2 Korintierne 4:5
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For vi forkynner ikke oss selv, vi forkynner Kristus Jesus som Herre, oss derimot som eders tjenere for Jesu skyld.

Dansk (1917 / 1931)
Thi ikke os selv prædike vi, men Kristus Jesus som Herre, os derimod som eders Tjenere for Jesu Skyld.

Svenska (1917)
Vi predika ju icke oss själva, utan Kristus Jesus såsom Herre, och oss såsom tjänare åt eder, för Jesu skull.

King James Bible
For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord; and ourselves your servants for Jesus' sake.

English Revised Version
For we preach not ourselves, but Christ Jesus as Lord, and ourselves as your servants for Jesus' sake.
Bibelen Kunnskap Treasury

we.

Matteus 3:11
Jeg døper eder med vann til omvendelse; men han som kommer efter mig, er sterkere enn jeg, han hvis sko jeg ikke er verdig til å bære; han skal døpe eder med den Hellige Ånd og ild;

Johannes 1:21-23
Og de spurte ham: Hvad da? Er du Elias? Han sa: Det er jeg ikke. Er du profeten? Og han svarte: Nei. …

Johannes 3:27-31
Johannes svarte og sa: Et menneske kan ikke få noget uten at det er gitt ham fra himmelen. …

Johannes 7:18
Den som taler av sig selv, søker sin egen ære; men den som søker hans ære som har sendt ham, han er sanndru, og det er ikke urettferdighet i ham.

Apostlenes-gjerninge 3:12,13
Da Peter så dette, svarte han folket: Israelittiske menn! Hvorfor undrer I eder over dette? eller hvorfor stirrer I på oss som om vi av vår egen kraft eller gudsfrykt hadde gjort at han går omkring? …

Apostlenes-gjerninge 8:9,10
Men der var en mann ved navn Simon, som før hadde gitt sig av med trolldom i byen og satt folket i Samaria i den største forundring, for han sa sig selv å være stor; …

Apostlenes-gjerninge 10:25,26
Da nu Peter trådte inn, gikk Kornelius ham i møte og falt ned for hans føtter og tilbad ham. …

Apostlenes-gjerninge 14:11-15
Men da folket så det som Paulus hadde gjort, ropte de med høi røst på lykaonisk og sa: Gudene er blitt mennesker lik og er kommet ned til oss. …

Romerne 15:17,18
Derfor har jeg min ros i Kristus Jesus, i min tjeneste for Gud; …

1 Korintierne 1:13-15,23
Er Kristus blitt delt? var det Paulus som blev korsfestet for eder, eller var det til Paulus' navn I blev døpt? …

1 Korintierne 3:5,6
Hvad er da Apollos? eller hvad er Paulus? Tjenere ved hvem I kom til troen, og det efter som Herren gav enhver. …

1 Korintierne 10:33
likesom også jeg i alt streber å tekkes alle og ikke tenker på mitt eget gagn, men på de manges, at de må bli frelst.

Filippenserne 1:15
Vel forkynner også somme Kristus av avind og for kivs skyld, men andre dog også av velvilje;

1 Tessalonikerne 2:5,6
For hverken kom vi nogensinne med smigrende ord, som I vet, eller med skalkeskjul for havesyke, Gud er vårt vidne, …

Titus 1:11
Disse skal en målbinde; for de nedriver hele hus ved å føre utilbørlig lære for ussel vinnings skyld.

1 Peters 5:2-5
Vokt den Guds hjord som er hos eder, og ha tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, ikke for ussel vinnings skyld, men av villig hjerte, …

2 Peters 2:3
og av havesyke skal de med opdiktede ord utnytte eder til sin vinning. Men dommen over dem er fra gammel tid ikke ørkesløs, og deres fortapelse sover ikke.

Christ.

2 Korintierne 1:19
For Guds Sønn, Kristus Jesus, han som blev forkynt iblandt eder ved oss, ved mig og Silvanus og Timoteus, han var ikke ja og nei, men ja er der blitt i ham;

Matteus 23:8
Men I skal ikke la eder kalle rabbi; for en er eders mester, men I er alle brødre.

Apostlenes-gjerninge 2:36
Så skal da hele Israels hus vite for visst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som I korsfestet.

Apostlenes-gjerninge 5:31
ham ophøiet Gud ved sin høire hånd til høvding og frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse.

Apostlenes-gjerninge 10:36
Det ord som han sendte ut til Israels barn, idet han i evangeliet forkynte fred ved Jesus Kristus han er alles Herre

Romerne 14:8,9
for om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren; enten vi da lever eller vi dør, hører vi Herren til. …

1 Korintierne 1:23
men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap,

1 Korintierne 2:2
for jeg vilde ikke vite noget iblandt eder uten Jesus Kristus og ham korsfestet.

1 Korintierne 8:6
så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

1 Korintierne 12:3
Derfor kunngjør jeg eder at ingen som taler i Guds Ånd, sier: Forbannet er Jesus! og ingen kan si: Jesus er Herre! uten i den Hellige Ånd.

1 Korintierne 15:47
Det første menneske var av jorden, jordisk; det annet menneske er av himmelen.

Filippenserne 2:11
Og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

and.

2 Korintierne 1:24
ikke at vi er herrer over eders tro, men vi arbeider med på eders glede; for I står i troen.

2 Korintierne 5:14,15
For Kristi kjærlighet tvinger oss, …

Matteus 20:25-27
Men Jesus kalte dem til sig og sa: I vet at fyrstene hersker over sine folk, og deres stormenn bruker makt over dem. …

Lukas 22:25,26
Da sa han til dem: Kongene hersker over sine folk, og de som bruker makt over dem, kalles deres velgjørere. …

Johannes 13:14,15
Har nu jeg, eders herre og mester, vasket eders føtter, så er også I skyldige å vaske hverandres føtter. …

Romerne 15:1,2
Vi som er sterke, er skyldige til å bære de svakes skrøpeligheter og ikke være oss selv til behag; …

1 Korintierne 9:19-23
For om jeg enn er fri fra alle, har jeg dog selv gjort mig til tjener for alle, for å vinne de fleste, …

Galaterne 5:13
For I blev kalt til frihet, brødre; bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet!

2 Timoteus 2:10
Derfor tåler jeg alt for de utvalgtes skyld, forat også de skal vinne frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet.

Lenker
2 Korintierne 4:5 Interlineært2 Korintierne 4:5 flerspråklig2 Corintios 4:5 Spansk2 Corinthiens 4:5 Fransk2 Korinther 4:5 Tyske2 Korintierne 4:5 Chinese2 Corinthians 4:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Korintierne 4
4i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem. 5For vi forkynner ikke oss selv, vi forkynner Kristus Jesus som Herre, oss derimot som eders tjenere for Jesu skyld. 6For Gud, som bød at lys skulde skinne frem av mørke, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter, forat kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulde stråle frem fra oss.
Kryssreferanser
1 Korintierne 4:15
For om I og har ti tusen læremestere i Kristus, så har I dog ikke mange fedre; for jeg har avlet eder i Kristus Jesus ved evangeliet.

1 Korintierne 9:19
For om jeg enn er fri fra alle, har jeg dog selv gjort mig til tjener for alle, for å vinne de fleste,

2 Korintierne 1:24
ikke at vi er herrer over eders tro, men vi arbeider med på eders glede; for I står i troen.

1 Tessalonikerne 2:6
heller ikke søkte vi ære av mennesker, hverken av eder eller av andre, enda vi hadde kunnet kreve ære som Kristi apostler;

2 Korintierne 4:4
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden