1 Timoteus 1:17
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet! Amen.

Dansk (1917 / 1931)
Men Evighedens Konge, den uforkrænkelige, usynlige, eneste Gud være Pris og Ære i Evighedernes Evigheder! Amen.

Svenska (1917)
Men evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden, vare ära och pris i evigheternas evigheter! Amen.

King James Bible
Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honour and glory for ever and ever. Amen.

English Revised Version
Now unto the King eternal, incorruptible, invisible, the only God, be honour and glory for ever and ever. Amen.
Bibelen Kunnskap Treasury

the King.

1 Timoteus 6:15,16
som den Salige og alene Mektige skal vise oss i sin tid, han som er kongenes konge og herrenes herre, …

Salmenes 10:16
Herren er konge evindelig og alltid, hedningene blir utryddet av hans land!

Salmenes 45:1,6
Til sangmesteren; efter Liljer*; av Korahs barn; en læresalme, en sang om kjærlighet.…

Salmenes 47:6-8
Lovsyng Gud, lovsyng! Lovsyng vår konge, lovsyng! …

Salmenes 90:2
Før fjellene blev til, og du skapte jorden og jorderike, ja fra evighet til evighet er du, Gud.

Salmenes 145:13
Ditt rike er et rike for alle evigheter, og ditt herredømme varer gjennem alle slekter.

Jeremias 10:10
Men Herren er Gud i sannhet, han er en levende Gud og en evig konge; for hans vrede bever jorden, og hedningefolkene kan ikke utholde hans harme.

Daniel 2:44
Og i disse kongers dager vil himmelens Gud oprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noget annet folk; det skal knuse og gjøre ende på alle hine riker, men selv skal det stå fast evindelig;

Daniel 7:14
Og det blev gitt ham herredømme og ære og rike, og alle folk, ætter og tungemål skulde tjene ham; hans herredømme er et evig herredømme, som ikke forgår, og hans rike er et rike som ikke ødelegges.

Mika 5:2
Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være med blandt Judas tusener*! Av dig skal det utgå for mig en som skal være hersker over Israel, og hans utgang er fra fordum, fra evighets dager.

Malakias 1:14
Forbannet være den som farer med svik*, enda der er handyr i hans hjord, og den som gjør et løfte og enda ofrer til Herren et hundyr som har lyte; for jeg er en stor konge, sier Herren, hærskarenes Gud, og mitt navn er forferdelig blandt folkene.

Matteus 6:13
og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Matteus 25:34
Da skal kongen si til dem ved sin høire side: Kom hit, I min Faders velsignede! arv det rike som er beredt eder fra verdens grunnvoll blev lagt!

Romerne 1:23
og byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort mot et billede, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og av firføtte dyr og av krypdyr.

Hebreerne 1:8-13
men om Sønnen: Din trone, Gud, står i all evighet, og rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav; …

Apenbaring 17:14
Disse skal stride mot Lammet, og Lammet skal seire over dem, fordi det er herrers herre og kongers konge, og de som er med det, de kalte og utvalgte og trofaste.

Apenbaring 19:16
Og på sitt klædebon og på sin lend har han et navn skrevet: Kongers konge og herrers herre.

invisible.

Johannes 1:18
Ingen har nogensinne sett Gud; den enbårne Sønn, som er i Faderens skjød, han har forklaret ham.

Romerne 1:20
For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, forat de skal være uten undskyldning,

Kolossenserne 1:15
Og han er et billede av Gud den usynlige, den førstefødte fremfor enhver skapning;

Hebreerne 11:27
Ved tro forlot han Egypten, uten å frykte for kongens vrede; for han holdt ut, som om han så den usynlige.

1 Johannes 4:12
Ingen har nogensinne sett Gud; dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss.

the only.

Romerne 16:27
ham, den ene vise Gud ved Jesus Kristus, være æren i all evighet! Amen.

Judas 1:25
den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre, ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt før all tid og nu og i all evighet. Amen.

be.

1 Krønikebok 29:11
Dig, Herre, tilhører storheten og makten og æren og herligheten og majesteten, ja alt i himmelen og på jorden; ditt, Herre, er riket, og du er ophøiet over alt og har alt i din makt.

Nehemias 9:5
Og levittene Josva og Kadmiel, Bani, Hasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja og Petahja sa: Stå op og lov Herren eders Gud fra evighet til evighet! Ja, lovet være ditt herlige navn, som er ophøiet over all lov og pris!

Salmenes 41:13
Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet og til evighet! Amen, amen.

Salmenes 57:11
Vis dig høi over himmelen, Gud, din ære over all jorden!

Salmenes 72:18,19
Lovet være Gud Herren, Israels Gud, han, den eneste som gjør undergjerninger! …

Salmenes 106:48
Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet og til evighet! Og alt folket sier: Amen. Halleluja!

Daniel 4:34,37
Men da tiden* var utløpet, løftet jeg, Nebukadnesar, mine øine til himmelen, og min forstand vendte tilbake, og jeg lovet den Høieste og priste og æret ham som lever evindelig, han hvis herredømme er et evig herredømme, og hvis rike varer fra slekt til slekt**.…

Efeserne 3:20,21
Men ham som kan gjøre mere enn alt, langt ut over det som vi beder eller forstår, efter den kraft som ter sig virksom i oss, …

1 Peters 5:11
ham tilhører makten i all evighet. Amen.

2 Peters 3:18
men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham være æren både nu og til evig tid! Amen.

Apenbaring 4:8-11
Og de fire livsvesener har, hvert især av dem, seks vinger; rundt omkring og innenfor er de fulle av øine; og de holder ikke op dag eller natt med å si: Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den allmektige, han som var og som er og som kommer! …

Apenbaring 5:9-14
og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta boken og åpne seglene på den, fordi du blev slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt, …

Apenbaring 7:12
Amen! Velsignelsen og prisen og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet! Amen.

Apenbaring 19:1,6
Derefter hørte jeg likesom en sterk lyd av en stor skare i himmelen, som sa: Halleluja! Frelsen og æren og makten tilhører vår Gud! …

Amen.

Matteus 6:13
og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Matteus 28:20
og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!

Lenker
1 Timoteus 1:17 Interlineært1 Timoteus 1:17 flerspråklig1 Timoteo 1:17 Spansk1 Timothée 1:17 Fransk1 Timotheus 1:17 Tyske1 Timoteus 1:17 Chinese1 Timothy 1:17 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Timoteus 1
16men derfor fikk jeg miskunn, forat Jesus Kristus på mig først kunde vise hele sin langmodighet, til et forbillede for dem som skulde tro på ham til et evig liv. 17Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet! Amen. 18Dette bud overgir jeg dig, min sønn Timoteus, efter de tidligere profetiske ord om dig, forat du ved dem skal stride den gode strid, …
Kryssreferanser
Salmenes 145:13
Ditt rike er et rike for alle evigheter, og ditt herredømme varer gjennem alle slekter.

Johannes 5:44
Hvorledes kan I tro, I som tar ære av hverandre, og den ære som er av den eneste Gud, den søker I ikke?

Romerne 2:7
dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv,

Romerne 2:10
men herlighet og ære og fred skal times hver den som gjør det gode, både jøde først og så greker.

Romerne 11:36
For av ham og ved ham og til ham er alle ting; ham være æren i evighet! Amen.

Kolossenserne 1:15
Og han er et billede av Gud den usynlige, den førstefødte fremfor enhver skapning;

1 Timoteus 6:15
som den Salige og alene Mektige skal vise oss i sin tid, han som er kongenes konge og herrenes herre,

1 Timoteus 6:16
han som alene har udødelighet, som bor i et lys som ingen kan komme til, han som intet menneske har sett eller kan se; ham tilhører ære og evig makt. Amen.

Hebreerne 2:7
Du gjorde ham lite ringere enn englene; med herlighet og ære kronte du ham, og satte ham over dine henders gjerninger;

Judas 1:25
den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre, ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt før all tid og nu og i all evighet. Amen.

Apenbaring 15:3
og de sang Moses', Guds tjeners sang og Lammets sang og sa: Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du allmektige! rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge!

1 Timoteus 1:16
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden