1 Peters 5:1
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
De eldste blandt eder formaner jeg som medeldste og vidne om Kristi lidelser, som den som og har del i den herlighet som skal åpenbares:

Dansk (1917 / 1931)
De Ældste iblandt eder formaner jeg som Medældste og Vidne til Kristi Lidelser, som den, der ogsaa har Del i Herligheden, der skal aabenbares:

Svenska (1917)
Till de äldste bland eder ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden, och som jämväl har del i den härlighet som kommer att uppenbaras:

King James Bible
The elders which are among you I exhort, who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed:

English Revised Version
The elders therefore among you I exhort, who am a fellow-elder, and a witness of the sufferings of Christ, who am also a partaker of the glory that shall be revealed:
Bibelen Kunnskap Treasury

elders.

Apostlenes-gjerninge 11:30
Dette gjorde de også, og de sendte det med Barnabas og Saulus til de eldste.

Apostlenes-gjerninge 14:23
Og efterat de hadde valgt eldste for dem i hver menighet, overgav de dem med bønn og faste til den Herre som de hadde satt sin tro til.

Apostlenes-gjerninge 15:4,6,22,23
Og da de kom frem til Jerusalem, blev de mottatt av menigheten og apostlene og de eldste, og de fortalte hvor store ting Gud hadde gjort ved dem. …

Apostlenes-gjerninge 20:17,28
Fra Milet sendte han da bud til Efesus og kalte menighetens eldste til sig. …

*Gr:

Apostlenes-gjerninge 21:18
Den næste dag gikk Paulus med oss til Jakob, og alle de eldste kom dit.

1 Timoteus 5:1,19
Tal ikke hårdt til en gammel mann, men forman ham som en far, unge menn som brødre, …

Titus 1:5
Derfor lot jeg dig bli efter på Kreta at du skulde sette det i rette skikk som ennu stod tilbake, og innsette eldste i hver by, således som jeg foreskrev dig,

who.

Filemon 1:9
så ber jeg dog heller, for kjærlighetens skyld. Slik som jeg er, den gamle Paulus, men nu også Kristi Jesu fange,

2 Johannes 1:1
Den eldste - til den utvalgte frue og hennes barn, som jeg elsker i sannhet, og ikke bare jeg, men og alle som har lært sannheten å kjenne,

3 Johannes 1:1
Den eldste - til Gajus, den elskede, som jeg elsker i sannhet.

also.

and a.

1 Peters 1:12
for det blev dem åpenbaret at de ikke tjente sig selv, men oss, med dette som nu er blitt kunngjort ved dem som har forkynt eder evangeliet ved den Hellige Ånd, som blev sendt fra himmelen - dette som englene attrår å skue inn i.

Lukas 24:48
I er vidner om dette.

Johannes 15:26,27
Når talsmannen kommer, som jeg skal sende eder fra Faderen, sannhetens Ånd, som utgår fra Faderen, han skal vidne om mig. …

Apostlenes-gjerninge 1:8,22
men I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. …

Apostlenes-gjerninge 2:32
Denne Jesus opreiste Gud, som vi alle er vidner om.

Apostlenes-gjerninge 3:15
men livets høvding drepte I, ham som Gud opvakte fra de døde, som vi er vidner om.

Apostlenes-gjerninge 5:30-32
Våre fedres Gud opvakte Jesus, som I drepte ved å henge ham på et tre; …

Apostlenes-gjerninge 10:39-41
Og vi er vidner om alt det han gjorde både i jødenes land og i Jerusalem, han som de slo ihjel, idet de hengte ham på et tre. …

a partaker.

1 Peters 5:4
og når overhyrden åpenbares, skal I få ærens uvisnelige krans.

1 Peters 1:3-5
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, …

Salmenes 73:24,25
Du leder mig ved ditt råd, og derefter optar du mig i herlighet. …

Romerne 8:17,18
men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, forat vi også skal herliggjøres med ham. …

2 Korintierne 5:1,8
For vi vet at om vårt legemes jordiske hus nedbrytes, så har vi en bygning av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himlene. …

Filippenserne 1:19,21-23
for jeg vet at dette skal bli mig til frelse ved eders bønn og Jesu Kristi Ånds hjelp, …

Kolossenserne 3:3,4
I er jo død, og eders liv er skjult med Kristus i Gud; …

2 Timoteus 4:8
Så ligger da rettferdighetens krans rede for mig, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi mig på hin dag, dog ikke mig alene, men alle som har elsket hans åpenbarelse.

1 Johannes 3:2
I elskede! nu er vi Guds barn, og det er ennu ikke åpenbaret hvad vi skal bli; vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like; for vi skal se ham som han er.

Apenbaring 1:9
Jeg, Johannes, som er eders bror og har del med eder i trengselen og riket og tålmodigheten i Jesus, jeg var på den ø som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vidnesbyrds skyld.

Lenker
1 Peters 5:1 Interlineært1 Peters 5:1 flerspråklig1 Pedro 5:1 Spansk1 Pierre 5:1 Fransk1 Petrus 5:1 Tyske1 Peters 5:1 Chinese1 Peter 5:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Peters 5
1De eldste blandt eder formaner jeg som medeldste og vidne om Kristi lidelser, som den som og har del i den herlighet som skal åpenbares: 2Vokt den Guds hjord som er hos eder, og ha tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, ikke for ussel vinnings skyld, men av villig hjerte, …
Kryssreferanser
Lukas 24:48
I er vidner om dette.

Apostlenes-gjerninge 11:30
Dette gjorde de også, og de sendte det med Barnabas og Saulus til de eldste.

Romerne 8:18
For jeg holder for at den nærværende tids lidelser ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss.

Hebreerne 12:1
Derfor, la og oss, da vi har så stor en sky av vidner omkring oss, avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp som er oss foresatt,

1 Peters 1:5
I som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbaret i den siste tid.

1 Peters 1:7
forat eders prøvede tro, som er meget kosteligere enn det forgjengelige gull, som dog prøves ved ild, må finnes til lov og pris og ære i Jesu Kristi åpenbarelse,

1 Peters 4:13
men i samme mon som I har del i Kristi lidelser, skal I glede eder, forat I også i hans herlighets åpenbarelse kan glede eder med jubel.

2 Johannes 1:1
Den eldste - til den utvalgte frue og hennes barn, som jeg elsker i sannhet, og ikke bare jeg, men og alle som har lært sannheten å kjenne,

3 Johannes 1:1
Den eldste - til Gajus, den elskede, som jeg elsker i sannhet.

Apenbaring 1:9
Jeg, Johannes, som er eders bror og har del med eder i trengselen og riket og tålmodigheten i Jesus, jeg var på den ø som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vidnesbyrds skyld.

1 Peters 4:19
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden