Romerne 1:3
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
om hans Sønn, som efter kjødet er kommet av Davids ætt,

Dansk (1917 / 1931)
om hans Søn, født af Davids Sæd efter Kødet,

Svenska (1917)
evangelium om hans Son, vilken såsom människa i köttet är född av Davids säd

King James Bible
Concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh;

English Revised Version
concerning his Son, who was born of the seed of David according to the flesh,
Bibelen Kunnskap Treasury

his Son.

Romerne 1:9
For Gud, som jeg tjener i min ånd i hans Sønns evangelium, er mitt vidne hvor uavlatelig jeg kommer eder i hu,

Romerne 8:2,3,29-32
for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. …

Salmenes 2:7
Jeg vil kunngjøre hvad fastsatt er: Herren sa til mig: Du er min sønn, jeg har født dig idag.

Matteus 3:17
Og se, det kom en røst fra himmelen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag.

Matteus 26:63
Men Jesus tidde. Og ypperstepresten tok til orde og sa til ham: Jeg tar dig i ed ved den levende Gud at du sier oss om du er Messias, Guds Sønn.

Matteus 27:43
Han har satt sin lit til Gud; han fri ham nu om han har behag i ham! Han har jo sagt: Jeg er Guds Sønn.

Lukas 1:35
Og engelen svarte henne: Den Hellige Ånd skal komme over dig, og den Høiestes kraft skal overskygge dig; derfor skal også det hellige som fødes, kalles Guds Sønn.

Johannes 1:34,49
og jeg har sett det, og jeg har vidnet at han er Guds Sønn. …

Johannes 3:16-18,35,36
For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; …

Johannes 5:25
Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den time kommer, og er nu, da de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører, skal leve.

Johannes 10:30,36
jeg og Faderen, vi er ett. …

Johannes 20:28,31
Tomas svarte og sa til ham: Min Herre og min Gud! …

Apostlenes-gjerninge 3:13
Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, ham som I forrådte og fornektet for Pilatus da han dømte at han skulde løslates;

Apostlenes-gjerninge 8:37
Og Filip sa: Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa: Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn.

Apostlenes-gjerninge 9:20
Og straks forkynte han Jesus i synagogene, at han er Guds Sønn.

1 Korintierne 1:9
Gud er trofast, han ved hvem I blev kalt til samfund med hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.

Galaterne 4:4
men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven,

Kolossenserne 1:13-15
han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike, …

1 Tessalonikerne 1:10
og vente på hans Sønn fra himlene som han opvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede.

1 Johannes 1:3
det som vi har sett og hørt, det forkynner vi og eder, forat og I kan ha samfund med oss; men vårt samfund er med Faderen og med hans Sønn Jesus Kristus.

1 Johannes 3:8,23
Den som gjør synd, er av djevelen; for djevelen synder fra begynnelsen. Dertil er Guds Sønn åpenbaret at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger. …

1 Johannes 4:9,10,15
Ved dette er Guds kjærlighet åpenbaret iblandt oss at Gud har sendt sin Sønn, den enbårne, til verden, forat vi skal leve ved ham. …

1 Johannes 5:1,5,10-13,20
Hver den som tror at Jesus er Kristus, han er født av Gud, og hver den som elsker Faderen, han elsker også den som er født av ham. …

Apenbaring 2:18
Og skriv til engelen for menigheten i Tyatira: Dette sier Guds Sønn, han som har øine som ildslue, og hvis føtter er lik skinnende kobber:

which.

2 Samuel 7:12-16
Når dine dagers tall er fullt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg efter dig opreise din sønn som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. …

Salmenes 89:36,37
Hans avkom skal bli til evig tid, og hans trone som solen for mitt åsyn. …

Esaias 9:6,7
For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste. …

Jeremias 23:5,6
Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la stå frem for David en rettferdig spire, og han skal regjere som konge og gå frem med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. …

Jeremias 33:15-17,26
I de dager og på den tid vil jeg la spire frem for David en rettferdig spire, og han skal gjøre rett og rettferdighet i landet. …

Amos 9:11
På den dag vil jeg reise op igjen Davids falne hytte, og jeg vil mure igjen dens revner og reise op det som er nedbrutt av den, og jeg vil bygge den op igjen som i fordums dager,

Matteus 1:1,6,16,20-23
Jesu Kristi, Davids sønns, Abrahams sønns ættetavle: …

Matteus 9:27
Og da Jesus gikk derfra, fulgte der ham to blinde, som ropte: Miskunn dig over oss, du Davids sønn!

Matteus 12:23
Og alt folket blev ute av sig selv av forundring og sa: Mon dette skulde være Davids sønn?

Matteus 15:22
Og se, en kananeisk kvinne kom fra de landemerker og ropte: Herre, du Davids sønn! miskunn dig over mig! min datter plages ille av en ond ånd.

Matteus 22:42-45
Hvad tykkes eder om Messias? hvis sønn er han? De sier til ham: Davids. …

Lukas 1:31-33,69
og se, du skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus. …

Lukas 2:4-6
Men også Josef drog op fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt, …

Johannes 7:42
Har ikke Skriften sag at Messias kommer av Davids ætt og fra Betlehem, den by hvor David var?

Apostlenes-gjerninge 2:30
da han nu var en profet og visste at Gud med en ed hadde tilsvoret ham at av hans lends frukt vilde han sette en på hans trone,

Apostlenes-gjerninge 13:22,23
og efterat han hadde avsatt ham, opreiste han dem David til konge, som han også gav dette vidnesbyrd: Jeg fant David, Isais sønn, en mann efter mitt hjerte; han skal gjøre all min vilje. …

2 Timoteus 2:8
Kom Jesus Kristus i hu, som er opstanden fra de døde, av Davids ætt, efter mitt evangelium,

according.

Romerne 8:3
For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet,

Romerne 9:5
de som fedrene tilhører, og som Kristus er kommet fra efter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen.

1 Mosebok 3:15
Og jeg vil sette fiendskap mellem dig og kvinnen og mellem din ætt og hennes ætt; den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl.

Johannes 1:14
Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet.

Galaterne 4:4
men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven,

1 Timoteus 3:16
Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet.

1 Johannes 4:2,3
På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud; …

2 Johannes 1:7
For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.

Lenker
Romerne 1:3 InterlineærtRomerne 1:3 flerspråkligRomanos 1:3 SpanskRomains 1:3 FranskRoemer 1:3 TyskeRomerne 1:3 ChineseRomans 1:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 1
2som han forut lovte ved sine profeter i hellige skrifter, 3om hans Sønn, som efter kjødet er kommet av Davids ætt, 4som efter hellighets ånd er godtgjort å være Guds veldige Sønn ved opstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre, …
Kryssreferanser
Matteus 1:1
Jesu Kristi, Davids sønns, Abrahams sønns ættetavle:

Johannes 1:14
Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet.

Romerne 4:1
Hvad skal vi da si at vår far Abraham har opnådd efter kjødet?

Romerne 9:3
For jeg vilde ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødre, mine frender efter kjødet,

Romerne 9:5
de som fedrene tilhører, og som Kristus er kommet fra efter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen.

1 Korintierne 10:18
Se til Israel efter kjødet: Har ikke de som eter offerne, samfund med alteret?

Galaterne 4:4
men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven,

1 Timoteus 2:5
For det er én Gud og én mellemmann imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,

Romerne 1:2
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden