1 Peters 2:1
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Avlegg derfor all ondskap og all svik og også hykleri og avind og all baktalelse,

Dansk (1917 / 1931)
Derfor aflægger al Ondskab og al Svig og Hykleri og Avind og al Bagtalelse,

Svenska (1917)
Så läggen då bort all ondska och allt svek så ock skrymteri och avund och allt förtal.

King James Bible
Wherefore laying aside all malice, and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings,

English Revised Version
Putting away therefore all wickedness, and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings,
Bibelen Kunnskap Treasury

Wherefore.

1 Peters 1:18-25
for I vet at I ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, blev løskjøpt fra eders dårlige ferd, som var arvet fra fedrene, …

laying.

1 Peters 4:2
så I ikke lenger skal leve efter menneskers lyster, men efter Guds vilje, den tid I ennu skal være i kjødet.

Esaias 2:20
På den dag skal menneskene kaste sine guder av sølv og gull, som de har gjort sig for å tilbede dem, bort til muldvarpene og flaggermusene

Esaias 30:22
Og du skal akte for urene sølvplatene på dine utskårne billeder og gullplatene på ditt støpte billede; du skal kaste det bort som skitne kluter; ut med dig! skal du si til det.

Esekiel 18:31,32
Kast fra eder alle eders overtredelser, som I har forsyndet eder med, og få eder et nytt hjerte og en ny ånd! Hvorfor vil I dø, Israels hus? …

Romerne 13:12
Det lider med natten, og det stunder til dag; la oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iklæ oss lysets våben!

Efeserne 4:22-25
at I efter eders forrige ferd skal avlegge det gamle menneske, som forderves ved de dårende lyster, …

Kolossenserne 3:5-8
Så død da eders jordiske lemmer: utukt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyke, som jo er avgudsdyrkelse; …

Hebreerne 12:1
Derfor, la og oss, da vi har så stor en sky av vidner omkring oss, avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp som er oss foresatt,

Jakobs 1:21
Avlegg derfor all urenhet og all levning av ondskap, og ta med saktmodighet imot det ord som er innplantet i eder, og som er mektig til å frelse eders sjeler!

Jakobs 5:9
Sukk ikke mot hverandre, brødre, forat I ikke skal dømmes! Se, dommeren står for døren.

malice.

1 Peters 2:16
som frie, og ikke som de som har friheten til ondskaps skjul, men som Guds tjenere.

1 Korintierne 5:8
La oss derfor holde høitid, ikke med gammel surdeig eller med ondskaps og ugudelighets surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød!

1 Korintierne 14:20
Brødre! vær ikke barn i forstand, men vær barn i ondskap; i forstand derimot skal I være fullvoksne!

Efeserne 4:31
Allslags bitterhet og hissighet og vrede og skrik og spott være langt borte fra eder, likesom all ondskap;

Titus 3:3-5
For også vi var engang uforstandige, ulydige, villfarende, træler av mangehånde begjæringer og lyster, vi levde i ondskap og avind, vi var forhatt og hatet hverandre; …

guile.

1 Peters 2:22
han som ikke gjorde synd, og i hvis munn det ikke blev funnet svik,

1 Peters 3:10
For den som vil elske livet og se gode dager, han holde sin tunge fra ondt og sine leber fra å tale svik;

Salmenes 32:2
Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i hvis ånd det ikke er svik.

Salmenes 34:13
Hold din tunge fra ondt og dine leber fra å tale svik!

Johannes 1:47
Jesus så Natanael komme bortimot sig, og sa om ham: Se, det er en ekte israelitt, som det ikke er svik i.

1 Tessalonikerne 2:3
For vår forkynnelse kommer ikke av villfarelse eller av urenhet eller med svik;

Apenbaring 14:5
og i deres munn er ikke funnet løgn; for de er uten lyte.

hypocrisies.

Jobs 36:13
Men mennesker med gudløst sinn huser vrede; de roper ikke til Gud når han legger dem i bånd*.

Matteus 7:5
Du hykler! dra først bjelken ut av ditt eget øie, så kan du se å dra splinten ut av din brors øie!

Matteus 15:7
I hyklere! rett spådde Esaias om eder da han sa:

Matteus 23:28
Således synes også I utvendig rettferdige for menneskene, men innvendig er I fulle av hykleri og urettferdighet.

Matteus 24:51
og hugge ham sønder og gi ham Iodd og del med hyklerne; der skal være gråt og tenners gnidsel.

Markus 12:15
Men da han så deres hykleri, sa han til dem: Hvorfor frister I mig? Kom hit med en penning og la mig få se den!

Lukas 6:42
Hvorledes kan du si til din bror: Bror! la mig dra ut splinten som er i ditt øie, du som ikke ser bjelken i ditt eget øie? Du hykler! dra først bjelken ut av ditt eget øie, så kan du se å dra ut splinten som er i din brors øie!

Lukas 11:44
Ve eder, I som ligner de ukjennelige graver, som menneskene går omkring på uten å vite av det!

Lukas 12:1
Da folket imens hadde samlet sig i tusentall, så de trådte på hverandre, tok han til orde og sa til sine disipler: Ta eder først og fremst i vare for fariseernes surdeig, som er hykleri!

Jakobs 3:17
Men den visdom som er ovenfra, er først og fremst ren, dernæst fredsommelig, rimelig, eftergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, uten tvil, uten skrømt.

envies.

1 Samuels 18:8,9
Da blev Saul meget vred; for dette ord likte han ille, og han sa: De har gitt David titusener, og mig har de gitt tusener, og nu står det bare tilbake at han får kongedømmet. …

Salmenes 37:1
Av David. La ikke din vrede optendes over de onde, bli ikke harm over dem som gjør urett!

Salmenes 73:3
For jeg harmedes over de overmodige da jeg så at det gikk de ugudelige vel.

Salomos Ordsprog 3:31
Misunn ikke en voldsmann, og velg ikke nogen av alle hans veier!

Salomos Ordsprog 14:30
Et saktmodig hjerte er legemets liv, men hissighet er råttenhet i benene.

Salomos Ordsprog 24:1,19
Vær ikke misunnelig på onde mennesker, og ha ikke lyst til å være med dem!…

Romerne 1:29
fulle av all urettferdighet, vanart, havesyke, ondskap; fulle av avind, mord, trette, svik, list;

Romerne 13:13
La oss vandre sømmelig, som om dagen, ikke i svir og drikk, ikke i løsaktighet og skamløshet, ikke i kiv og avind,

1 Korintierne 3:2,3
Jeg gav eder melk å drikke og ikke fast føde; for I tålte den enda ikke. Ja, I tåler den ikke ennu, …

2 Korintierne 12:20
For jeg frykter for at når jeg kommer, skal jeg ikke finne eder slik som jeg ønsker, og at jeg skal finnes av eder slik som I ikke ønsker - at det skal være kiv, avind, vrede, stridigheter, baktalelse, sladder, opblåsthet, uorden -

Galaterne 5:21-26
misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt; om dette sier jeg eder forut, likesom jeg og forut har sagt, at de som gjør sådant, skal ikke arve Guds rike. …

Jakobs 3:14,16
Men har I besk avind og trettesyke i eders hjerter, da ros eder ikke mot sannheten og lyv ikke mot den! …

Jakobs 4:5
Eller mener I at Skriften taler fåfengt? Med nidkjærhet attrår han den ånd han lot bo i oss, men dess større er den nåde han gir.

all evils.

1 Peters 4:4
derfor undrer de sig når I ikke renner med dem ut i den samme strøm av ryggesløshet, og spotter eder;

Efeserne 4:31
Allslags bitterhet og hissighet og vrede og skrik og spott være langt borte fra eder, likesom all ondskap;

Kolossenserne 3:8
men nu skal også I avlegge dem alle: vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk av eders munn;

1 Timoteus 3:11
Likeså skal kvinnene være verdige, ikke baktalende, edruelige, tro i alle ting.

Titus 2:3
likeså at gamle kvinner i sin ferd skal te sig som det sømmer sig for hellige, ikke fare med baktalelse, ikke være træler av drikk, men veiledere i det gode,

Jakobs 4:11
Baktal ikke hverandre, brødre! Den som baktaler en bror eller dømmer sin bror, han baktaler loven og dømmer loven; men dømmer du loven, da er du ikke lovens gjører, men dens dommer.

Lenker
1 Peters 2:1 Interlineært1 Peters 2:1 flerspråklig1 Pedro 2:1 Spansk1 Pierre 2:1 Fransk1 Petrus 2:1 Tyske1 Peters 2:1 Chinese1 Peter 2:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Peters 2
1Avlegg derfor all ondskap og all svik og også hykleri og avind og all baktalelse, 2og lenges som nyfødte barn efter den åndelige uforfalskede melk, forat I kan vokse ved den til frelse, …
Kryssreferanser
2 Korintierne 12:20
For jeg frykter for at når jeg kommer, skal jeg ikke finne eder slik som jeg ønsker, og at jeg skal finnes av eder slik som I ikke ønsker - at det skal være kiv, avind, vrede, stridigheter, baktalelse, sladder, opblåsthet, uorden -

Efeserne 4:22
at I efter eders forrige ferd skal avlegge det gamle menneske, som forderves ved de dårende lyster,

Efeserne 4:25
Derfor, avlegg løgnen og tal sannhet, enhver med sin næste, fordi vi er hverandres lemmer!

Efeserne 4:31
Allslags bitterhet og hissighet og vrede og skrik og spott være langt borte fra eder, likesom all ondskap;

Jakobs 1:21
Avlegg derfor all urenhet og all levning av ondskap, og ta med saktmodighet imot det ord som er innplantet i eder, og som er mektig til å frelse eders sjeler!

Jakobs 4:11
Baktal ikke hverandre, brødre! Den som baktaler en bror eller dømmer sin bror, han baktaler loven og dømmer loven; men dømmer du loven, da er du ikke lovens gjører, men dens dommer.

1 Peters 1:25
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden