Apostlenes-gjerninge 5:31
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
ham ophøiet Gud ved sin høire hånd til høvding og frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse.

Dansk (1917 / 1931)
Ham har Gud ved sin højre Haand ophøjet til en Fyrste og Frelser for at give Israel Omvendelse og Syndernes Forladelse.

Svenska (1917)
Och Gud har med sin högra hand upphöjt honom till en hövding och frälsare, för att åt Israel förläna bättring och syndernas förlåtelse.

King James Bible
Him hath God exalted with his right hand to be a Prince and a Saviour, for to give repentance to Israel, and forgiveness of sins.

English Revised Version
Him did God exalt with his right hand to be a Prince and a Saviour, for to give repentance to Israel, and remission of sins.
Bibelen Kunnskap Treasury

hath.

Apostlenes-gjerninge 2:33,36
Efterat han nu er ophøiet ved Guds høire hånd og av sin Fader har fått den Hellige Ånd, som var lovt, så utgjød han dette som I både ser og hører. …

Apostlenes-gjerninge 4:11
Han er den sten som blev forkastet av eder, I bygningsmenn, men som er blitt hjørnesten.

Salmenes 89:19,24
Dengang* talte du i et syn til dine fromme** og sa: Jeg har nedlagt hjelp hos en helt, jeg har ophøiet en ung mann av folket.…

Salmenes 110:1,2
Av David; en salme. Herren sa til min herre: Sett dig ved min høire hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! …

Esekiel 17:24
Og alle markens trær skal kjenne at jeg, Herren, har gjort et høit tre lavt og et lavt tre høit, et friskt tre tørt og et tørt tre grønt; jeg, Herren, har sagt det, og jeg skal gjøre det.

Matteus 28:18
Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord;

Efeserne 1:20-23
som han viste på Kristus da han opvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høire hånd i himmelen, …

Filippenserne 2:9-11
Derfor har og Gud høit ophøiet ham og gitt ham det navn som er over alt navn, …

Hebreerne 2:10
For det sømmet sig for ham for hvis skyld alle ting er til, og ved hvem alle ting er til, da han førte mange barn til herlighet, gjennem lidelser å fullende deres frelses høvding.

Hebreerne 12:2
idet vi ser på troens ophavsmann og fullender, Jesus, han som for den glede som ventet ham, led tålmodig korset, uten å akte vanæren, og nu sitter på høire side av Guds trone.

1 Peters 3:22
han som er faret op til himmelen og er ved Guds høire hånd, hvor engler og makter og krefter er ham underlagt.

a Prince.

Apostlenes-gjerninge 3:15
men livets høvding drepte I, ham som Gud opvakte fra de døde, som vi er vidner om.

Salmenes 2:6-12
Og jeg har dog innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg! …

Esaias 9:6
For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste.

Esekiel 34:24
Og jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste blandt dem; jeg, Herren, har talt.

Esekiel 37:25
Og de skal bo i det land jeg gav min tjener Jakob, det som eders fedre bodde i; de skal bo i det, de og deres barn og deres barnebarn, til evig tid, og David, min tjener, skal være deres fyrste evindelig.

Daniel 9:25
Og du skal vite og forstå: Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet*, en fyrste, står frem, skal det gå syv uker og to og seksti uker; det skal igjen settes i stand og opbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel**.

Daniel 10:21
jeg stod også ved hans side som hjelper og som vern i mederen Darius' første år.

Apenbaring 1:5
og fra Jesus Kristus, det troverdige vidne, den førstefødte blandt de døde og herren over kongene på jorden! Ham som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod,

a Saviour.

Apostlenes-gjerninge 13:23
Av hans ætt førte han efter sitt løfte en frelser frem for Israel, Jesus,

Esaias 43:3,11
for jeg er Herren din Gud, Israels Hellige, din frelser; jeg gir Egypten til løsepenger for dig, Etiopia og Seba gir jeg i ditt sted. …

Esaias 45:21
Meld og si fra! Ja, la dem rådslå alle sammen! Hvem har kunngjort dette fra fordums tid, forkynt det for lenge siden? Mon ikke jeg, Herren? Og det er ingen annen Gud foruten mig; en rettferdig og frelsende Gud er det ikke foruten mig.

Esaias 49:26
Og jeg vil la dine undertrykkere ete sitt eget kjøtt, og av sitt eget blod skal de bli drukne som av druesaft; og alt kjød skal kjenne at jeg, Herren, er din frelser, Jakobs Veldige din gjenløser.

Matteus 1:21
og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder.

Lukas 2:11
Eder er idag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad.

Filippenserne 3:20
For vårt rike er i himlene, og derfra venter vi og den Herre Jesus Kristus som frelser,

Titus 1:4
- til Titus, min ekte sønn i den felles tro; Nåde og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vår frelser!

Titus 2:10,13
ikke å være utro, men vise all god troskap, forat de i alt kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære. …

Titus 3:4-6
men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene blev åpenbaret, …

2 Peters 1:1,11
Simeon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel - til dem som har fått samme dyre tro som vi ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet: …

2 Peters 2:20
For om de har flyktet bort fra verdens urenhet ved å ha lært vår Herre og frelser Jesus Kristus å kjenne, og så atter lar sig fange av den og ligger under for den, da er det siste blitt verre med dem enn det første.

2 Peters 3:18
men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham være æren både nu og til evig tid! Amen.

1 Johannes 4:14
Og vi har sett og vidner at Faderen har sendt sin Sønn til frelse for verden.

Judas 1:25
den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre, ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt før all tid og nu og i all evighet. Amen.

to give.

Apostlenes-gjerninge 3:26
I var de første som Gud sendte sin tjener til, da han lot ham fremstå forat han skulde velsigne eder, idet enhver av eder vender sig bort fra sin ondskap.

Apostlenes-gjerninge 11:18
Da de hørte dette, slo de sig til ro, og de priste Gud og sa: Så har da Gud også gitt hedningene omvendelsen til livet.

Jeremias 31:31-33
Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil oprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus, …

Esekiel 36:25-38
Og jeg vil sprenge rent vann på eder, og I skal bli rene; fra alle eders urenheter og fra alle eders motbydelige avguder vil jeg rense eder. …

Sakarias 12:10
Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og de skal skue op til mig som de har gjennemstunget; og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham som en klager over sin førstefødte.

Lukas 24:47
og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

Romerne 11:26,27
og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob, …

2 Timoteus 2:25,26
så han med saktmodighet viser dem til rette som sier imot, om Gud dog engang vilde gi dem omvendelse, så de kunde kjenne sannheten …

forgiveness.

Apostlenes-gjerninge 3:19
Så fatt da et annet sinn og vend om, forat eders synder må bli utslettet, så husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn,

Apostlenes-gjerninge 13:38,39
Så være det eder da vitterlig, brødre, at ved ham forkynnes eder syndenes forlatelse, …

Markus 2:10
Men forat I skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder - så sier han til den verkbrudne:

Markus 4:12
forat de skal se og se og ikke skjelne, og høre og høre og ikke forstå, forat de ikke skal omvende sig og få forlatelse.

Johannes 20:21-23
Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. …

2 Korintierne 2:10
Men den som I tilgir noget, ham tilgir og jeg; for det jeg har tilgitt - om jeg har hatt noget å tilgi - det har jeg gjort for eders skyld, for Kristi åsyn, forat vi ikke skal dåres av Satan;

Efeserne 1:7
i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom,

Kolossenserne 1:14
i hvem vi har forløsningen, syndenes forlatelse.

Lenker
Apostlenes-gjerninge 5:31 InterlineærtApostlenes-gjerninge 5:31 flerspråkligHechos 5:31 SpanskActes 5:31 FranskApostelgeschichte 5:31 TyskeApostlenes-gjerninge 5:31 ChineseActs 5:31 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes-gjerninge 5
30Våre fedres Gud opvakte Jesus, som I drepte ved å henge ham på et tre; 31ham ophøiet Gud ved sin høire hånd til høvding og frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse. 32Og vi er hans vidner om disse ting, og likeså den Hellige Ånd, som Gud gav dem som lyder ham.
Kryssreferanser
Matteus 1:21
og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder.

Lukas 2:11
Eder er idag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad.

Lukas 24:47
og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

Johannes 4:42
og de sa til kvinnen: Nu tror vi ikke lenger for din tales skyld; for vi har selv hørt, og vi vet nu at han sannelig er verdens frelser.

Apostlenes-gjerninge 2:33
Efterat han nu er ophøiet ved Guds høire hånd og av sin Fader har fått den Hellige Ånd, som var lovt, så utgjød han dette som I både ser og hører.

Apostlenes-gjerninge 2:38
Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave!

Apostlenes-gjerninge 3:15
men livets høvding drepte I, ham som Gud opvakte fra de døde, som vi er vidner om.

Hebreerne 2:10
For det sømmet sig for ham for hvis skyld alle ting er til, og ved hvem alle ting er til, da han førte mange barn til herlighet, gjennem lidelser å fullende deres frelses høvding.

Apostlenes-gjerninge 5:30
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden