Apostlenes-gjerninge 1:8
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
men I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.

Dansk (1917 / 1931)
Men I skulle faa Kraft, naar den Helligaand kommer over eder; og I skulle være mine Vidner baade i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og indtil Jordens Ende.«

Svenska (1917)
Men när den helige Ande kommer över eder, skolen I undfå kraft och bliva mina vittnen, både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien, och sedan intill jordens ända.»

King James Bible
But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you: and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judaea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth.

English Revised Version
But ye shall receive power, when the Holy Ghost is come upon you: and ye shall be my witnesses both in Jerusalem, and in all Judaea and Samaria, and unto the uttermost part of the earth.
Bibelen Kunnskap Treasury

ye shall.

Apostlenes-gjerninge 2:1-4
Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. …

Apostlenes-gjerninge 6:8
Men Stefanus var full av nåde og kraft, og gjorde undergjerninger og store tegn blandt folket.

Apostlenes-gjerninge 8:19
Gi også mig denne makt at den som jeg legger mine hender på, må få den Hellige Ånd!

Mika 3:8
Men jeg, jeg er full av kraft ved Herrens Ånd og full av rett og styrke til å vidne for Jakob om hans overtredelse og for Israel om hans synd.

Sakarias 4:6
Da tok han til orde og sa til mig: Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud.

Lukas 10:19
Se, jeg har gitt eder makt til å trede på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade eder;

Apenbaring 11:3-6
Og jeg vil gi mine to vidner at de skal være profeter i tusen to hundre og seksti dager, klædd i sekk. …

power, etc.

Lukas 1:35
Og engelen svarte henne: Den Hellige Ånd skal komme over dig, og den Høiestes kraft skal overskygge dig; derfor skal også det hellige som fødes, kalles Guds Sønn.

Lukas 24:29
Da nødde de ham og sa: Bli hos oss; for det stunder til aften, og dagen heller! Og han gikk inn og blev hos dem.

Romerne 15:19
ved tegns og underes kraft, ved Åndens kraft, så at jeg fra Jerusalem og rundt omkring like til Illyria har fullt kunngjort Kristi evangelium,

and ye.

Apostlenes-gjerninge 1:22
like fra sin dåp ved Johannes inntil den dag da han blev optatt fra oss en av disse bør sammen med oss bli vidne om hans opstandelse.

Apostlenes-gjerninge 2:32
Denne Jesus opreiste Gud, som vi alle er vidner om.

Apostlenes-gjerninge 3:15
men livets høvding drepte I, ham som Gud opvakte fra de døde, som vi er vidner om.

Apostlenes-gjerninge 4:33
Og med stor kraft bar apostlene frem vidnesbyrdet om den Herre Jesu opstandelse, og det var stor nåde over dem alle.

Apostlenes-gjerninge 5:32
Og vi er hans vidner om disse ting, og likeså den Hellige Ånd, som Gud gav dem som lyder ham.

Apostlenes-gjerninge 10:39-41
Og vi er vidner om alt det han gjorde både i jødenes land og i Jerusalem, han som de slo ihjel, idet de hengte ham på et tre. …

Apostlenes-gjerninge 13:31
og han åpenbarte sig i flere dager for dem som hadde draget op med ham fra Galilea til Jerusalem, de som nu er hans vidner for folket.

Apostlenes-gjerninge 22:15
for du skal være ham et vidne for alle mennesker om det du har sett og hørt.

Matteus 28:19
gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,

Markus 16:15
Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!

Lukas 24:46-49
Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, …

Johannes 15:27
Men også I skal vidne; for I har vært med mig fra begynnelsen av.

in Samaria.

Apostlenes-gjerninge 8:5-25
Filip kom da ned til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem. …

unto.

Salmenes 22:27
Alle jordens ender skal komme det i hu og vende om til Herren, og alle folkenes slekter skal tilbede for ditt åsyn.

Salmenes 98:3
Han har kommet i hu sin miskunnhet og sin trofasthet mot Israels hus; alle jordens ender har sett vår Guds frelse.

Esaias 42:10
Syng Herren en ny sang, hans pris fra jordens ende, I som farer ut på havet, og alt som fyller det, I øer og I som bor der!

Esaias 49:6
han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake; så vil jeg da gjøre dig til hedningenes lys, forat min frelse må nå til jordens ende.

Esaias 52:10
Herren avdekker sin hellige arm for alle folkenes øine, og alle jordens ender får se vår Guds frelse.

Esaias 66:19
Og jeg vil gjøre et tegn på dem og sende nogen av de undkomne blandt dem til hedningefolkene, til Tarsis, Ful og Lud, bueskytterne, til Tubal og Javan, til de fjerne kyster som ikke har hørt tidenden om mig og ikke sett min herlighet; og de skal kunngjøre min herlighet blandt hedningefolkene.

Jeremias 16:19
Herre, min styrke og mitt sterke vern og min tilflukt på nødens dag! Til dig skal hedningefolk komme fra jordens ender og si: Bare løgn fikk våre fedre i arv, falske guder, og det var ingen iblandt dem som kunde hjelpe.

Matteus 24:14
Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike til et vidnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme.

Romerne 10:18
men jeg sier: Har de da ikke fått høre? Jo til visse; deres røst gikk ut til all jorden, og deres ord til jorderikes ende.

Romerne 15:19
ved tegns og underes kraft, ved Åndens kraft, så at jeg fra Jerusalem og rundt omkring like til Illyria har fullt kunngjort Kristi evangelium,

Lenker
Apostlenes-gjerninge 1:8 InterlineærtApostlenes-gjerninge 1:8 flerspråkligHechos 1:8 SpanskActes 1:8 FranskApostelgeschichte 1:8 TyskeApostlenes-gjerninge 1:8 ChineseActs 1:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes-gjerninge 1
7Han sa til dem: Det tilkommer ikke eder å vite tider eller timer som min Fader har fastsatt av sin egen makt; 8men I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. 9Og da han hadde sagt dette, fór han op mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øine. …
Kryssreferanser
Matteus 28:19
gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,

Markus 16:15
Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!

Lukas 24:48
I er vidner om dette.

Johannes 15:27
Men også I skal vidne; for I har vært med mig fra begynnelsen av.

Apostlenes-gjerninge 1:22
like fra sin dåp ved Johannes inntil den dag da han blev optatt fra oss en av disse bør sammen med oss bli vidne om hans opstandelse.

Apostlenes-gjerninge 2:1
Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted.

Apostlenes-gjerninge 2:4
Da blev de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt efter som Ånden gav dem å tale.

Apostlenes-gjerninge 2:32
Denne Jesus opreiste Gud, som vi alle er vidner om.

Apostlenes-gjerninge 4:33
Og med stor kraft bar apostlene frem vidnesbyrdet om den Herre Jesu opstandelse, og det var stor nåde over dem alle.

Apostlenes-gjerninge 8:1
Og Saulus samtykte i mordet på ham. Men på den dag blev det en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem, og de blev alle adspredt over Judeas og Samarias land, undtagen apostlene.

Apostlenes-gjerninge 8:5
Filip kom da ned til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem.

Romerne 10:18
men jeg sier: Har de da ikke fått høre? Jo til visse; deres røst gikk ut til all jorden, og deres ord til jorderikes ende.

Kolossenserne 1:23
så sant I blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar eder rokke fra det håp evangeliet gir, det som I har hørt, som er blitt forkynt for enhver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, er blitt tjener for.

Apostlenes-gjerninge 1:7
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden