1 Korintierne 1:9
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Gud er trofast, han ved hvem I blev kalt til samfund med hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.

Dansk (1917 / 1931)
Trofast er Gud, ved hvem I bleve kaldede til Samfund med hans Søn, Jesus Kristus, vor Herre.

Svenska (1917)
Gud är trofast, han genom vilken I haven blivit kallade till gemenskap med hans Son, Jesus Kristus, vår Herre.

King James Bible
God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord.

English Revised Version
God is faithful, through whom ye were called into the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord.
Bibelen Kunnskap Treasury

God.

1 Korintierne 10:13
Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den.

4 Mosebok 23:19
Gud er ikke et menneske at han skulde lyve, ei heller et menneskes barn at han skulde angre; skulde han si noget og ikke gjøre det, skulde han tale og ikke sette det i verk?

5 Mosebok 7:9
Så vit da at Herren din Gud han er Gud, den trofaste Gud, som holder sin pakt og bevarer sin miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker ham og holder hans bud,

5 Mosebok 32:4
Klippen! - fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier; en trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han.

Salmenes 89:33-35
Men min miskunnhet vil jeg ikke ta fra ham, og min trofasthet skal ikke svikte; …

Salmenes 100:5
For Herren er god; hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt.

Esaias 11:5
Rettferdighet skal være beltet om hans lender, og trofasthet beltet om hans hofter.

Esaias 25:1
Herre, du er min Gud; jeg vil ophøie dig, jeg vil prise ditt navn, for du har gjort underverk; dine råd fra gammel tid er sannhet og trofasthet.

Esaias 49:7
Så sier Herren, Israels gjenløser, Israels Hellige, til ham som er foraktet av hver sjel, til ham som vekker folks avsky, til ham som er herskeres tjener: Konger skal se det og reise sig, fyrster skal se det og kaste sig ned, for Herrens skyld, som er trofast, for Israels Helliges skyld, som utvalgte dig.

Klagesangene 3:22,23
Herrens miskunnhet er det at det ikke er forbi med oss; for hans barmhjertighet har ennu ikke ende. …

Matteus 24:35
Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå.

1 Tessalonikerne 5:23,24
Men han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennem, og gid eders ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme! …

2 Tessalonikerne 3:3
Men Herren er trofast; han skal styrke eder og bevare eder fra det onde.

Titus 1:2
i håp om evig liv, som Gud, han som ikke lyver, har lovt fra evige tider,

Hebreerne 2:17
derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder.

Hebreerne 6:18
forat vi ved to uryggelige ting, hvori Gud umulig kunde lyve, skulde ha en sterk trøst, vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som venter oss,

Hebreerne 10:23
la oss holde uryggelig fast ved bekjennelsen av vårt håp - for han er trofast som gav løftet -

Hebreerne 11:11
Ved tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ætt, og det til tross for sin alder, da hun aktet ham trofast som gav løftet;

Apenbaring 19:11
Og jeg så himmelen åpnet, og se, en hvit hest, og han som satt på den, heter Trofast og Sanndru, og han dømmer og strider med rettferdighet.

by.

Kolossenserne 1:24
Nu gleder jeg mig over mine lidelser for eder og utfyller i mitt kjød det som ennu fattes i Kristi trengsler, for hans legeme, som er menigheten,

Romerne 8:28,30
Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt. …

Romerne 9:24
Og til å bli slike kalte han også oss, ikke bare av jøder, men også av hedninger,

Galaterne 1:15
Men da han som utvalgte mig fra mors liv og kalte mig ved sin nåde,

1 Tessalonikerne 2:12
og bad eder inderlig å vandre verdig for Gud, som har kalt eder til sitt rike og sin herlighet.

2 Tessalonikerne 2:14
som han kalte eder til ved vårt evangelium forat I skal vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet.

2 Timoteus 1:9
han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall, ikke efter våre gjerninger, men efter sitt eget forsett og den nåde som er oss gitt i Kristus Jesus fra evige tider,

Hebreerne 3:1
Derfor, hellige brødre, I som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på den apostel og yppersteprest som vi bekjenner, Jesus,

1 Peters 5:10
Men all nådes Gud, som kalte eder til sin evige herlighet i Kristus Jesus, efter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke, grunnfeste eder;

the fellowship.

1 Korintierne 1:30
Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning,

1 Korintierne 10:16
Velsignelsens kalk som vi velsigner, er den ikke samfund med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfund med Kristi legeme?

Johannes 15:4,5
bli i mig, så blir jeg i eder! Likesom grenen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke I uten at I blir i mig. …

Johannes 17:21
at de alle må være ett, likesom du, Fader, i mig, og jeg i dig, at også de må være ett i oss. forat verden skal tro at du har utsendt mig.

Romerne 11:17
Om nu allikevel nogen av grenene blev avbrutt, og du som var en vill oljekvist, blev innpodet iblandt dem og fikk del med dem i oljetreets rot og fedme,

Galaterne 2:20
jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig, og det liv jeg nu lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket mig og gav sig selv for mig.

Efeserne 2:20-22
I som er bygget op på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv, …

Efeserne 3:6
at hedningene er medarvinger og hører med til legemet og har del med i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet,

Hebreerne 3:14
for vi har fått del med Kristus, såfremt vi holder vår første fulle visshet fast inntil enden.

1 Johannes 1:3,7
det som vi har sett og hørt, det forkynner vi og eder, forat og I kan ha samfund med oss; men vårt samfund er med Faderen og med hans Sønn Jesus Kristus. …

1 Johannes 4:13
På dette kjenner vi at vi blir i ham og han i oss, at han har gitt oss av sin Ånd.

Lenker
1 Korintierne 1:9 Interlineært1 Korintierne 1:9 flerspråklig1 Corintios 1:9 Spansk1 Corinthiens 1:9 Fransk1 Korinther 1:9 Tyske1 Korintierne 1:9 Chinese1 Corinthians 1:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Korintierne 1
8han som også skal styrke eder inntil enden, så I må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. 9Gud er trofast, han ved hvem I blev kalt til samfund med hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.
Kryssreferanser
5 Mosebok 7:9
Så vit da at Herren din Gud han er Gud, den trofaste Gud, som holder sin pakt og bevarer sin miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker ham og holder hans bud,

Esaias 49:7
Så sier Herren, Israels gjenløser, Israels Hellige, til ham som er foraktet av hver sjel, til ham som vekker folks avsky, til ham som er herskeres tjener: Konger skal se det og reise sig, fyrster skal se det og kaste sig ned, for Herrens skyld, som er trofast, for Israels Helliges skyld, som utvalgte dig.

Romerne 8:28
Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt.

Romerne 8:30
og dem som han forut bestemte, dem har han også kalt; og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort; og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort.

1 Korintierne 10:13
Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den.

2 Korintierne 1:18
Så sant Gud er trofast: mitt ord til eder er ikke ja og nei!

1 Tessalonikerne 5:24
Han er trofast som har kalt eder; han skal og gjøre det.

2 Tessalonikerne 3:3
Men Herren er trofast; han skal styrke eder og bevare eder fra det onde.

2 Timoteus 2:13
er vi troløse, så er han trofast; for han kan ikke fornekte sig selv.

Hebreerne 10:23
la oss holde uryggelig fast ved bekjennelsen av vårt håp - for han er trofast som gav løftet -

1 Peters 5:10
Men all nådes Gud, som kalte eder til sin evige herlighet i Kristus Jesus, efter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke, grunnfeste eder;

1 Johannes 1:3
det som vi har sett og hørt, det forkynner vi og eder, forat og I kan ha samfund med oss; men vårt samfund er med Faderen og med hans Sønn Jesus Kristus.

1 Korintierne 1:8
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden