Hebreerne 7:26
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For en sådan yppersteprest måtte vi og ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og ophøiet over himlene

Dansk (1917 / 1931)
Thi en saadan Ypperstepræst var det ogsaa, som sømmede sig for os, en from, uskyldig, ubesmittet, adskilt fra Syndere og ophøjet over Himlene;

Svenska (1917)
En sådan överstepräst hövdes oss också att hava, en som vore helig, oskyldig, obesmittad, skild från syndare och upphöjd över himmelen,

King James Bible
For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens;

English Revised Version
For such a high priest became us, holy, guileless, undefiled, separated from sinners, and made higher than the heavens;
Bibelen Kunnskap Treasury

such.

Hebreerne 7:11
Var det da fullkommenhet å vinne ved det levittiske prestedømme - for dette var folket bundet til ved loven - hvad trang hadde det da vært til at en annen prest skulde opstå efter Melkisedeks vis og ikke nevnes efter Arons vis?

Hebreerne 8:1
Men en hovedsak ved det som her sies, er dette: Vi har en sådan yppersteprest som satte sig ved høire side av Majestetens trone i himlene,

Hebreerne 9:23-26
Det er altså nødvendig at avbilledene av de himmelske ting blir renset ved dette, men de himmelske ting selv ved bedre offer enn disse. …

Hebreerne 10:11-22
Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger frem de samme offer, som dog aldri kan bortta synder; …

became.

Hebreerne 2:10
For det sømmet sig for ham for hvis skyld alle ting er til, og ved hvem alle ting er til, da han førte mange barn til herlighet, gjennem lidelser å fullende deres frelses høvding.

Lukas 24:26,46
Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? …

holy.

Hebreerne 4:15
For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd.

Hebreerne 9:14
hvor meget mere skal da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar sig selv frem som et ulastelig offer for Gud, rense eders samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud!

2 Mosebok 28:36
Så skal du gjøre en plate av rent gull og skjære ut på den således som en skjærer ut et signet: Helliget Herren.

Esaias 53:9
De gav ham hans grav blandt ugudelige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det ikke var svik i hans munn.

Lukas 1:35
Og engelen svarte henne: Den Hellige Ånd skal komme over dig, og den Høiestes kraft skal overskygge dig; derfor skal også det hellige som fødes, kalles Guds Sønn.

Lukas 23:22,41,47
Da sa han for tredje gang til dem: Hvad ondt har da denne mann gjort? Jeg har ikke funnet nogen dødsskyld hos ham; derfor vil jeg refse ham og så gi ham fri. …

Johannes 8:29
Og han som har sendt mig, er med mig; han har ikke latt mig alene, fordi jeg alltid gjør det som er ham til behag.

Johannes 14:30
Jeg skal herefter ikke tale meget med eder; for verdens fyrste kommer, og han har intet i mig,

Apostlenes-gjerninge 3:14
men I fornektet den hellige og rettferdige og bad at en morder måtte gis eder,

Apostlenes-gjerninge 4:27
ja i sannhet, i denne by samlet de sig mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus med hedningene og Israels folk,

2 Korintierne 5:21
Ham som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, forat vi i ham skal bli rettferdige for Gud.

1 Peters 1:19
men med Kristi dyre blod som blodet av et ulastelig og lyteløst lam,

1 Peters 2:22
han som ikke gjorde synd, og i hvis munn det ikke blev funnet svik,

1 Johannes 2:2
og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men og for hele verdens.

1 Johannes 3:5
Og I vet at han er åpenbaret for å bortta våre synder, og synd er ikke i ham.

Apenbaring 3:7
Og skriv til engelen for menigheten i Filadelfia: Dette sier den Hellige, den Sanndrue, han som har Davids nøkkel, han som lukker op, og ingen lukker til, og lukker til, og ingen lukker op:

made.

Hebreerne 1:3
han som er avglansen av hans herlighet og avbilledet av hans vesen og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte sig ved Majestetens høire hånd i det høie,

Hebreerne 4:14
Eftersom vi da har en stor yppersteprest, som er gått gjennem himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen.

Hebreerne 8:1
Men en hovedsak ved det som her sies, er dette: Vi har en sådan yppersteprest som satte sig ved høire side av Majestetens trone i himlene,

Hebreerne 12:2
idet vi ser på troens ophavsmann og fullender, Jesus, han som for den glede som ventet ham, led tålmodig korset, uten å akte vanæren, og nu sitter på høire side av Guds trone.

Salmenes 68:18
Du fór op i det høie, bortførte fanger, tok gaver blandt menneskene, også blandt de gjenstridige, for å bo der, Herre Gud!

Matteus 27:18
For han visste at det var av avind de hadde overgitt ham til ham.

Markus 16:19
Så blev den Herre Jesus, efterat han hadde talt til dem, optatt til himmelen, og satte sig ved Guds høire hånd.

Efeserne 1:20-22
som han viste på Kristus da han opvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høire hånd i himmelen, …

Efeserne 4:8-10
Derfor sier Skriften: Han fór op i det høie og bortførte fanger, han gav menneskene gaver. …

Filippenserne 2:9-11
Derfor har og Gud høit ophøiet ham og gitt ham det navn som er over alt navn, …

1 Peters 3:22
han som er faret op til himmelen og er ved Guds høire hånd, hvor engler og makter og krefter er ham underlagt.

Apenbaring 1:17,18
Og da jeg så ham, falt jeg ned for hans føtter som en død, og han la sin høire hånd på mig og sa: …

Lenker
Hebreerne 7:26 InterlineærtHebreerne 7:26 flerspråkligHebreos 7:26 SpanskHébreux 7:26 FranskHebraeer 7:26 TyskeHebreerne 7:26 ChineseHebrews 7:26 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebreerne 7
25og derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. 26For en sådan yppersteprest måtte vi og ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og ophøiet over himlene 27en som ikke hver dag trenger til, likesom yppersteprestene, først å frembære offer for sine egne synder, derefter for folkets; for dette gjorde han en gang for alle da han ofret sig selv. …
Kryssreferanser
4 Mosebok 29:26
Og den femte dag ni okser og to værer og fjorten årsgamle lam uten lyte,

2 Korintierne 5:21
Ham som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, forat vi i ham skal bli rettferdige for Gud.

Efeserne 4:10
Han som fór ned, er den samme som fór op over alle himler for å fylle alt.

Hebreerne 2:17
derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder.

Hebreerne 3:1
Derfor, hellige brødre, I som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på den apostel og yppersteprest som vi bekjenner, Jesus,

Hebreerne 4:14
Eftersom vi da har en stor yppersteprest, som er gått gjennem himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen.

Hebreerne 4:15
For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd.

1 Peters 2:22
han som ikke gjorde synd, og i hvis munn det ikke blev funnet svik,

Hebreerne 7:25
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden