Hebreerne 2:10
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For det sømmet sig for ham for hvis skyld alle ting er til, og ved hvem alle ting er til, da han førte mange barn til herlighet, gjennem lidelser å fullende deres frelses høvding.

Dansk (1917 / 1931)
Thi det sømmede sig ham, for hvis Skyld alle Ting ere, og ved hvem alle Ting ere, naar han førte mange Sønner til Herlighed, da at fuldkomme deres Frelses Ophavsmand igennem Lidelser.

Svenska (1917)
Ty den för vilkens skull allting är, och genom vilken allting är, honom hövdes det, att när han ville föra många sina barn till härlighet, genom lidanden fullkomna deras frälsnings hövding.

King James Bible
For it became him, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings.

English Revised Version
For it became him, for whom are all things, and through whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the author of their salvation perfect through sufferings.
Bibelen Kunnskap Treasury

it.

Hebreerne 7:26
For en sådan yppersteprest måtte vi og ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og ophøiet over himlene

1 Mosebok 18:25
Det være langt fra dig å gjøre slikt og slå ihjel den rettferdige sammen med den ugudelige, så det går den rettferdige på samme vis som den ugudelige! Det være langt fra dig! Den som dømmer hele jorden, skulde ikke han gjøre rett?

Lukas 2:14
Ære være Gud i det høieste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag!

Lukas 24:26,46
Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? …

Romerne 3:25,26
som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort - …

Efeserne 1:6-8
til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elskede, …

Efeserne 2:7
forat han i de kommende tider kunde vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.

Efeserne 3:10
forat Guds mangfoldige visdom nu ved menigheten skulde bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen

1 Peters 1:12
for det blev dem åpenbaret at de ikke tjente sig selv, men oss, med dette som nu er blitt kunngjort ved dem som har forkynt eder evangeliet ved den Hellige Ånd, som blev sendt fra himmelen - dette som englene attrår å skue inn i.

for.

Salomos Ordsprog 16:4
Herren har gjort hver ting til dens øiemed, også den ugudelige til straffens dag.

Esaias 43:21
Det folk jeg har dannet mig, skal forkynne min pris.

Romerne 11:36
For av ham og ved ham og til ham er alle ting; ham være æren i evighet! Amen.

1 Korintierne 8:6
så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

2 Korintierne 5:18
Men alt dette er av Gud, som forlikte oss med sig selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste,

Kolossenserne 1:16,17
for i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter; alt er det skapt ved ham og til ham, …

Apenbaring 4:11
Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få prisen og æren og makten; for du har skapt alle ting, og fordi du vilde, var de til og blev de skapt!

many.

Hoseas 8:10
men om de enn tinger blandt folkene, vil jeg nu samle dem dit, og de skal begynne å bli færre under storkongens byrder.

Johannes 11:52
og ikke for folket alene, men for også å samle til ett de Guds barn som er spredt omkring.

Romerne 8:14-18,29,30
For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. …

Romerne 9:25,26
som han også sier hos Hoseas: Det som ikke er mitt folk, vil jeg kalle mitt folk, og henne som ikke er elsket, vil jeg kalle min elskede, …

2 Korintierne 6:18
og jeg vil være eder en far, og I skal være mig sønner og døtre, sier Herren, den Allmektige.

Galaterne 3:26
alle er I jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus;

Efeserne 1:5
idet han i kjærlighet forut bestemte oss til å få barnekår hos sig ved Jesus Kristus efter sin viljes frie råd,

1 Johannes 3:1,2
Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn; og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss fordi den ikke kjenner ham. …

Apenbaring 7:9
Derefter så jeg, og se, en stor skare, som ingen kunde telle, av alle ætter og stammer og folk og tunger, som stod for tronen og for Lammet, klædd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender;

glory.

Romerne 9:23
så han også kunde kunngjøre sin herlighets rikdom over miskunnhetens kar, som han forut hadde beredt til herlighet?

1 Korintierne 2:7
men som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forut bestemt til vår herlighet,

2 Korintierne 3:18
Men vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil; vi blir alle forvandlet til det samme billede fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.

2 Korintierne 4:17
For vår trengsel, som er kortvarig og lett, virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål,

Kolossenserne 3:4
når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal og I åpenbares med ham i herlighet.

2 Timoteus 2:10
Derfor tåler jeg alt for de utvalgtes skyld, forat også de skal vinne frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet.

1 Peters 5:1,10
De eldste blandt eder formaner jeg som medeldste og vidne om Kristi lidelser, som den som og har del i den herlighet som skal åpenbares: …

the captain.

Hebreerne 6:20
hvor Jesus gikk inn som forløper for oss, idet han blev yppersteprest til evig tid efter Melkisedeks vis.

Hebreerne 12:2
idet vi ser på troens ophavsmann og fullender, Jesus, han som for den glede som ventet ham, led tålmodig korset, uten å akte vanæren, og nu sitter på høire side av Guds trone.

Josvas 5:14,15
Han svarte: Nei, jeg er høvdingen over Herrens hær; nu er jeg kommet. Da falt Josva på sitt ansikt til jorden og tilbad og sa til ham: Hvad har min herre å si til sin tjener? …

Esaias 55:4
Se, til et vidne for folkeslag har jeg satt ham*, til en fyrste og en hersker over folkeslag.

Mika 2:13
Veibryteren går foran dem, de bryter igjennem og drar frem gjennem porten og går ut av den; deres konge drar frem foran dem, og Herren i spissen for dem.

Apostlenes-gjerninge 3:15
men livets høvding drepte I, ham som Gud opvakte fra de døde, som vi er vidner om.

Apostlenes-gjerninge 5:31
ham ophøiet Gud ved sin høire hånd til høvding og frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse.

perfect.

Hebreerne 5:8,9
og således lærte han, skjønt han var Sønn, lydighet av det han led, …

Lukas 13:32
Og han sa til dem: Gå og si til den rev: Se, jeg driver ut onde ånder og fullfører helbredelser idag og imorgen, og på den tredje dag er jeg ved enden;

Lukas 24:26,46
Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? …

Johannes 19:30
Da nu Jesus hadde fått eddiken, sa han: Det er fullbragt. Og han bøide sitt hode og opgav sin ånd.

Lenker
Hebreerne 2:10 InterlineærtHebreerne 2:10 flerspråkligHebreos 2:10 SpanskHébreux 2:10 FranskHebraeer 2:10 TyskeHebreerne 2:10 ChineseHebrews 2:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebreerne 2
9men den som var gjort lite ringere enn englene, Jesus, ham ser vi, fordi han led døden, kronet med herlighet og ære, forat han ved Guds nåde skulde smake døden for alle. 10For det sømmet sig for ham for hvis skyld alle ting er til, og ved hvem alle ting er til, da han førte mange barn til herlighet, gjennem lidelser å fullende deres frelses høvding. 11For både den som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av en; derfor skammer han sig ikke ved å kalle dem brødre, …
Kryssreferanser
Lukas 13:32
Og han sa til dem: Gå og si til den rev: Se, jeg driver ut onde ånder og fullfører helbredelser idag og imorgen, og på den tredje dag er jeg ved enden;

Lukas 24:26
Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?

Apostlenes-gjerninge 3:15
men livets høvding drepte I, ham som Gud opvakte fra de døde, som vi er vidner om.

Apostlenes-gjerninge 5:31
ham ophøiet Gud ved sin høire hånd til høvding og frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse.

Romerne 11:36
For av ham og ved ham og til ham er alle ting; ham være æren i evighet! Amen.

Hebreerne 5:9
og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham,

Hebreerne 7:28
For loven innsetter til yppersteprester mennesker som har skrøpelighet, men edens ord, som kom efter loven, innsetter Sønnen, han som er blitt fullendt for all evighet.

Hebreerne 12:2
idet vi ser på troens ophavsmann og fullender, Jesus, han som for den glede som ventet ham, led tålmodig korset, uten å akte vanæren, og nu sitter på høire side av Guds trone.

Hebreerne 2:9
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden