whom ye believed; and each as the Lord gave to him.
Bibelen Kunnskap Treasury

ministers.

1 Korintierne 3:7
derfor er hverken den noget som planter, eller den som vanner, men Gud som gir vekst.

1 Korintierne 4:1,2
Således akte I oss som Kristi tjenere og husholdere over Guds hemmeligheter! …

Lukas 1:2
således som de som fra først av var øienvidner og blev ordets tjenere, har overgitt oss det,

Romerne 10:14,15
Hvorledes kan de da påkalle den som de ikke tror på? og hvorledes kan de tro der de ikke har hørt? og hvorledes kan de høre uten at det er nogen som forkynner? …

2 Korintierne 3:6
som og gjorde oss duelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke for bokstav, men for Ånd; for bokstaven slår ihjel, men Ånden gjør levende.

2 Korintierne 4:5,7
For vi forkynner ikke oss selv, vi forkynner Kristus Jesus som Herre, oss derimot som eders tjenere for Jesu skyld. …

2 Korintierne 6:1,4
Men som medarbeidere formaner vi eder også at I ikke forgjeves må ta imot Guds nåde. …

2 Korintierne 11:23
Er de Kristi tjenere? Jeg taler i vanvidd: Jeg er det mere; jeg har arbeidet mere, fått flere slag, vært flere ganger i fengsel, ofte i dødsfare.

even.

1 Korintierne 3:10
Efter den Guds nåde som er mig gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre; men enhver se til hvorledes han bygger videre!

1 Korintierne 9:17
For gjør jeg dette frivillig, da har jeg lønn; men gjør jeg det nødtvunget, da er det en husholdning som er mig betrodd.

1 Korintierne 12:4-11,28
Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme; …

Matteus 25:15
og en gav han fem talenter, en annen to, og atter en annen en, hver efter som han var duelig til, og så drog han utenlands.

Johannes 3:27
Johannes svarte og sa: Et menneske kan ikke få noget uten at det er gitt ham fra himmelen.

Romerne 12:3-6
For ved den nåde som er mig gitt, sier jeg til enhver iblandt eder at han ikke skal tenke høiere enn han bør tenke, men tenke så at han tenker sindig, alt efter som Gud har tilmålt enhver hans mål av tro. …

1 Peters 4:10
Efter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangehånde nåde:

Lenker
1 Korintierne 3:5 Interlineært1 Korintierne 3:5 flerspråklig1 Corintios 3:5 Spansk1 Corinthiens 3:5 Fransk1 Korinther 3:5 Tyske1 Korintierne 3:5 Chinese1 Corinthians 3:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Korintierne 3
4For når en sier: Jeg holder mig til Paulus, og en annen: Jeg til Apollos, er I da ikke mennesker? 5Hvad er da Apollos? eller hvad er Paulus? Tjenere ved hvem I kom til troen, og det efter som Herren gav enhver. 6Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst; …
Kryssreferanser
Apostlenes-gjerninge 18:24
Men det var en jøde ved navn Apollos, født i Aleksandria, en vel talende mann, som kom til Efesus; han var sterk i skriftene.

Apostlenes-gjerninge 19:1
Mens Apollos var i Korint, skjedde det at Paulus kom til Efesus, efterat han hadde vandret igjennem de øvre landskaper.

Romerne 12:6
Og da vi har ulike nådegaver, alt efter den nåde som er oss gitt, så la oss, om vi har profetisk gave, bruke den efter som vi har tro til,

Romerne 15:16
at jeg skal være Kristi Jesu offerprest for hedningene, idet jeg prestelig forvalter Guds evangelium, forat hedningene kan bli et velbehagelig offer, helliget ved den Hellige Ånd.

1 Korintierne 3:10
Efter den Guds nåde som er mig gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre; men enhver se til hvorledes han bygger videre!

1 Korintierne 3:22
enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas, enten det er verden eller liv eller død, enten det er det som nu er, eller det som komme skal - alt hører eder til,

1 Korintierne 16:12
Vedkommende broderen Apollos, da bad jeg ham meget at han skulde fare til eder sammen med brødrene; han var aldeles ikke villig til å komme nu, men han vil komme når han får tid.

2 Korintierne 3:3
idet det blir vitterlig at I er Kristi brev, tilblitt ved vår tjeneste, innskrevet ikke med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på stentavler, men på hjertets kjødtavler.

2 Korintierne 3:6
som og gjorde oss duelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke for bokstav, men for Ånd; for bokstaven slår ihjel, men Ånden gjør levende.

2 Korintierne 4:1
Derfor, da vi har denne tjeneste, eftersom vi har fått miskunn, så taper vi ikke motet;

2 Korintierne 5:18
Men alt dette er av Gud, som forlikte oss med sig selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste,

2 Korintierne 6:4
men viser oss i alt som Guds tjenere: ved stort tålmod i trengsler, i nød, i angst,

2 Korintierne 11:23
Er de Kristi tjenere? Jeg taler i vanvidd: Jeg er det mere; jeg har arbeidet mere, fått flere slag, vært flere ganger i fengsel, ofte i dødsfare.

Efeserne 3:7
hvis tjener jeg er blitt efter den Guds nådes gave som er mig gitt ved virksomheten av hans makt.

Kolossenserne 1:23
så sant I blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar eder rokke fra det håp evangeliet gir, det som I har hørt, som er blitt forkynt for enhver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, er blitt tjener for.

Kolossenserne 1:25
hvis tjener jeg er blitt efter den Guds husholdning som er mig gitt iblandt eder, det vil si å fullføre Guds ord,

1 Timoteus 1:12
Jeg takker ham som gjorde mig sterk, Kristus Jesus, vår Herre, at han aktet mig tro, idet han satte mig til tjenesten,

1 Korintierne 3:4
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden