Hebreerne 12:1
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Derfor, la og oss, da vi har så stor en sky av vidner omkring oss, avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp som er oss foresatt,

Dansk (1917 / 1931)
Derfor lader ogsaa os, efterdi vi have saa stor en Sky af Vidner omkring os, aflægge enhver Byrde og Synden, som lettelig hilder os, og med Udholdenhed gennemløbe den foran os liggende Bane,

Svenska (1917)
Alltså, då vi nu hava omkring oss en så stor hop av vittnen, må ock vi lägga av allt som är oss till hinder, och särskilt synden, som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd.

King James Bible
Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us,

English Revised Version
Therefore let us also, seeing we are compassed about with so great a cloud of witnesses, lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us,
Bibelen Kunnskap Treasury

seeing.

Hebreerne 11:2-38
For på grunn av den fikk de gamle godt vidnesbyrd. …

a cloud.

Esaias 60:8
Hvem er disse som kommer flyvende som skyer, som duer til sine dueslag?

Esekiel 38:9,16
Dit skal du dra op; som en storm skal du komme, som en sky skal du være til å skjule landet, du og alle dine skarer og mange folkeslag med dig. …

witnesses.

Lukas 16:28
- for jeg har fem brødre - forat han kan vidne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted.

Johannes 3:32
det han har sett og hørt, det vidner han, og ingen tar imot hans vidnesbyrd;

Johannes 4:39,44
Men mange av samaritanene fra den by trodde på ham for kvinnens ords skyld, da hun vidnet: Han har sagt mig alt jeg har gjort. …

1 Peters 5:12
Med Silvanus, den trofaste bror - det holder jeg ham for - skriver jeg kortelig til eder for å formane og vidne at dette er Guds sanne nåde som I står i.

Apenbaring 22:16
Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vidne dette for eder om menighetene; jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne.

let us lay.

Matteus 10:37,38
Den som elsker far eller mor mere enn mig, er mig ikke verd, og den som elsker sønn eller datter mere enn mig, er mig ikke verd, …

Lukas 8:14
Det som falt iblandt torner, det er de som hører, og mens de vandrer under bekymringer og rikdom og livets lyst, kveles de, og bærer ikke fullmoden frukt.

Lukas 9:59-62
Han sa til en annen: Følg mig! Men han sa: Herre! gi mig først lov til å gå bort og begrave min far! …

Lukas 12:15
Og han sa til dem: Se til og ta eder i vare for all havesyke! for ingen har sitt liv av sitt gods, om han er nokså rik.

Lukas 14:26-33
Om nogen kommer til mig og ikke hater sin far og mor og hustru og barn og brødre og søstre, ja endog sitt eget liv, han kan ikke være min disippel. …

Lukas 18:22-25
Da Jesus hørte det, sa han til ham: Ett fattes dig ennu: selg alt det du har, og del det ut til fattige, så skal du få en skatt i himmelen; kom så og følg mig! …

Lukas 21:34
Men vokt eder at ikke eders hjerte nogen tid tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så hin dag kommer uventet over eder som en snare!

Romerne 13:11-14
Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er kommet da vi skal våkne op av søvne; for frelsen er oss nærmere nu enn dengang vi kom til troen. …

2 Korintierne 7:1
Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt!

Efeserne 4:22-24
at I efter eders forrige ferd skal avlegge det gamle menneske, som forderves ved de dårende lyster, …

Kolossenserne 3:5-8
Så død da eders jordiske lemmer: utukt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyke, som jo er avgudsdyrkelse; …

1 Timoteus 6:9,10
men de som vil bli rike, faller i fristelse og snare og mange dårlige og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. …

2 Timoteus 2:4
Ingen som gjør krigstjeneste, blander sig inn i livets sysler, forat han kan tekkes sin hærfører.

1 Peters 2:1
Avlegg derfor all ondskap og all svik og også hykleri og avind og all baktalelse,

1 Peters 4:2
så I ikke lenger skal leve efter menneskers lyster, men efter Guds vilje, den tid I ennu skal være i kjødet.

1 Johannes 2:15,16
Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om nogen elsker verden, da er kjærligheten til Faderen ikke i ham; …

and the sin.

Hebreerne 10:35-39
Kast derfor ikke bort eders frimodighet, som har stor lønn! …

Salmenes 18:23
Og jeg var ulastelig for ham og voktet mig vel for min synd.

and let us.

1 Korintierne 9:24-27
Vet I ikke at de som løper på rennebanen, de løper vel alle, men bare én får prisen? Løp da således, forat I kan vinne den! …

Galaterne 5:7
I løp godt; hvem hindret eder fra å lyde sannheten?

Filippenserne 2:16
idet I holder frem livets ord, til ros for mig på Kristi dag, at jeg ikke har løpet forgjeves eller arbeidet forgjeves.

Filippenserne 3:10-14
så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans opstandelse og samfundet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død, …

2 Timoteus 4:7
Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.

with patience.

Hebreerne 6:15
og da han således hadde ventet tålmodig, opnådde han det som var lovt.

Hebreerne 10:36
For I trenger til tålmod, forat I, når I har gjort Guds vilje, kan opnå det som er lovt.

Matteus 10:22
og I skal hates av alle for mitt navns skyld; men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.

Matteus 24:13
Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst.

Lukas 8:15
Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og holder det fast i et vakkert og godt hjerte og bærer frukt i tålmodighet.

Romerne 2:7
dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv,

Romerne 5:3-5
ja, ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet, …

Romerne 8:24,25
For i håpet er vi frelst; men et håp som sees, er ikke noget håp; hvorfor skulde en håpe det som han ser? …

Romerne 12:12
Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen.

Jakobs 1:3
da I vet at prøvelsen av eders tro virker tålmodighet;

Jakobs 5:7-11
Vær da tålmodige, brødre, til Herren kommer! Se, bonden venter på jordens kostelige grøde og bier tålmodig på den, til den får høstregn og vårregn; …

2 Peters 1:6
og i skjønnsomheten avhold, og i avholdet tålmod, og i tålmodet gudsfrykt,

Apenbaring 1:9
Jeg, Johannes, som er eders bror og har del med eder i trengselen og riket og tålmodigheten i Jesus, jeg var på den ø som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vidnesbyrds skyld.

Apenbaring 3:10
Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg og fri dig ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderike, for å prøve dem som bor på jorden.

Apenbaring 13:10
Om nogen fører i fangenskap, han skal i fangenskap; om nogen dreper med sverd, han skal drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro.

Lenker
Hebreerne 12:1 InterlineærtHebreerne 12:1 flerspråkligHebreos 12:1 SpanskHébreux 12:1 FranskHebraeer 12:1 TyskeHebreerne 12:1 ChineseHebrews 12:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebreerne 12
1Derfor, la og oss, da vi har så stor en sky av vidner omkring oss, avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp som er oss foresatt, 2idet vi ser på troens ophavsmann og fullender, Jesus, han som for den glede som ventet ham, led tålmodig korset, uten å akte vanæren, og nu sitter på høire side av Guds trone. …
Kryssreferanser
Romerne 13:12
Det lider med natten, og det stunder til dag; la oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iklæ oss lysets våben!

1 Korintierne 9:24
Vet I ikke at de som løper på rennebanen, de løper vel alle, men bare én får prisen? Løp da således, forat I kan vinne den!

1 Korintierne 9:26
Jeg løper da ikke som på det uvisse; jeg fekter ikke som en som slår i været;

Galaterne 2:2
men jeg gikk der op efter en åpenbaring. Og jeg forela dem, og særskilt dem som gjaldt mest, det evangelium som jeg forkynner iblandt hedningene, om jeg vel løp eller hadde løpet forgjeves.

Efeserne 4:22
at I efter eders forrige ferd skal avlegge det gamle menneske, som forderves ved de dårende lyster,

Efeserne 4:25
Derfor, avlegg løgnen og tal sannhet, enhver med sin næste, fordi vi er hverandres lemmer!

Filippenserne 1:30
idet I har den samme strid som I så på mig og nu hører om mig.

Hebreerne 10:36
For I trenger til tålmod, forat I, når I har gjort Guds vilje, kan opnå det som er lovt.

1 Peters 5:1
De eldste blandt eder formaner jeg som medeldste og vidne om Kristi lidelser, som den som og har del i den herlighet som skal åpenbares:

Hebreerne 11:40
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden