Efeserne 6:18
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
idet I til enhver tid beder i Ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige,

Dansk (1917 / 1931)
idet I under al Paakaldelse og Bøn bede til enhver Tid i Aanden og ere aarvaagne dertil i al Vedholdenhed og Bøn for alle de hellige,

Svenska (1917)
Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.

King James Bible
Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints;

English Revised Version
with all prayer and supplication praying at all seasons in the Spirit, and watching thereunto in all perseverance and supplication for all the saints,
Bibelen Kunnskap Treasury

Praying.

Efeserne 1:16
holder jeg ikke op med å takke for eder når jeg kommer eder i hu i mine bønner,

Jobs 27:10
Eller kan han glede sig i den Allmektige, kan han påkalle Gud til enhver tid?

Salmenes 4:1
Til sangmesteren, med strengelek; en salme av David. (2) Når jeg roper, da svar mig, min rettferdighets Gud! I trengsel har du gitt mig rum; vær mig nådig og hør min bønn!

Salmenes 6:9
Herren har hørt min inderlige begjæring, Herren tar imot min bønn.

Esaias 26:16
Herre! I nøden søkte de dig; de opsendte stille bønner da din tukt kom over dem.

Daniel 6:10
Men så snart Daniel fikk vite at skrivelsen var satt op, gikk han inn i sitt hus; der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem, og tre ganger om dagen bøide han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, aldeles som han hadde gjort før.

Lukas 3:26,37
sønn av Ma'at, sønn av Mattatias, sønn av Sime'i, sønn av Josek, sønn av Joda, …

Lukas 18:1-7
Og han sa en lignelse til dem om at de alltid skulde bede og ikke bli trette. …

Lukas 21:36
Men våk hver tid og stund, og bed, så I kan være i stand til å undfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen!

Apostlenes-gjerninge 1:14
alle disse holdt samdrektig ved i bønnen sammen med nogen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre.

Apostlenes-gjerninge 6:4
vi derimot vil holde ved i bønnen og ordets tjeneste.

Apostlenes-gjerninge 10:2
han var en from mann og fryktet Gud med hele sitt hus og gav mange almisser til folket og bad alltid til Gud.

Apostlenes-gjerninge 12:5
Så holdt de da vakt over Peter i fengslet; men det blev gjort inderlig bønn til Gud for ham av menigheten.

Romerne 12:12
Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen.

Filippenserne 4:6
Vær ikke bekymret for noget, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse;

Kolossenserne 4:2
Vær vedholdende i bønnen, så I våker i den med takksigelse,

1 Tessalonikerne 5:17
bed uavlatelig,

2 Timoteus 1:3
Jeg takker Gud, som jeg fra mine forfedre av tjener med en ren samvittighet, likesom jeg uavlatelig kommer dig i hu i mine bønner natt og dag,

supplication.

1 Kongebok 8:52,54,59
La da dine øine være oplatt for din tjeners ydmyke begjæring og for ditt folk Israels ydmyke begjæring, så du hører på dem, så ofte de roper til dig. …

1 Kongebok 9:3
Og Herren sa til ham: Jeg har hørt din bønn og ydmyke begjæring som du bar frem for mitt åsyn; jeg har helliget dette hus som du har bygget, så jeg lar mitt navn bo der til evig tid, og mine øine og mitt hjerte skal være der alle dager.

Esters 4:8
Han gav ham også en avskrift av den skrevne befaling som var blitt gitt i Susan om å ødelegge dem, forat han skulde vise Ester den og melde henne alt og pålegge henne å gå inn til kongen og be og bønnfalle ham om nåde for sitt folk.

Daniel 9:20
Mens jeg ennu talte og bad og bekjente min synd og mitt folk Israels synd og bar min bønn for min Guds hellige berg frem for Herrens, min Guds åsyn -

Hoseas 12:4
Han kjempet med engelen og vant; han gråt og bad ham om nåde; i Betel møtte han ham, og der talte han med oss.

1 Timoteus 2:1
Jeg formaner altså fremfor alle ting at det gjøres bønner, påkallelser, forbønner, takksigelser for alle mennesker,

Hebreerne 5:7
Og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt,

in the.

Efeserne 2:22
i hvem også I bygges op med de andre til en Guds bolig i Ånden.

Sakarias 12:10
Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og de skal skue op til mig som de har gjennemstunget; og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham som en klager over sin førstefødte.

Romerne 8:15,26,27
I fikk jo ikke trældommens ånd, så I atter skulde frykte, men I fikk barnekårets Ånd, ved hvilken vi roper: Abba, Fader! …

Galaterne 4:6
Og fordi I er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd i våre hjerter, som roper: Abba, Fader!

Judas 1:20
Men I, elskede, opbygg eder på eders høihellige tro, bed i den Hellige Ånd,

watching.

Matteus 26:41
Våk og bed, forat I ikke skal komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.

Markus 13:33
Ta eder i vare, våk! For I vet ikke når tiden er.

Markus 14:38
Våk og bed, forat I ikke skal komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.

Lukas 21:36
Men våk hver tid og stund, og bed, så I kan være i stand til å undfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen!

Lukas 22:46
og han sa til dem: Hvorfor sover I? Stå op og bed at I ikke må komme i fristelse!

Kolossenserne 4:2
Vær vedholdende i bønnen, så I våker i den med takksigelse,

1 Peters 4:7
Men alle tings ende er kommet nær; vær derfor sindige og edrue så I kan bede,

all perseverance.

1 Mosebok 32:24-28
Så var Jakob alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med ham inntil morgenen grydde. …

Matteus 15:25-28
Men hun kom og falt ned for ham og sa: Herre, hjelp mig! …

Lukas 11:5-8
Og han sa til dem: Om nogen av eder har en venn og kommer til ham midt på natten og sier til ham: Kjære, lån mig tre brød! …

Lukas 18:1-8
Og han sa en lignelse til dem om at de alltid skulde bede og ikke bli trette. …

supplication.

Efeserne 6:19
og også for mig, at det må gis mig ord når jeg oplater min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet,

Efeserne 1:16
holder jeg ikke op med å takke for eder når jeg kommer eder i hu i mine bønner,

Efeserne 3:8,18
Mig, den aller ringeste av alle hellige, blev denne nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, …

Filippenserne 1:4
idet jeg alltid når jeg beder, gjør min bønn for eder alle med glede,

1 Timoteus 2:1
Jeg formaner altså fremfor alle ting at det gjøres bønner, påkallelser, forbønner, takksigelser for alle mennesker,

Kolossenserne 1:4
efterat vi har hørt om eders tro på Kristus Jesus og den kjærlighet som I har til alle de hellige,

Filemon 1:5
da jeg hører om din kjærlighet og den tro som du har til den Herre Jesus og til alle de hellige,

Lenker
Efeserne 6:18 InterlineærtEfeserne 6:18 flerspråkligEfesios 6:18 SpanskÉphésiens 6:18 FranskEpheser 6:18 TyskeEfeserne 6:18 ChineseEphesians 6:18 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 6
18idet I til enhver tid beder i Ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige, 19og også for mig, at det må gis mig ord når jeg oplater min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet, …
Kryssreferanser
Markus 13:33
Ta eder i vare, våk! For I vet ikke når tiden er.

Lukas 18:1
Og han sa en lignelse til dem om at de alltid skulde bede og ikke bli trette.

Apostlenes-gjerninge 1:14
alle disse holdt samdrektig ved i bønnen sammen med nogen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre.

Romerne 8:26
Men i like måte kommer også Ånden vår skrøpelighet til hjelp; for vi vet ikke hvad vi skal bede om, slik som vi trenger det; men Ånden selv går i forbønn for oss med usigelige sukk,

Filippenserne 4:6
Vær ikke bekymret for noget, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse;

Kolossenserne 1:3
Vi takker alltid Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader når vi beder for eder,

Kolossenserne 1:4
efterat vi har hørt om eders tro på Kristus Jesus og den kjærlighet som I har til alle de hellige,

Kolossenserne 4:2
Vær vedholdende i bønnen, så I våker i den med takksigelse,

1 Tessalonikerne 5:17
bed uavlatelig,

1 Timoteus 2:1
Jeg formaner altså fremfor alle ting at det gjøres bønner, påkallelser, forbønner, takksigelser for alle mennesker,

Judas 1:20
Men I, elskede, opbygg eder på eders høihellige tro, bed i den Hellige Ånd,

Efeserne 6:17
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden