Filippenserne 2:9
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Derfor har og Gud høit ophøiet ham og gitt ham det navn som er over alt navn,

Dansk (1917 / 1931)
Derfor har ogsaa Gud højt ophøjet ham og skænket ham det Navn, som er over alle Navne,

Svenska (1917)
Därför har ock Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn

King James Bible
Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name:

English Revised Version
Wherefore also God highly exalted him, and gave unto him the name which is above every name;
Bibelen Kunnskap Treasury

God.

1 Mosebok 3:15
Og jeg vil sette fiendskap mellem dig og kvinnen og mellem din ætt og hennes ætt; den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl.

Salmenes 2:6-12
Og jeg har dog innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg! …

Salmenes 8:5-8
Og du gjorde ham lite ringere enn Gud, og med ære og herlighet kronte du ham. …

Salmenes 45:6,7
Din trone, Gud, står fast evindelig og alltid; rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. …

Salmenes 69:29,30
Men jeg er elendig og full av pine; la din frelse, Gud, føre mig i sikkerhet! …

Salmenes 72:17-19
Hans navn skal bli til evig tid; så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd, og de skal velsigne sig ved ham; alle hedninger skal prise ham salig. …

Salmenes 91:14
For han henger fast ved mig, og jeg vil utfri ham; jeg vil føre ham i sikkerhet, for han kjenner mitt navn.

Salmenes 110:1,5
Av David; en salme. Herren sa til min herre: Sett dig ved min høire hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! …

Esaias 9:7
Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike; det skal bli støttet og opholdt ved rett og rettferdighet, fra nu av og til evig tid; Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.

Esaias 49:6-8
han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake; så vil jeg da gjøre dig til hedningenes lys, forat min frelse må nå til jordens ende. …

Esaias 52:13
Se, min tjener skal gå frem med visdom; han skal bli opløftet og ophøiet og være meget høi.

Esaias 53:12
Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel* til døden og blev regnet blandt overtredere, han som dog bar manges synd, og han bad for overtrederne.

Daniel 2:44,45
Og i disse kongers dager vil himmelens Gud oprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noget annet folk; det skal knuse og gjøre ende på alle hine riker, men selv skal det stå fast evindelig; …

Daniel 7:14
Og det blev gitt ham herredømme og ære og rike, og alle folk, ætter og tungemål skulde tjene ham; hans herredømme er et evig herredømme, som ikke forgår, og hans rike er et rike som ikke ødelegges.

Matteus 11:27
Alle ting er mig overgitt av min Fader, og ingen kjenner Sønnen, uten Faderen, heller ikke kjenner nogen Faderen, uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.

Matteus 28:18
Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord;

Lukas 10:22
Alle ting er mig overgitt av min Fader, og ingen kjenner til hvem Sønnen er, uten Faderen, og hvem Faderen er, uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.

Johannes 3:35,36
Faderen elsker Sønnen, og alt har han gitt i hans hånd. …

Johannes 5:22-27
For Faderen dømmer heller ikke nogen, men har gitt Sønnen hele dommen, …

Johannes 13:3
og da Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud,

Johannes 17:1-3,5
Dette talte Jesus, og han løftet sine øine mot himmelen og sa: Fader! timen er kommet; herliggjør din Sønn, forat din Sønn kan herliggjøre dig, …

Apostlenes-gjerninge 2:32-36
Denne Jesus opreiste Gud, som vi alle er vidner om. …

Apostlenes-gjerninge 5:31
ham ophøiet Gud ved sin høire hånd til høvding og frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse.

Romerne 14:9-11
For derfor døde Kristus og blev levende igjen at han skulde være herre både over levende og over døde. …

1 Korintierne 15:24-27
derefter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, efterat han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. …

Hebreerne 2:9
men den som var gjort lite ringere enn englene, Jesus, ham ser vi, fordi han led døden, kronet med herlighet og ære, forat han ved Guds nåde skulde smake døden for alle.

Hebreerne 12:2
idet vi ser på troens ophavsmann og fullender, Jesus, han som for den glede som ventet ham, led tålmodig korset, uten å akte vanæren, og nu sitter på høire side av Guds trone.

2 Peters 1:17
For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, idet en sådan røst kom til ham fra den ophøiede herlighet: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag,

Apenbaring 1:5
og fra Jesus Kristus, det troverdige vidne, den førstefødte blandt de døde og herren over kongene på jorden! Ham som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod,

Apenbaring 3:21
Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med mig på min trone, likesom jeg og har seiret og satt mig med min Fader på hans trone.

Apenbaring 5:12
og de sa med høi røst: Verdig er Lammet, som er slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse!

Apenbaring 11:15
Og den syvende engel blåste, og høie røster lot sig høre i himmelen, som sa: Kongedømmet over verden er tilfalt vår Herre og hans salvede, og han skal være konge i all evighet.

Apenbaring 19:16
Og på sitt klædebon og på sin lend har han et navn skrevet: Kongers konge og herrers herre.

given.

Salmenes 89:27
Og jeg vil gjøre ham til den førstefødte, til den høieste blandt kongene på jorden.

Efeserne 1:20-23
som han viste på Kristus da han opvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høire hånd i himmelen, …

Kolossenserne 1:18
Og han er hovedet for legemet, som er menigheten, han som er ophavet, den førstefødte av de døde, forat han i alle deler skulde være den ypperste;

Hebreerne 1:4
og er blitt så meget større enn englene som han har arvet et herligere navn fremfor dem.

1 Peters 3:22
han som er faret op til himmelen og er ved Guds høire hånd, hvor engler og makter og krefter er ham underlagt.

Lenker
Filippenserne 2:9 InterlineærtFilippenserne 2:9 flerspråkligFilipenses 2:9 SpanskPhilippiens 2:9 FranskPhilipper 2:9 TyskeFilippenserne 2:9 ChinesePhilippians 2:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Filippenserne 2
8og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død. 9Derfor har og Gud høit ophøiet ham og gitt ham det navn som er over alt navn, 10så at i Jesu navn skal hvert kne bøie sig, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, …
Kryssreferanser
Esaias 52:13
Se, min tjener skal gå frem med visdom; han skal bli opløftet og ophøiet og være meget høi.

Esaias 53:12
Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel* til døden og blev regnet blandt overtredere, han som dog bar manges synd, og han bad for overtrederne.

Daniel 7:14
Og det blev gitt ham herredømme og ære og rike, og alle folk, ætter og tungemål skulde tjene ham; hans herredømme er et evig herredømme, som ikke forgår, og hans rike er et rike som ikke ødelegges.

Matteus 28:18
Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord;

Johannes 17:11
Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Fader! bevar dem i ditt navn, som du har gitt mig, forat de må være ett, likesom vi!

Johannes 17:12
Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt mig, og jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt, uten hint fortapelsens barn, forat Skriften skulde opfylles.

Apostlenes-gjerninge 2:33
Efterat han nu er ophøiet ved Guds høire hånd og av sin Fader har fått den Hellige Ånd, som var lovt, så utgjød han dette som I både ser og hører.

Efeserne 1:10
om en husholdning i tidenes fylde: at han atter vilde samle alt til ett i Kristus, både det som er i himlene, og det som er på jorden;

Efeserne 1:21
over enhver makt og myndighet og velde og herredom og ethvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende,

2 Tessalonikerne 1:12
forat vår Herre Jesu navn må bli herliggjort i eder, og I i ham, efter vår Guds og den Herre Jesu Kristi nåde.

Hebreerne 1:9
du elsket rettferd og hatet urett; derfor har, Gud, din Gud salvet dig med gledens olje fremfor dine medbrødre.

Hebreerne 2:9
men den som var gjort lite ringere enn englene, Jesus, ham ser vi, fordi han led døden, kronet med herlighet og ære, forat han ved Guds nåde skulde smake døden for alle.

3 Johannes 1:7
for det var for hans navns skyld de drog ut, og av hedningene tar de ikke imot noget.

Filippenserne 2:8
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden