5 Mosebok 32:4
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Klippen! - fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier; en trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han.

Dansk (1917 / 1931)
Han er Klippen, fuldkomment hans Værk, thi alle hans Veje er Retfærd! En trofast Gud, uden Svig, retfærdig og sanddru er Han.

Svenska (1917)
Vår klippa -- ostraffliga äro hans gärningar, ty alla hans vägar äro rätta. En trofast Gud och utan svek, rättfärdig och rättvis är han.

King James Bible
He is the Rock, his work is perfect: for all his ways are judgment: a God of truth and without iniquity, just and right is he.

English Revised Version
The Rock, his work is perfect; For all his ways are judgment: A God of faithfulness and without iniquity, Just and right is he.
Bibelen Kunnskap Treasury

the Rock

5 Mosebok 32:18,30,31
Klippen, ditt ophav, enset du ikke; du glemte Gud, han som fødte dig. …

1 Samuels 2:2
Ingen er hellig som Herren; for det er ingen foruten dig, og det er ingen klippe som vår Gud.

2 Samuel 22:2,3,32,47
Og han sa: Herren er min klippe og min festning og min redder, …

2 Samuel 23:3
Israels Gud har talt, til mig har Israels klippe sagt: Der skal være en hersker over menneskene, en rettferdig, en hersker i gudsfrykt;

Salmenes 18:2,31,46
Herren er min klippe og min festning og min frelser; min Gud er min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg. …

Salmenes 61:2-4
Fra jordens ende roper jeg til dig, mens mitt hjerte vansmekter; før mig på en klippe, som ellers blir mig for høi! …

Salmenes 92:15
for å kunngjøre at Herren er rettvis, han, min klippe, og at det ikke er urett i ham.

Esaias 26:4
Sett eders lit til Herren til alle tider! For i Herren, Israels Gud, har vi en evig klippe.

Esaias 28:16
derfor sier Herren, Israels Gud, så: Se, jeg har lagt i Sion en grunnsten, en prøvet sten, en kostelig, fast hjørnesten; den som tror, haster ikke*.

Esaias 32:2
og enhver av dem skal være som et skjul for været og et ly mot regnskyll, som bekker i ørkenen, som skyggen av et veldig fjell i et tørstende land.

Matteus 16:16-18
Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn. …

1 Korintierne 10:4
og drakk alle den samme åndelige drikk; for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus;

1 Peters 2:6
For det heter i Skriften: Se, jeg legger i Sion en hjørnesten, utvalgt, kostelig, og den som tror på ham, skal ingenlunde bli til skamme.

his work

1 Mosebok 1:31
Og Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var såre godt. Og det blev aften, og det blev morgen, sjette dag.

2 Samuel 22:31
Gud, hans vei er fullkommen; Herrens ord er rent, han er et skjold for alle dem som setter sin lit til ham.

Salmenes 18:30
Gud, hans vei er fullkommen; Herrens ord er rent, han er et skjold for alle dem som setter sin lit til ham.

Salmenes 19:7
Herrens lov er fullkommen, den vederkveger sjelen; Herrens vidnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis;

Salmenes 138:8
Herren vil fullføre sin gjerning for mig. Herre, din miskunnhet varer evindelig; opgi ikke dine henders gjerninger!

Predikerens 3:14
Jeg skjønte at alt hvad Gud gjør, det varer evig; intet kan legges til og intet kan tas fra. Så har Gud gjort det, forat vi skal frykte ham.

Matteus 5:48
Derfor skal I være fullkomne, likesom eders himmelske Fader er fullkommen.

Jakobs 1:17
All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Fader, hos hvem det ikke er forandring eller skiftende skygge.

all his

5 Mosebok 10:18
som hjelper den farløse og enken til deres rett, og som elsker den fremmede, så han gir ham føde og klær.

1 Mosebok 18:25
Det være langt fra dig å gjøre slikt og slå ihjel den rettferdige sammen med den ugudelige, så det går den rettferdige på samme vis som den ugudelige! Det være langt fra dig! Den som dømmer hele jorden, skulde ikke han gjøre rett?

Jobs 35:14
Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må bie på ham.

Salmenes 9:16
Herren er blitt kjent, han har holdt dom; han fanger den ugudelige i hans egne henders gjerning. Higgajon*. Sela.

Salmenes 97:2
Skyer og mørke er rundt omkring ham, rettferd og rett er hans trones grunnvoll.

Salmenes 99:4
Og i sin styrke elsker kongen rettferd; du har grunnfestet rettvishet, du har gjort rett og rettferdighet i Jakob.

Esaias 30:18
Og derfor bier Herren med å være eder nådig, og derfor holder han sig langt borte i det høie med sin barmhjertighet mot eder; for Herren er en dommens Gud; salige er alle de som bier på ham.

Jeremias 9:24
Men den som vil rose sig, han rose sig av at han er forstandig og kjenner mig, at jeg er Herren, som gjør miskunnhet, rett og rettferdighet på jorden; for i det har jeg velbehag, sier Herren.

Daniel 4:37
Nu priser og ophøier og ærer jeg, Nebukadnesar, himmelens konge; for alle hans gjerninger er sannhet, og hans stier rettferdighet, og dem som ferdes i overmot, makter han å ydmyke.

Johannes 5:22
For Faderen dømmer heller ikke nogen, men har gitt Sønnen hele dommen,

Romerne 1:32
slike som godt kjenner Guds dom at de som gjør sådant, fortjener døden, og dog ikke bare gjør det, men endog holder med dem som gjør det.

Romerne 2:2,5
men vi vet at Guds dom, som sannhet byder, er over dem som gjør slikt. …

Jakobs 4:12
Én er lovgiveren og dommeren, han som er mektig til å frelse og til å ødelegge; men du, hvem er du som dømmer din neste?

Apenbaring 15:3,4
og de sang Moses', Guds tjeners sang og Lammets sang og sa: Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du allmektige! rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge! …

a God

2 Mosebok 34:6
Og Herren gikk forbi hans ansikt og ropte: Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunnhet og sannhet;

Salmenes 31:5
I din hånd overgir jeg min ånd; du forløser mig, Herre, du trofaste Gud.

Salmenes 98:3
Han har kommet i hu sin miskunnhet og sin trofasthet mot Israels hus; alle jordens ender har sett vår Guds frelse.

Salmenes 100:5
For Herren er god; hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt.

Salmenes 146:6
som gjorde himmel og jord, havet og alt hvad i dem er, som er trofast til evig tid,

Esaias 25:1
Herre, du er min Gud; jeg vil ophøie dig, jeg vil prise ditt navn, for du har gjort underverk; dine råd fra gammel tid er sannhet og trofasthet.

Jeremias 10:10
Men Herren er Gud i sannhet, han er en levende Gud og en evig konge; for hans vrede bever jorden, og hedningefolkene kan ikke utholde hans harme.

Johannes 1:14,17
Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet. …

Johannes 14:6
Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.

without

Jobs 34:10
Derfor, I forstandige, hør på mig! Det være langt fra Gud å gjøre noget syndig og fra den Allmektige å være urettferdig!

Salmenes 92:15
for å kunngjøre at Herren er rettvis, han, min klippe, og at det ikke er urett i ham.

Habakuk 1:13
Du som er ren av øine, så du ikke kan se på ondt* og ikke er i stand til å skue på elendighet**! Hvorfor ser du på troløse, hvorfor tier du når den ugudelige tilintetgjør den som er rettferdigere enn han?

Romerne 3:5
Men dersom vår urettferdighet viser Guds rettferdighet, hvad skal vi da si? Er vel Gud urettferdig når han fører sin vrede over oss? Jeg taler på menneskelig vis.

Lenker
5 Mosebok 32:4 Interlineært5 Mosebok 32:4 flerspråkligDeuteronomio 32:4 SpanskDeutéronome 32:4 Fransk5 Mose 32:4 Tyske5 Mosebok 32:4 ChineseDeuteronomy 32:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
5 Mosebok 32
3For Herrens navn vil jeg forkynne; gi vår Gud ære! 4Klippen! - fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier; en trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han. 5Skulde han ha ført fordervelse over sitt folk! Nei, hans barn de har skammen - en vanartet og vrang slekt. …
Kryssreferanser
1 Mosebok 18:25
Det være langt fra dig å gjøre slikt og slå ihjel den rettferdige sammen med den ugudelige, så det går den rettferdige på samme vis som den ugudelige! Det være langt fra dig! Den som dømmer hele jorden, skulde ikke han gjøre rett?

5 Mosebok 7:9
Så vit da at Herren din Gud han er Gud, den trofaste Gud, som holder sin pakt og bevarer sin miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker ham og holder hans bud,

5 Mosebok 32:15
Da blev Jesurun* fet og slo bak ut - du blev fet og tykk og stinn; han forlot Gud, som hadde skapt ham, og foraktet sin frelses klippe.

5 Mosebok 32:18
Klippen, ditt ophav, enset du ikke; du glemte Gud, han som fødte dig.

5 Mosebok 32:30
Hvorledes kunde én forfølge tusen, og to drive ti tusen på flukt, hvis ikke deres klippe hadde solgt dem, og Herren overgitt dem?

2 Samuel 22:3
min klippefaste Gud, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg og min tilflukt, min frelser; fra vold frelser du mig.

2 Samuel 22:31
Gud, hans vei er fullkommen; Herrens ord er rent, han er et skjold for alle dem som setter sin lit til ham.

2 Krønikebok 19:7
Så la nu Herrens frykt være over eder, vær varsomme i hvad I gjør! For hos Herren vår Gud finnes det ingen urett, og han gjør ikke forskjell på folk og tar ikke imot gaver.

Jobs 8:3
Skulde vel Gud forvende retten, eller den Allmektige forvende rettferdigheten?

Jobs 34:10
Derfor, I forstandige, hør på mig! Det være langt fra Gud å gjøre noget syndig og fra den Allmektige å være urettferdig!

Jobs 36:23
Hvem har foreskrevet ham hans vei, og hvem kan si: Du gjorde urett?

Salmenes 18:30
Gud, hans vei er fullkommen; Herrens ord er rent, han er et skjold for alle dem som setter sin lit til ham.

Salmenes 31:5
I din hånd overgir jeg min ånd; du forløser mig, Herre, du trofaste Gud.

Salmenes 78:35
og kom i hu at Gud var deres klippe, og den høieste Gud deres gjenløser.

Salmenes 90:16
La din gjerning åpenbares for dine tjenere og din herlighet over deres barn!

Salmenes 92:15
for å kunngjøre at Herren er rettvis, han, min klippe, og at det ikke er urett i ham.

Esaias 17:10
For du glemte din frelses Gud, og din styrkes klippe kom du ikke i hu; derfor planter du herlige haver og setter fremmede ranker i dem.

Daniel 4:37
Nu priser og ophøier og ærer jeg, Nebukadnesar, himmelens konge; for alle hans gjerninger er sannhet, og hans stier rettferdighet, og dem som ferdes i overmot, makter han å ydmyke.

Habakuk 1:12
Er du ikke fra fordums tid Herren min Gud, min Hellige? Vi skal ikke dø. Herre! Til å fullbyrde dom har du satt dem. Du vår klippe! Til å straffe har du gitt dem fullmakt.

Sefanias 3:5
Herren råder der med rettferd, han gjør ikke urett; hver morgen lar han sin dom komme for lyset, det slår ikke feil. Men den urettferdige kjenner ikke til skam.

5 Mosebok 32:3
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden