Apostlenes-gjerninge 2:4
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Da blev de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt efter som Ånden gav dem å tale.

Dansk (1917 / 1931)
Og de bleve alle fyldte med den Helligaand, og de begyndte at tale i andre Tungemaal, efter hvad Aanden gav dem at udsige.

Svenska (1917)
Och de blevo alla uppfyllda av helig ande och begynte tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala.

King James Bible
And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.

English Revised Version
And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.
Bibelen Kunnskap Treasury

filled.

Apostlenes-gjerninge 1:5
for Johannes døpte vel med vann, men I skal døpes med den Hellige Ånd ikke mange dager herefter.

Apostlenes-gjerninge 4:8,31
Da sa Peter til dem, fylt av den Hellige Ånd: I folkets rådsherrer og Israels eldste! …

Apostlenes-gjerninge 6:3,5,8
utse derfor iblandt eder, brødre, syv menn som har godt vidnesbyrd, fulle av Ånd og visdom! dem vil vi innsette til å røkte dette hverv; …

Apostlenes-gjerninge 7:55
Men han var full av den Hellige Ånd og skuet ufravendt op mot himmelen, og han så Guds herlighet, og Jesus stå ved Guds høire hånd,

Apostlenes-gjerninge 9:17
Så gikk Ananias avsted og kom inn i huset og la hendene på ham og sa: Saul, bror! Herren har sendt mig, Jesus, han som åpenbarte sig for dig på veien hvor du kom, forat du skal få ditt syn igjen og bli fylt med den Hellige Ånd.

Apostlenes-gjerninge 11:24
for han var en god mann og full av den Hellige Ånd og tro. Og en stor skare blev vunnet for Herren.

Apostlenes-gjerninge 13:9,52
Da blev Saulus, som også kaltes Paulus, fylt av den Hellige Ånd, og han så skarpt på ham og sa: …

Lukas 1:15,41,67
For han skal være stor for Herren, og han skal ikke drikke vin og sterk drikk, og han skal fylles med den Hellige Ånd like fra mors liv; …

Lukas 4:1
Men Jesus vendte tilbake fra Jordan, full av den Hellige Ånd, og han blev av Ånden ført om i ørkenen

Johannes 14:26
men talsmannen, den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting, og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder.

Johannes 20:22
Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta imot den Hellige Ånd!

Romerne 15:13
Men håpets Gud fylle eder med all glede og fred i eders tro, så I kan være rike på håp ved den Hellige Ånds kraft!

Efeserne 3:19
og kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, forat I kan fylles til all Guds fylde.

Efeserne 5:18
Og drikk eder ikke drukne av vin, for i det er der ryggesløshet, men bli fylt av Ånden,

began.

Apostlenes-gjerninge 2:11
både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere: vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre tungemål?

Apostlenes-gjerninge 10:46
for de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud.

Apostlenes-gjerninge 19:6
og da Paulus la hendene på dem, kom den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord.

Esaias 28:11
Ja, ved folk med stammende leber og i et annet tungemål skal han tale til dette folk,

Markus 16:17
Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger,

1 Korintierne 12:10,28-30
en annen kraft til å gjøre undergjerninger; en annen profetisk gave, en annen evne til å prøve ånder, en annen forskjellige slags tunger, en annen tydning av tunger. …

1 Korintierne 13:1,8
Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. …

1 Korintierne 14:5
Allikevel ønsker jeg at I alle talte med tunger, men heller at I talte profetisk; den som taler profetisk, er større enn den som taler med tunger, medmindre han tyder det, så at menigheten kan få opbyggelse av det.

1 Korintierne 14:18,21-23,29
Jeg takker Gud: jeg taler mere med tunge enn I alle; …

as.

2 Mosebok 4:11,12
Men Herren sa til ham: Hvem har gitt mennesket munn, og hvem gjør stum eller døv eller seende eller blind? Er det ikke jeg, Herren? …

4 Mosebok 11:25-29
Da kom Herren ned i skyen og talte til ham, og han tok av den ånd som var over ham, og la på de sytti eldste, og det skjedde da ånden hvilte over dem, da talte de profetiske ord, men siden gjorde de det ikke mere. …

1 Samuels 10:10
Da de kom til Gibea, kom en flokk profeter ham i møte; da kom Guds Ånd over ham, og han blev grepet av profetisk henrykkelse midt iblandt dem.

2 Samuel 23:2
Herrens Ånd taler gjennem mig, og hans ord er på min tunge.

Esaias 59:21
Og dette er den pakt som jeg gjør med dem, sier Herren: Min Ånd, som er over dig, og mine ord, som jeg har lagt i din munn, de skal ikke vike fra din munn eller fra dine barns munn eller fra dine barnebarns munn, sier Herren, fra nu av og til evig tid.

Jeremias 1:7-9
Da sa Herren til mig: Si ikke: Jeg er ung! Men til alle dem jeg sender dig til, skal du gå, og alt det jeg byder dig, skal du tale. …

Jeremias 6:11
men jeg er fylt av Herrens vrede, jeg er trett av å holde den hos mig.* Utøs den over barnet på gaten og over de unge menns fortrolige krets! Ja, både mann og kvinne skal rammes, både den gamle og den eldgamle,

Esekiel 3:11
Og gå til de bortførte, til ditt folks barn, og tal til dem og si: Så sier Herren, Israels Gud - enten de hører eller lar det være!

Mika 3:8
Men jeg, jeg er full av kraft ved Herrens Ånd og full av rett og styrke til å vidne for Jakob om hans overtredelse og for Israel om hans synd.

Matteus 10:19
Men når de overgir eder, da vær ikke bekymret for hvorledes eller hvad I skal tale; for det skal gis eder i samme stund hvad I skal tale.

Lukas 12:12
for den Hellige Ånd skal lære eder i samme stund hvad I skal si.

Lukas 21:15
for jeg skal gi eder munn og visdom som alle eders motstandere ikke kan motstå eller motsi.

1 Korintierne 14:26-32
Hvorledes er det altså, brødre? Når I kommer sammen, så har hver av eder en salme eller en lære eller en åpenbaring eller en tunge eller en tydning: la alt skje til opbyggelse! …

Efeserne 6:18
idet I til enhver tid beder i Ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige,

1 Peters 1:12
for det blev dem åpenbaret at de ikke tjente sig selv, men oss, med dette som nu er blitt kunngjort ved dem som har forkynt eder evangeliet ved den Hellige Ånd, som blev sendt fra himmelen - dette som englene attrår å skue inn i.

2 Peters 1:21
for aldri er noget profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd.

Lenker
Apostlenes-gjerninge 2:4 InterlineærtApostlenes-gjerninge 2:4 flerspråkligHechos 2:4 SpanskActes 2:4 FranskApostelgeschichte 2:4 TyskeApostlenes-gjerninge 2:4 ChineseActs 2:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes-gjerninge 2
3Og det viste sig for dem tunger likesom av ild, som skilte sig og satte sig på enhver av dem. 4Da blev de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt efter som Ånden gav dem å tale. 5Nu bodde det i Jerusalem jøder, gudfryktige menn fra alle folkeslag under himmelen. …
Kryssreferanser
1 Samuels 1:14
og han sa til henne: Hvor lenge vil du te dig som drukken? Se til å bli av med ditt rus!

Markus 16:17
Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger,

Apostlenes-gjerninge 1:5
for Johannes døpte vel med vann, men I skal døpes med den Hellige Ånd ikke mange dager herefter.

Apostlenes-gjerninge 1:8
men I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.

Apostlenes-gjerninge 2:3
Og det viste sig for dem tunger likesom av ild, som skilte sig og satte sig på enhver av dem.

Apostlenes-gjerninge 4:8
Da sa Peter til dem, fylt av den Hellige Ånd: I folkets rådsherrer og Israels eldste!

Apostlenes-gjerninge 4:31
Og da de hadde bedt, skalv det sted hvor de var samlet, og de blev alle fylt med den Hellige And, og de talte Guds ord med frimodighet.

Apostlenes-gjerninge 6:3
utse derfor iblandt eder, brødre, syv menn som har godt vidnesbyrd, fulle av Ånd og visdom! dem vil vi innsette til å røkte dette hverv;

Apostlenes-gjerninge 6:5
Dette ord syntes hele skaren godt om, og de valgte Stefanus, en mann full av tro og den Hellige Ånd, og Filip og Prokorus og Nikanor og Timon og Parmenas og Nikolaus, en tilhenger av jødenes tro, fra Antiokia;

Apostlenes-gjerninge 7:55
Men han var full av den Hellige Ånd og skuet ufravendt op mot himmelen, og han så Guds herlighet, og Jesus stå ved Guds høire hånd,

Apostlenes-gjerninge 8:17
De la da sine hender på dem, og de fikk den Hellige Ånd.

Apostlenes-gjerninge 9:17
Så gikk Ananias avsted og kom inn i huset og la hendene på ham og sa: Saul, bror! Herren har sendt mig, Jesus, han som åpenbarte sig for dig på veien hvor du kom, forat du skal få ditt syn igjen og bli fylt med den Hellige Ånd.

Apostlenes-gjerninge 10:46
for de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud.

Apostlenes-gjerninge 10:47
Da svarte Peter: Mon nogen kan nekte dem vannet, så de ikke skulde bli døpt, de som har fått den Hellige Ånd likesom vi?

Apostlenes-gjerninge 11:15
Men da jeg begynte å tale, falt den Hellige Ånd på dem, likesom på oss i begynnelsen.

Apostlenes-gjerninge 11:24
for han var en god mann og full av den Hellige Ånd og tro. Og en stor skare blev vunnet for Herren.

Apostlenes-gjerninge 13:9
Da blev Saulus, som også kaltes Paulus, fylt av den Hellige Ånd, og han så skarpt på ham og sa:

Apostlenes-gjerninge 13:52
Men disiplene blev fylt av glede og den Hellige Ånd.

Apostlenes-gjerninge 15:8
Og Gud, som kjenner hjertene, gav dem vidnesbyrd, idet han gav dem likesom oss den Hellige Ånd,

Apostlenes-gjerninge 19:6
og da Paulus la hendene på dem, kom den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord.

Apostlenes-gjerninge 2:3
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden