1 Peters 1:19
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
men med Kristi dyre blod som blodet av et ulastelig og lyteløst lam,

Dansk (1917 / 1931)
men med Kristi dyrebare Blod som et lydeløst og uplettet Lams,

Svenska (1917)
utan med Kristi dyra blod, såsom med blodet av ett felfritt lamm utan fläck.

King James Bible
But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot:

English Revised Version
but with precious blood, as of a lamb without blemish and without spot, even the blood of Christ:
Bibelen Kunnskap Treasury

with.

1 Peters 2:22-24
han som ikke gjorde synd, og i hvis munn det ikke blev funnet svik, …

1 Peters 3:18
For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som led døden i kjødet, men blev levendegjort i ånden,

Daniel 9:24
Sytti uker* er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre frem en evig rettferdighet** og til å besegle syn og profet*** og til å salve et Aller-helligste****.

Sakarias 13:7
Sverd! Våkn op mot min hyrde, mot den mann som er min næste! sier Herren, hærskarenes Gud; slå hyrden, og fårene skal adspredes, og jeg vil igjen ta mig av de små*!

Matteus 20:28
likesom Menneskesønnen ikke er kommet for å la sig tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange.

Matteus 26:28
For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgydes for mange til syndenes forlatelse.

Apostlenes-gjerninge 20:28
Så gi da akt på eder selv, og på hele den hjord som den Hellige Ånd satte eder til tilsynsmenn i, for å vokte Guds menighet, som han vant sig ved sitt eget blod!

Efeserne 1:7
i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom,

Kolossenserne 1:14
i hvem vi har forløsningen, syndenes forlatelse.

Hebreerne 9:12-14
og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, en gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning. …

1 Johannes 1:7
men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.

1 Johannes 2:2
og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men og for hele verdens.

Apenbaring 1:5
og fra Jesus Kristus, det troverdige vidne, den førstefødte blandt de døde og herren over kongene på jorden! Ham som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod,

Apenbaring 5:9
og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta boken og åpne seglene på den, fordi du blev slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt,

as.

2 Mosebok 12:5
Det skal være et lam uten lyte, av hankjønn, årsgammelt; et lam eller et kje kan I ta.

Esaias 53:7
Han blev mishandlet, enda han var elendig, og han oplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det; han oplot ikke sin munn.

Johannes 1:29,36
Dagen efter ser han Jesus komme til sig og sier: Se der Guds lam, som bærer verdens synd! …

Apostlenes-gjerninge 8:32-35
Men det stykke av Skriften som han leste, var dette: Som et får blev han ført bort for å slaktes, og lik et lam som er stumt for den som klipper det, således åpner han ikke sin munn; …

1 Korintierne 5:7,8
Rens derfor ut den gamle surdeig, så I kan være ny deig, likesom I er usyrede! for vårt påskelam er jo slaktet: Kristus. …

Apenbaring 5:6
Og jeg så midt imellem tronen og de fire livsvesener og de eldste et lam stå der, likesom slaktet, og det hadde syv horn og syv øine, det er de syv Guds ånder som er sendt ut over all jorden.

Apenbaring 7:14
Og jeg sa til ham: Herre! du vet det. Og han sa til mig: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.

Apenbaring 14:1
Og jeg så, og se, Lammet stod på Sions berg, og med det hundre og fire og firti tusen, som hadde dets navn og dets Faders navn skrevet på sine panner.

Lenker
1 Peters 1:19 Interlineært1 Peters 1:19 flerspråklig1 Pedro 1:19 Spansk1 Pierre 1:19 Fransk1 Petrus 1:19 Tyske1 Peters 1:19 Chinese1 Peter 1:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Peters 1
18for I vet at I ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, blev løskjøpt fra eders dårlige ferd, som var arvet fra fedrene, 19men med Kristi dyre blod som blodet av et ulastelig og lyteløst lam, 20han som forut var kjent, før verdens grunnvoll blev lagt, men blev åpenbaret ved tidenes ende for eders skyld, …
Kryssreferanser
2 Mosebok 12:5
Det skal være et lam uten lyte, av hankjønn, årsgammelt; et lam eller et kje kan I ta.

3 Mosebok 1:10
Men dersom hans offer er et brennoffer av småfeet, av fårene eller av gjetene, så skal han ofre en han uten lyte.

3 Mosebok 22:20
Noget som det er lyte på, må I ikke ofre; for da har Herren ikke velbehag i eder.

4 Mosebok 7:27
en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer,

Esaias 44:22
Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke og dine synder som en sky; vend om til mig, for jeg gjenløser dig!

Johannes 1:29
Dagen efter ser han Jesus komme til sig og sier: Se der Guds lam, som bærer verdens synd!

Apostlenes-gjerninge 20:28
Så gi da akt på eder selv, og på hele den hjord som den Hellige Ånd satte eder til tilsynsmenn i, for å vokte Guds menighet, som han vant sig ved sitt eget blod!

Romerne 3:25
som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort -

1 Korintierne 5:7
Rens derfor ut den gamle surdeig, så I kan være ny deig, likesom I er usyrede! for vårt påskelam er jo slaktet: Kristus.

1 Peters 1:2
efter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og oversprengning med Jesu Kristi blod: Nåde og fred bli eder mangfoldig til del!

Apenbaring 14:5
og i deres munn er ikke funnet løgn; for de er uten lyte.

1 Peters 1:18
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden