Hebreerne 5
Norsk (1930)
1For hver yppersteprest tas iblandt mennesker og innsettes for mennesker til tjeneste for Gud, for å frembære både gaver og slaktoffer for synder, 2som en som kan bære over med de vankundige og villfarende, fordi han også selv er skrøpelighet underlagt, 3og for dens skyld må frembære syndoffer, som for folket, så og for sig selv. 4Og ingen tiltar sig selv den ære, men den som kalles av Gud, likesom Aron.

5Således tilla da heller ikke Kristus sig den ære å bli yppersteprest, men han som sa til ham: Du er min Sønn, jeg har født dig idag;

6likesom han og på et annet sted sier: Du er prest til evig tid efter Melkisedeks vis.

7Og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt, 8og således lærte han, skjønt han var Sønn, lydighet av det han led, 9og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham, 10og blev av Gud kalt yppersteprest efter Melkisedeks vis.

11Om dette har vi meget å si, som også er vanskelig å utlegge, eftersom I er blitt trege til å høre. 12For skjønt I efter tiden burde være lærere, trenger I atter til at en lærer eder hvad som er de første grunner i Guds ord, og I er blitt sådanne som trenger til melk, ikke fast føde. 13For hver den som får melk, er ukyndig i rettferds ord, for han er jo et barn; 14men fast føde er for voksne, for dem som ved bruken har sine sanser opøvd til å skille mellem godt og ondt.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Hebrews 4
Top of Page
Top of Page