Johannes 1:14
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet.

Dansk (1917 / 1931)
Og Ordet blev Kød og tog Bolig iblandt os, og vi saa hans Herlighed, en Herlighed, som en enbaaren Søn har den fra sin Fader, fuld af Naade og Sandhed.

Svenska (1917)
Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning.

King James Bible
And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.

English Revised Version
And the Word became flesh, and dwelt among us (and we beheld his glory, glory as of the only begotten from the Father), full of grace and truth.
Bibelen Kunnskap Treasury

the Word.

Johannes 1:1
I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Esaias 7:14
Derfor skal Herren selv gi eder et tegn: Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel*.

Matteus 1:16,20-23
Jakob var far til Josef, Marias mann, og av henne blev Jesus født, han som kalles Kristus. …

Lukas 1:31-35
og se, du skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus. …

Lukas 2:7,11
Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rum for dem i herberget. …

Romerne 1:3,4
om hans Sønn, som efter kjødet er kommet av Davids ætt, …

Romerne 9:5
de som fedrene tilhører, og som Kristus er kommet fra efter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen.

1 Korintierne 15:47
Det første menneske var av jorden, jordisk; det annet menneske er av himmelen.

Galaterne 4:4
men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven,

Filippenserne 2:6-8
han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, …

1 Timoteus 3:16
Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet.

Hebreerne 2:11,14-17
For både den som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av en; derfor skammer han sig ikke ved å kalle dem brødre, …

Hebreerne 10:5
Derfor sier han idet han treder inn i verden: Offer og gave vilde du ikke ha, men et legeme laget du for mig;

1 Johannes 4:2,3
På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud; …

2 Johannes 1:7
For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.

we.

Johannes 2:11
Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet; og hans disipler trodde på ham.

Johannes 11:40
Jesus sier til henne: Sa jeg dig ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet?

Johannes 12:40,41
Han har blindet deres øine og forherdet deres hjerte, forat de ikke skal se med øinene og forstå med hjertet og omvende sig, så jeg kunde læge dem. …

Johannes 14:9
Jesus sier til ham: Så lang en tid har jeg vært hos eder, og du kjenner mig ikke, Filip? Den som har sett mig, har sett Faderen; hvorledes kan du da si: Vis oss Faderen?

Esaias 40:5
Og Herrens herlighet skal åpenbares, og alt kjød skal se det, for Herrens munn har talt.

Esaias 53:2
Han* skjøt op som en kvist for hans åsyn og som et rotskudd av tørr jord; han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, og vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunde ha vår lyst i ham.

Esaias 60:1,2
Stå op, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går op over dig. …

Matteus 17:1-5
Og seks dager derefter tok Jesus med sig Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem avsides op på et høit fjell. …

2 Korintierne 4:4-6
i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem. …

Hebreerne 1:3
han som er avglansen av hans herlighet og avbilledet av hans vesen og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte sig ved Majestetens høire hånd i det høie,

1 Peters 2:4-7
Kom til ham, den levende sten, som vel blev forkastet av mennesker, men er utvalgt og kostelig for Gud, …

2 Peters 1:17
For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, idet en sådan røst kom til ham fra den ophøiede herlighet: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag,

1 Johannes 1:1,2
Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øine, det som vi skuet og våre hender følte på - om livets Ord …

the only.

Johannes 1:18
Ingen har nogensinne sett Gud; den enbårne Sønn, som er i Faderens skjød, han har forklaret ham.

Johannes 3:16,18
For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; …

Salmenes 2:7
Jeg vil kunngjøre hvad fastsatt er: Herren sa til mig: Du er min sønn, jeg har født dig idag.

Apostlenes-gjerninge 13:33
således som det også er skrevet i den annen salme: Du er min Sønn; jeg har født dig idag.

Hebreerne 1:5
For til hvem av englene har han nogen tid sagt: Du er min sønn, jeg har født dig idag, og atter: Jeg vil være ham en far, og han skal være mig en sønn?

Hebreerne 5:5
Således tilla da heller ikke Kristus sig den ære å bli yppersteprest, men han som sa til ham: Du er min Sønn, jeg har født dig idag;

1 Johannes 4:9
Ved dette er Guds kjærlighet åpenbaret iblandt oss at Gud har sendt sin Sønn, den enbårne, til verden, forat vi skal leve ved ham.

full.

Johannes 1:16,17
For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde; …

Salmenes 45:2
Du er den fagreste blandt menneskenes barn, livsalighet er utgytt på dine leber; derfor har Gud velsignet dig evindelig.

2 Korintierne 12:9
og han sa til mig: Min nåde er dig nok; for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose mig av min skrøpelighet, forat Kristi kraft kan bo i mig.

Efeserne 3:8,18,19
Mig, den aller ringeste av alle hellige, blev denne nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, …

Kolossenserne 1:19
for det var Guds vilje at hele hans fylde skulde ta bolig i ham,

Kolossenserne 2:3,9
i hvem alle visdommens og kunnskapens skatter er skjult til stede. …

1 Timoteus 1:14-16
og vår Herres nåde blev overvettes stor med tro og kjærlighet i Kristus Jesus. …

Lenker
Johannes 1:14 InterlineærtJohannes 1:14 flerspråkligJuan 1:14 SpanskJean 1:14 FranskJohannes 1:14 TyskeJohannes 1:14 ChineseJohn 1:14 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Johannes 1
14Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet. 15Johannes vidner om ham og roper: Det var denne om hvem jeg sa: Han som kommer efter mig, er kommet foran mig, fordi han var før mig. …
Kryssreferanser
Salmenes 85:9
Ja, hans frelse er nær hos dem som frykter ham, forat herlighet skal bo i vårt land.

Esekiel 37:27
Og min bolig skal være over dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.

Lukas 9:32
Peter og de som var med ham, var tunge av søvn; men da de blev fullt våkne, så de hans herlighet og de to menn som stod hos ham.

Johannes 1:1
I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Johannes 1:17
for loven blev gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

Johannes 2:11
Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet; og hans disipler trodde på ham.

Johannes 8:32
og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder.

Johannes 14:6
Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.

Johannes 14:9
Jesus sier til ham: Så lang en tid har jeg vært hos eder, og du kjenner mig ikke, Filip? Den som har sett mig, har sett Faderen; hvorledes kan du da si: Vis oss Faderen?

Johannes 17:22
Og den herlighet som du har gitt mig, den har jeg gitt dem, forat de skal være ett, likesom vi er ett,

Johannes 17:24
Fader! jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt mig, være hos mig, forat de skal se min herlighet, som du har gitt mig, fordi du har elsket mig før verdens grunnvoll blev lagt.

Johannes 18:37
Pilatus sa da til ham: Så er du dog konge? Jesus svarte: Du sier det; jeg er konge. Jeg er dertil født og dertil kommet til verden at jeg skal vidne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst.

Galaterne 4:4
men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven,

Filippenserne 2:7
men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse,

Hebreerne 2:14
Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen,

2 Peters 1:16
For ikke var det kløktig uttenkte eventyr vi fulgte da vi kunngjorde eder vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øienvidner til hans storhet.

1 Johannes 1:1
Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øine, det som vi skuet og våre hender følte på - om livets Ord

1 Johannes 4:2
På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud;

2 Johannes 1:7
For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.

Apenbaring 19:13
og han er klædd i et klædebon som er dyppet i blod, og han er kalt Guds ord.

Johannes 1:13
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden