Hebreerne 5:7
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt,

Dansk (1917 / 1931)
han, som i sit Køds Dage med stærkt Raab og Taarer frembar Bønner og ydmyge Begæringer til den, der kunde frelse ham fra Døden, og blev bønhørt i sin Angst,

Svenska (1917)
Och med starkt rop och tårar frambar han, under sitt kötts dagar, böner och åkallan till den som kunde frälsa honom från döden; och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest.

King James Bible
Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared;

English Revised Version
Who in the days of his flesh, having offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and having been heard for his godly fear,
Bibelen Kunnskap Treasury

the.

Hebreerne 2:14
Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen,

Johannes 1:14
Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet.

Romerne 8:3
For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet,

Galaterne 4:4
men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven,

1 Timoteus 3:16
Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet.

1 Johannes 4:3
og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud; og dette er Antikristens ånd, som I har hørt kommer, og den er allerede nu i verden.

2 Johannes 1:7
For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.

when.

Salmenes 22:1-21
Til sangmesteren; efter Morgenrødens hind*; en salme av David.…

Salmenes 69:1
Til sangmesteren; efter Liljer*; av David.

Salmenes 88:1
En sang; en salme av Korahs barn; til sangmesteren; efter Mahalat leannot*; en læresalme av Heman, esrahitten.

Matteus 26:28-44
For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgydes for mange til syndenes forlatelse. …

Markus 14:32-39
Og de kom til et sted som heter Getsemane; og han sa til sine disipler: Sett eder her mens jeg beder! …

3 Mosebok 2:2
Så skal han bære det frem til Arons sønner, prestene, og presten skal ta en håndfull av det, av det fine mel og av oljen, dessuten all viraken, og han skal brenne det som ihukommelses-offer på alteret; det er et ildoffer til velbehagelig duft for Herren.

3 Mosebok 4:4-14
Han skal føre oksen frem for Herrens åsyn, til inngangen til sammenkomstens telt, og han skal legge sin hånd på oksens hode, og han skal slakte oksen for Herrens åsyn. …

Johannes 17:1
Dette talte Jesus, og han løftet sine øine mot himmelen og sa: Fader! timen er kommet; herliggjør din Sønn, forat din Sønn kan herliggjøre dig,

with.

Matteus 27:46,50
Og ved den niende time ropte Jesus med høi røst og sa: Eli! Eli! lama sabaktani? det er: Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig? …

Markus 15:34,37
Og ved den niende time ropte Jesus med høi røst: Elo'i! Elo'i! lama sabaktani? det er utlagt: Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig? …

tears.

Esaias 53:3,11
Foraktet var han og forlatt av mennesker, en mann full av piner og vel kjent med sykdom*; han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet.…

Johannes 11:35
Jesus gråt.

unto.

Matteus 26:52,53
Da sa Jesus til ham: Stikk ditt sverd i skjeden! for alle som griper til sverd, skal falle for sverd. …

Markus 14:36
og han sa: Abba, Fader! alt er mulig for dig; ta denne kalk fra mig! Dog, ikke hvad jeg vil, men hvad du vil!

and.

Hebreerne 13:20
Men fredens Gud, som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, op fra de døde,

Salmenes 18:19,20
Og han førte mig ut i fritt rum; han frelste mig, for han hadde behag i mig. …

Salmenes 22:21,24
Frels mig fra løvens gap, og fra villoksenes horn - du bønnhører mig! …

Salmenes 40:1-3
Til sangmesteren; av David; en salme. (2) Jeg bidde på Herren; da bøide han sig til mig og hørte mitt rop. …

Salmenes 69:13-16
Men jeg kommer med min bønn til dig, Herre, i nådens tid, Gud, for din megen miskunnhet; svar mig med din frelsende trofasthet! …

Esaias 49:8
Så sier Herren: På den tid som behager mig, bønnhører jeg dig, og på frelsens dag hjelper jeg dig, og jeg vil bevare dig og gjøre dig til en pakt for folket, forat du skal gjenreise landet og utskifte de øde arvelodder

Johannes 11:42
Jeg visste jo at du alltid hører mig, men for folkets skyld som står omkring, sa jeg det, forat de skal tro at du har utsendt mig.

Johannes 17:4,5
Jeg har herliggjort dig på jorden idet jeg har fullbyrdet den gjerning som du har gitt mig å gjøre; …

in that he feared.

Hebreerne 12:28
Derfor, da vi får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans velbehag, med blygsel og frykt!

Matteus 26:37,38
Og han tok Peter og de to Sebedeus' sønner med sig og begynte å bedrøves og engstes. …

Markus 14:33,34
Og han tok Peter og Jakob og Johannes med sig, og begynte å forferdes og engstes, …

Lukas 22:42-44
Fader! om du vil, da la denne kalk gå mig forbi! Dog, skje ikke min vilje, men din! …

Johannes 12:27,28
Nu er min sjel forferdet, og hvad skal jeg si? Fader, frels mig fra denne time! Dog nei, derfor er jeg kommet til denne time. …

Lenker
Hebreerne 5:7 InterlineærtHebreerne 5:7 flerspråkligHebreos 5:7 SpanskHébreux 5:7 FranskHebraeer 5:7 TyskeHebreerne 5:7 ChineseHebrews 5:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebreerne 5
6likesom han og på et annet sted sier: Du er prest til evig tid efter Melkisedeks vis. 7Og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt, 8og således lærte han, skjønt han var Sønn, lydighet av det han led, …
Kryssreferanser
Salmenes 22:24
For han har ikke foraktet og ikke avskydd den elendiges elendighet og ikke skjult sitt åsyn for ham; men da han ropte til ham, hørte han.

Matteus 26:39
Og han gikk et lite stykke frem, falt på sitt ansikt og bad og sa: Min Fader! er det mulig, da la denne kalk gå mig forbi! Dog, ikke som jeg vil, men som du vil!

Matteus 26:42
Atter gikk han annen gang bort, bad og sa: Min Fader! kan ikke dette gå mig forbi, uten at jeg må drikke det, da skje din vilje!

Matteus 27:46
Og ved den niende time ropte Jesus med høi røst og sa: Eli! Eli! lama sabaktani? det er: Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig?

Matteus 27:50
Men Jesus ropte atter med høi røst og opgav ånden.

Markus 14:36
og han sa: Abba, Fader! alt er mulig for dig; ta denne kalk fra mig! Dog, ikke hvad jeg vil, men hvad du vil!

Markus 14:39
Og atter gikk han bort og bad, og sa de samme ord.

Markus 15:34
Og ved den niende time ropte Jesus med høi røst: Elo'i! Elo'i! lama sabaktani? det er utlagt: Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig?

Markus 15:37
Men Jesus ropte med høi røst og utåndet.

Lukas 22:41
Og han slet sig fra dem så lang som et stenkast, og falt på kne, bad og sa:

Lukas 22:44
Og han kom i dødsangst og bad enda heftigere, og hans sved blev som blodsdråper, som falt ned på jorden.

Lukas 23:46
Og Jesus ropte med høi røst og sa: Fader! i dine hender overgir jeg min ånd! Og da han hadde sagt dette, utåndet han.

Hebreerne 10:5
Derfor sier han idet han treder inn i verden: Offer og gave vilde du ikke ha, men et legeme laget du for mig;

Hebreerne 10:10
og ved denne vilje er vi helliget ved ofringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle.

Hebreerne 11:7
Ved tro bygget Noah, varslet av Gud om det som ennu ikke var sett, i hellig frykt en ark til frelse for sitt hus; ved den fordømte han verden og blev arving til rettferdigheten av tro.

Hebreerne 12:28
Derfor, da vi får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans velbehag, med blygsel og frykt!

Hebreerne 5:6
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden