Hebræerne 5
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Thi hver Ypperstepræst tages iblandt Mennesker og indsættes for Mennesker til Tjenesten for Gud, for at han skal frembære baade Gaver og Slagtofre for Synder,1For hver yppersteprest tas iblandt mennesker og innsettes for mennesker til tjeneste for Gud, for å frembære både gaver og slaktoffer for synder, 1Ty var och en som skall bliva överstepräst uttages bland människor och tillsättes för att till människors bästa göra tjänst inför Gud, genom att frambära gåvor och offer för synder.
2som en, der kan bære over med de vankundige og vildfarende, eftersom han ogsaa selv er stedt i Skrøbelighed2som en som kan bære over med de vankundige og villfarende, fordi han også selv er skrøpelighet underlagt, 2Och han kan hava undseende med de okunniga och vilsefarande, just därför att han själv är behäftad med svaghet
3og for dens Skyld maa frembære Syndoffer, som for Folket saaledes ogsaa for sig selv.3og for dens skyld må frembære syndoffer, som for folket, så og for sig selv. 3och, för denna sin svaghets skull, måste offra för sina egna synder likaväl som för folkets.
4Og ingen tager sig selv den Ære, men han kaldes af Gud, ligesom jo ogsaa Aron.4Og ingen tiltar sig selv den ære, men den som kalles av Gud, likesom Aron. 4Och ingen tager sig själv denna värdighet, utan han måste, såsom Aron, kallas därtill av Gud.
DANNORSVE
5Saaledes har ej heller Kristus tillagt sig selv den Ære at blive Ypperstepræst, men den, som sagde til ham: »Du er min Søn, jeg har født dig i Dag,«5Således tilla da heller ikke Kristus sig den ære å bli yppersteprest, men han som sa til ham: Du er min Sønn, jeg har født dig idag; 5Så tog sig icke heller Kristus själv äran att bliva överstepräst, utan den äran tillföll honom genom den som sade till honom: »Du är min Son, jag har i dag fött dig»,
6som han jo ogsaa siger et andet Sted: »Du er Præst til evig Tid, efter Melkisedeks Vis,«6likesom han og på et annet sted sier: Du er prest til evig tid efter Melkisedeks vis. 6likasom han ock på ett annat ställe säger: »Du är en präst till evig tid, efter Melkisedeks sätt.»
7han, som i sit Køds Dage med stærkt Raab og Taarer frembar Bønner og ydmyge Begæringer til den, der kunde frelse ham fra Døden, og blev bønhørt i sin Angst,7Og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt, 7Och med starkt rop och tårar frambar han, under sitt kötts dagar, böner och åkallan till den som kunde frälsa honom från döden; och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest.
8og saaledes, endskønt han var Søn, lærte Lydighed af det, han led,8og således lærte han, skjønt han var Sønn, lydighet av det han led, 8Så lärde han, fastän han var »Son», lydnad genom sitt lidande;
9og efter at være fuldkommet blev Aarsag til evig Frelse for alle dem, som lyde ham,9og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham, 9och när han hade blivit fullkomnad, blev han, för alla dem som äro honom lydiga, upphovet till evig frälsning
10idet han af Gud blev kaldt Ypperstepræst efter Melkisedeks Vis.10og blev av Gud kalt yppersteprest efter Melkisedeks vis. 10och hälsades av Gud såsom överstepräst »efter Melkisedeks sätt».
DANNORSVE
11Herom have vi meget at sige, og det er vanskeligt at forklare, efterdi I ere blevne sløve til at høre.11Om dette har vi meget å si, som også er vanskelig å utlegge, eftersom I er blitt trege til å høre. 11Härom hava vi mycket att säga, mycket som är svårt att göra tydligt i ord, eftersom I haven blivit så tröga till att höra.
12Thi skønt I efter Tiden endog burde være Lærere, trænge I atter til, at man skal lære eder Begyndelsesgrundene i Guds Ord, og I ere blevne saadanne, som trænge til Mælk og ikke til fast Føde.12For skjønt I efter tiden burde være lærere, trenger I atter til at en lærer eder hvad som er de første grunner i Guds ord, og I er blitt sådanne som trenger til melk, ikke fast føde. 12Ty fastän det kunde vara på tiden att I själva voren lärare, behöves det snarare att man nu åter undervisar eder i de allra första grunderna av Guds ord; det har kommit därhän med eder, att I behöven mjölk i stället för stadig mat.
13Thi hver, som faar Mælk, er ukyndig i den rette Tale, thi han er spæd;13For hver den som får melk, er ukyndig i rettferds ord, for han er jo et barn; 13Men om någon är sådan att han ännu måste leva av mjölk, då är han oskicklig att förstå en undervisning om rättfärdighet; han är ju ännu ett barn.
14men for de fuldkomne er den faste Føde, for dem, som paa Grund af deres Erfaring have Sanserne øvede til at skelne mellem godt og ondt.14men fast føde er for voksne, for dem som ved bruken har sine sanser opøvd til å skille mellem godt og ondt. 14Ty den stadiga maten tillhör de fullmogna, dem som genom vanan hava sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Hebrews 4
Top of Page
Top of Page