Romerne 15:19
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
ved tegns og underes kraft, ved Åndens kraft, så at jeg fra Jerusalem og rundt omkring like til Illyria har fullt kunngjort Kristi evangelium,

Dansk (1917 / 1931)
ved Tegns og Undergerningers Kraft, ved Guds Aands Kraft, saa at jeg fra Jerusalem og trindt omkring indtil Illyrien har til fulde forkyndt Kristi Evangelium;

Svenska (1917)
genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så har jag, från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien, överallt förkunnat evangelium om Kristus.

King James Bible
Through mighty signs and wonders, by the power of the Spirit of God; so that from Jerusalem, and round about unto Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ.

English Revised Version
in the power of signs and wonders, in the power of the Holy Ghost; so that from Jerusalem, and round about even unto Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ;
Bibelen Kunnskap Treasury

mighty.

Apostlenes-gjerninge 14:10
Reis dig og stå oprett på dine føtter! Og han sprang op og gikk omkring.

Apostlenes-gjerninge 15:12
Da tidde hele mengden, og de hørte på Barnabas og Paulus, som fortalte hvor store tegn og undergjerninger Gud hadde gjort blandt hedningene ved dem.

Apostlenes-gjerninge 16:18
Dette gjorde hun i mange dager. Da harmedes Paulus og vendte sig om og sa til ånden: Jeg byder dig i Jesu Kristi navn å fare ut av henne! Og den fór ut i samme stund.

Apostlenes-gjerninge 19:11,12
Og usedvanlige kraftgjerninger gjorde Gud ved Paulus' hender, …

2 Korintierne 12:12
En apostels tegn blev iallfall gjort blandt eder med all utholdenhet, både med tegn og under og kraftige gjerninger.

Galaterne 3:5
Han altså som gir eder Ånden og virker kraftige gjerninger iblandt eder, gjør han det ved lov-gjerninger eller ved troens forkynnelse?

Hebreerne 2:4
idet Gud vidnet med, både ved tegn og under og mangehånde kraftige gjerninger og utdeling av den Hellige Ånd efter sin vilje.

by the.

Matteus 12:28
Men er det ved Guds Ånd jeg driver de onde ånder ut, da er jo Guds rike kommet til eder.

Apostlenes-gjerninge 1:8
men I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.

1 Korintierne 12:4-11
Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme; …

1 Peters 1:12
for det blev dem åpenbaret at de ikke tjente sig selv, men oss, med dette som nu er blitt kunngjort ved dem som har forkynt eder evangeliet ved den Hellige Ånd, som blev sendt fra himmelen - dette som englene attrår å skue inn i.

so that.

Romerne 15:24
håper jeg å få se eder på gjennemreisen når jeg drar til Spania, og få følge av eder dit når jeg først i nogen mon har hatt godt av eder.

Apostlenes-gjerninge 9:28,29
Så gikk han da inn og ut med dem i Jerusalem …

Apostlenes-gjerninge 13:4,5,14,51
Da de nu således var utsendt av den Hellige Ånd, drog de ned til Seleukia og seilte derfra til Kypern, …

Apostlenes-gjerninge 14:6,20,25
og de merket dette, flydde de til byene i Lykaonia, Lystra og Derbe, og landet deromkring, …

Apostlenes-gjerninge 16:6-12
De drog nu igjennem Frygia og det galatiske land, fordi de blev hindret av den Hellige Ånd fra å tale ordet i Asia; …

Apostlenes-gjerninge 17:10,15
Men straks samme natt sendte brødrene både Paulus og Silas avsted til Berøa. Da de kom dit, gikk de bort i jødenes synagoge. …

Apostlenes-gjerninge 18:1,19
Derefter drog han fra Aten og kom til Korint. …

Apostlenes-gjerninge 19:1
Mens Apollos var i Korint, skjedde det at Paulus kom til Efesus, efterat han hadde vandret igjennem de øvre landskaper.

Apostlenes-gjerninge 20:2,6
Efterat han nu hadde reist gjennem disse landskaper og hadde formant dem med mange ord, kom han til Grekenland; …

Illyricum.

20:1,

2, says Dr. Paley, leads us to suppose that, in going over Macedonia, he had passed so far to the west, as to come into those parts of the country which were contiguous to Illyricum, if he did not enter Illyricum itself. The history and the Epistle therefore so far agree; and the agreement is much strengthened by a coincidence of time; for much before the time when this epistle was written, he could not have said so, as his route, in his former journey, confined him to the eastern side of the peninsula, a considerable distance from Illyricum.

fully.

Romerne 1:14-16
Jeg står i gjeld både til grekere og til barbarer, både til vise og uvise; …

Apostlenes-gjerninge 20:20
hvorledes jeg ikke holdt tilbake noget av det som kunde være eder til gagn, men forkynte eder det og lærte eder det offentlig og i husene,

Kolossenserne 1:25
hvis tjener jeg er blitt efter den Guds husholdning som er mig gitt iblandt eder, det vil si å fullføre Guds ord,

2 Timoteus 4:17
Men Herren stod hos mig og styrket mig, forat forkynnelsen skulde fullbyrdes ved mig og alle folk få høre den, og jeg blev fridd ut av løvens gap.

Lenker
Romerne 15:19 InterlineærtRomerne 15:19 flerspråkligRomanos 15:19 SpanskRomains 15:19 FranskRoemer 15:19 TyskeRomerne 15:19 ChineseRomans 15:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 15
18for jeg vil ikke driste mig til å tale om annet enn det som Kristus har virket ved mig for å føre hedningene til lydighet, ved ord og gjerning, 19ved tegns og underes kraft, ved Åndens kraft, så at jeg fra Jerusalem og rundt omkring like til Illyria har fullt kunngjort Kristi evangelium, 20dog så at jeg satte min ære i å forkynne evangeliet, ikke der hvor Kristus allerede var nevnt, forat jeg ikke skulde bygge på fremmed grunnvoll, …
Kryssreferanser
Johannes 4:48
Jesus sa da til ham: Uten at I ser tegn og under, tror I ikke.

Apostlenes-gjerninge 20:1
Da nu opstyret hadde lagt sig, kalte Paulus disiplene til sig og for mante dem og bød dem farvel; så drog han avsted for å fare til Makedonia.

Apostlenes-gjerninge 22:17
Da jeg så var vendt tilbake til Jerusalem og bad i templet, hendte det mig at jeg kom i en henrykkelse,

Romerne 15:13
Men håpets Gud fylle eder med all glede og fred i eders tro, så I kan være rike på håp ved den Hellige Ånds kraft!

Romerne 15:16
at jeg skal være Kristi Jesu offerprest for hedningene, idet jeg prestelig forvalter Guds evangelium, forat hedningene kan bli et velbehagelig offer, helliget ved den Hellige Ånd.

1 Korintierne 2:4
og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis,

2 Korintierne 12:12
En apostels tegn blev iallfall gjort blandt eder med all utholdenhet, både med tegn og under og kraftige gjerninger.

1 Tessalonikerne 1:5
For vårt evangelium kom ikke til eder bare i ord, men og i kraft og i den Hellige Ånd og i stor fullvisshet, likesom I jo vet hvorledes vi var iblandt eder for eders skyld,

Romerne 15:18
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden