Jeremias 10:10
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Men Herren er Gud i sannhet, han er en levende Gud og en evig konge; for hans vrede bever jorden, og hedningefolkene kan ikke utholde hans harme.

Dansk (1917 / 1931)
Men HERREN er Gud i Sandhed, han er en levende Gud og en evig Konge; for hans Vrede skælver Jorden, og Folkene udholder ikke hans Harme.

Svenska (1917)
Men HERREN är en sann Gud, han är en levande Gud och en evig konung; för hans förtörnelse bävar jorden, och folken kunna icke uthärda hans vrede.

King James Bible
But the LORD is the true God, he is the living God, and an everlasting king: at his wrath the earth shall tremble, and the nations shall not be able to abide his indignation.

English Revised Version
But the LORD is the true God; he is the living God, and an everlasting king: at his wrath the earth trembleth, and the nations are not able to abide his indignation.
Bibelen Kunnskap Treasury

the Lord.

1 Kongebok 18:39
Og alt folket så det, og de falt ned på sitt ansikt og sa: Herren, han er Gud! Herren, han er Gud!

2 Krønikebok 15:3
I lange tider var Israel uten sann Gud og uten prest som lærte dem, og uten lov.

Johannes 17:3
og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

1 Tessalonikerne 1:9
for selv forteller de om oss hvad inngang vi fikk hos eder, og hvorledes I vendte eder til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud

1 Johannes 5:20
men vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss skjønn til å kjenne den Sanne, og vi er i den Sanne, i hans Sønn Jesus Kristus. Denne er den sanne Gud og det evige liv.

true God.

5 Mosebok 32:4
Klippen! - fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier; en trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han.

Salmenes 31:5
I din hånd overgir jeg min ånd; du forløser mig, Herre, du trofaste Gud.

Salmenes 100:5
For Herren er god; hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt.

Salmenes 146:6
som gjorde himmel og jord, havet og alt hvad i dem er, som er trofast til evig tid,

the living.

Jeremias 23:36
Men Herrens byrde skal I ikke nevne mere; for hver manns eget ord skal være hans byrde, fordi I har forvendt den levende Guds, Herrens, hærskarenes Guds, vår Guds ord.

5 Mosebok 5:26
For hvem er der på hele jorden som har hørt den levende Guds røst tale midt ut av ilden som vi, og allikevel er blitt i live?

1 Samuels 17:26,36
Da sa David til de menn som stod tett ved ham: Hvad skal han få den mann som feller denne filister og tar skammen bort fra Israel? For hvem er denne uomskårne filister, at han har hånet den levende Guds hær? …

Salmenes 42:2
Min sjel tørster efter Gud, efter den levende Gud; når skal jeg komme og trede frem for Guds åsyn?

Salmenes 84:2
Min sjel lenges, ja vansmekter av lengsel efter Herrens forgårder; mitt hjerte og mitt kjød roper med fryd til den levende Gud.

Esaias 37:4,17
Kanskje Herren din Gud vil høre det Rabsake har sagt, han som hans herre, kongen i Assyria, har sendt for å håne den levende Gud, så at han straffer ham for de ord Herren din Gud har hørt. Opsend da en bønn for den levning som ennu er igjen! …

Daniel 6:26
Jeg gir hermed det bud at alle folk i hele mitt kongerikes område skal skjelve og frykte for Daniels Gud; for han er den levende Gud og blir i evighet, og hans rike ødelegges ikke, og hans herredømme varer inntil enden.

Matteus 16:16
Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn.

Matteus 26:63
Men Jesus tidde. Og ypperstepresten tok til orde og sa til ham: Jeg tar dig i ed ved den levende Gud at du sier oss om du er Messias, Guds Sønn.

Apostlenes-gjerninge 14:15
og ropte: I menn! hvad er det I gjør? Også vi er mennesker under samme vilkår som I, og vi forkynner eder evangeliet at I skal vende eder bort fra disse falske guder til den levende Gud, han som gjorde himmelen og jorden og havet og alt som i dem er,

1 Timoteus 5:17
De eldste som er gode forstandere, skal aktes dobbelt ære verd, mest de som arbeider i tale og lære.

Hebreerne 10:31
Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender.

everlasting king.

Salmenes 10:16
Herren er konge evindelig og alltid, hedningene blir utryddet av hans land!

Salmenes 93:2
Fast er din trone fra fordums tid; fra evighet er du.

Salmenes 145:13
Ditt rike er et rike for alle evigheter, og ditt herredømme varer gjennem alle slekter.

Esaias 57:15
For så sier den Høie, den Ophøiede, han som troner evindelig, og hvis navn er hellig: I det høie og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøiet i ånden, for å gjenoplive de nedbøiedes ånd og gjøre de sønderknustes hjerte levende.

Daniel 4:3,34
Hvor store er ikke hans tegn, hvor mektige hans under! Hans rike er et evig rike, og hans herredømme varer fra slekt til slekt. …

Daniel 7:14
Og det blev gitt ham herredømme og ære og rike, og alle folk, ætter og tungemål skulde tjene ham; hans herredømme er et evig herredømme, som ikke forgår, og hans rike er et rike som ikke ødelegges.

1 Timoteus 1:17
Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet! Amen.

at.

Dommernes 5:4
Herre, da du gikk ut fra Se'ir, da du skred frem fra Edoms mark, da bevet jorden, himlene dryppet, skyene dryppet av vann.

Jobs 9:6
som ryster jorden, så den viker fra sitt sted, og dens støtter bever,

Salmenes 18:7
Da rystet og bevet jorden, og fjellenes grunnvoller skalv, og de rystet, for hans vrede var optendt.

Salmenes 68:11
Herren gir seierssang; stor er skaren av kvinner med gledesbudskap.

Salmenes 77:18
Din tordens røst lød i stormhvirvelen, lyn lyste op jorderike, jorden bevet og skalv.

Salmenes 97:4
Hans lyn oplyser jorderike; jorden ser det og bever.

Salmenes 104:32
Han som ser til jorden, og den bever, som rører ved fjellene, og de ryker.

Salmenes 114:7
For Herrens åsyn bev, du jord, for Jakobs Guds åsyn,

Mika 1:4
Fjellene smelter under ham, og dalene revner - som voks for ilden, som vann når det øses ut over et stup.

Nahum 1:6
Hvem holder stand for hans harme, og hvem utholder hans brennende vrede? Hans harme strømmer frem som ild, og fjellene styrter sammen for ham.

Habakuk 3:6,10
Han stiger frem og ryster jorden; han ser op og får folkene til å skjelve; de evige fjell sprenges i stykker, de eldgamle hauger synker sammen; hans gang er som i eldgammel tid. …

Matteus 27:51,52
Og se, forhenget i templet revnet i to stykker fra øverst til nederst, og jorden skalv, og klippene revnet, …

Apenbaring 20:11
Og jeg så en stor hvit trone, og ham som satt på den; og for hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det blev ikke funnet sted for dem.

the nations.

Salmenes 76:7
Du - forferdelig er du, og hvem kan bli stående for ditt åsyn når du blir vred?

Salmenes 90:11
Hvem kjenner din vredes styrke og din harme, således som frykten for dig krever?

Joel 2:11
Og Herren lar sin røst høre foran sin fylking, for hans hær er såre stor, og sterk er den som fullbyrder hans ord; for stor er Herrens dag og såre forferdelig - hvem kan utholde den?

Nahum 1:6
Hvem holder stand for hans harme, og hvem utholder hans brennende vrede? Hans harme strømmer frem som ild, og fjellene styrter sammen for ham.

Malakias 3:2
Men hvem kan utholde den dag han kommer, og hvem kan bli stående når han lar sig se? For han er som en smelters ild og som tvetteres lut.

Lenker
Jeremias 10:10 InterlineærtJeremias 10:10 flerspråkligJeremías 10:10 SpanskJérémie 10:10 FranskJeremia 10:10 TyskeJeremias 10:10 ChineseJeremiah 10:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Jeremias 10
9uthamret sølv innført fra Tarsis og gull fra Ufas, et verk av treskjærerens og av gullsmedens hender; blått og rødt purpur er deres klædning, et verk av kunstforstandige menn er de alle sammen. 10Men Herren er Gud i sannhet, han er en levende Gud og en evig konge; for hans vrede bever jorden, og hedningefolkene kan ikke utholde hans harme. 11Således skal I si til dem*: De guder som ikke har gjort himmelen og jorden, de skal bli borte fra jorden og ikke finnes under himmelen.…
Kryssreferanser
1 Mosebok 21:33
Og Abraham plantet en tamarisk i Be'erseba, og der påkalte han Herrens, den evige Guds navn.

1 Samuels 17:26
Da sa David til de menn som stod tett ved ham: Hvad skal han få den mann som feller denne filister og tar skammen bort fra Israel? For hvem er denne uomskårne filister, at han har hånet den levende Guds hær?

1 Kongebok 8:60
sa alle jordens folk må kjenne at Herren er Gud, han og ingen annen,

Salmenes 10:16
Herren er konge evindelig og alltid, hedningene blir utryddet av hans land!

Salmenes 29:10
Herren tronte på vannflommens tid, og Herren troner som konge evindelig.

Salmenes 42:2
Min sjel tørster efter Gud, efter den levende Gud; når skal jeg komme og trede frem for Guds åsyn?

Salmenes 68:8
da bevet jorden, og himlene dryppet for Guds åsyn, Sinai der borte, for Guds, Israels Guds åsyn.

Salmenes 76:7
Du - forferdelig er du, og hvem kan bli stående for ditt åsyn når du blir vred?

Salmenes 90:2
Før fjellene blev til, og du skapte jorden og jorderike, ja fra evighet til evighet er du, Gud.

Esaias 40:15
Se, folkeferd er som en dråpe av et spann, og som et støvgrand i en vektskål er de aktet; se, øene* er som det fine støv han lar fare til værs.

Esaias 65:16
så den som velsigner sig på jorden, skal velsigne sig i den trofaste Gud, og den som sverger på jorden, skal sverge ved den trofaste Gud. For de forrige trengsler er glemt og skjult for mine øine.

Jeremias 4:2
og sverger du: Så sant Herren lever! i sannhet, med rett og rettferdighet, da skal hedningefolk velsigne sig i ham og rose sig av ham.

Jeremias 4:24
Jeg så fjellene, og se, de bevet, og alle haugene skalv.

Jeremias 23:36
Men Herrens byrde skal I ikke nevne mere; for hver manns eget ord skal være hans byrde, fordi I har forvendt den levende Guds, Herrens, hærskarenes Guds, vår Guds ord.

Jeremias 50:46
Ved det rop: Babel er inntatt, bever jorden, og det høres skrik blandt folkene.

Jeremias 51:29
Da skjelver jorden og bever; for Herrens tanker mot Babel blir fullbyrdet: å gjøre Babels land til en ørken, så ingen bor der.

Daniel 4:34
Men da tiden* var utløpet, løftet jeg, Nebukadnesar, mine øine til himmelen, og min forstand vendte tilbake, og jeg lovet den Høieste og priste og æret ham som lever evindelig, han hvis herredømme er et evig herredømme, og hvis rike varer fra slekt til slekt**.

Nahum 1:6
Hvem holder stand for hans harme, og hvem utholder hans brennende vrede? Hans harme strømmer frem som ild, og fjellene styrter sammen for ham.

Jeremias 10:9
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden