Matteus 28:20
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!

Dansk (1917 / 1931)
og idet I lære dem at holde alt det, som jeg har befalet eder. Og se, jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende.«

Svenska (1917)
lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.»

King James Bible
Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.

English Revised Version
teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you alway, even unto the end of the world.
Bibelen Kunnskap Treasury

them.

Matteus 7:24-27
Derfor, hver den som hører disse mine ord og gjør efter dem, han blir lik en forstandig mann, som bygget sitt hus på fjell; …

5 Mosebok 5:32
Så akt nu på det som Herren eders Gud har befalt eder, og gjør efter det! I skal ikke vike av, hverken til høire eller til venstre.

5 Mosebok 12:32
Alt det jeg byder eder, skal I akte vel på å gjøre; du skal ikke legge noget til og ikke ta noget fra.

Apostlenes-gjerninge 2:42
Og de holdt trolig fast ved apostlenes lære og ved samfundet, ved brøds-brytelsen og ved bønnene.

Apostlenes-gjerninge 20:20,21,27
hvorledes jeg ikke holdt tilbake noget av det som kunde være eder til gagn, men forkynte eder det og lærte eder det offentlig og i husene, …

1 Korintierne 11:2,23
Jeg roser eder for at I kommer mig i hu i alle ting og holder fast ved mine forskrifter, således som jeg gav eder dem. …

1 Korintierne 14:37
Tror nogen at han er en profet eller en åndelig, da skal han skjønne at det jeg skriver til eder, er Herrens bud.

Efeserne 4:11-17,20
Og det er han som gav oss nogen til apostler, nogen til profeter, nogen til evangelister, nogen til hyrder og lærere, …

*etc:

Kolossenserne 1:28
Og ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus.

1 Tessalonikerne 4:1,2
For øvrig altså, brødre, ber og formaner vi eder i den Herre Jesus at likesom I har lært av oss hvorledes I bør vandre og tekkes Gud, således som I også gjør, så må I enn mere gjøre fremgang deri. …

2 Tessalonikerne 3:6-12
Men vi byder eder, brødre, i vår Herre Jesu Kristi navn at I skal dra eder tilbake fra enhver bror som vandrer utilbørlig og ikke efter den lærdom som de fikk av oss. …

1 Timoteus 6:1-4
Så mange som er træler under åket, skal akte sine herrer all ære verd, forat Guds navn og læren ikke skal bli spottet. …

Titus 2:1-10
Men tal du det som sømmer sig for den sunde lære, …

1 Peters 2:10-19
I som fordum ikke var et folk, men nu er Guds folk, I som ikke hadde funnet miskunn, men nu har fått miskunn. …

2 Peters 1:5-11
så legg og just derfor all vinn på i eders tro å vise dyd, og i dyden skjønnsomhet, …

2 Peters 3:2
til å minnes de ord som forut er talt av de hellige profeter, og Herrens og frelserens bud, som eders apostler har forkynt,

1 Johannes 2:3,4
Og derav vet vi at vi kjenner ham: om vi holder hans bud. …

1 Johannes 3:19-24
Og på dette skal vi kjenne at vi er av sannheten, og så skal vi stille våre hjerter tilfreds for hans åsyn; …

Apenbaring 22:14
Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livsens tre og gjennem portene komme inn i staden.

I am.

Matteus 1:23
Se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel, det er utlagt: Gud med oss.

Matteus 18:20
For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblandt dem.

1 Mosebok 39:2,3,21
Men Herren var med Josef, så alt lyktes for ham; og han vedblev å være i huset hos sin herre egypteren. …

2 Mosebok 3:12
Og han sa: Sannelig, jeg vil være med dig, og dette skal være dig et tegn på at jeg har sendt dig: Når du har ført folket ut av Egypten, da skal I holde gudstjeneste på dette fjell.

Josvas 1:5
Ingen skal kunne stå sig mot dig alle ditt livs dager; likesom jeg var med Moses, vil jeg være med dig; jeg vil ikke slippe dig og ikke forlate dig.

Salmenes 46:7,11
Herren, hærskarenes Gud, er med oss; Jakobs Gud er vår faste borg. Sela. …

Esaias 8:8-10
og den trenger inn i Juda, skyller over og velter frem og når folk like til halsen, og dens utspente vinger fyller ditt land, så vidt som det er, Immanuel! …

Esaias 41:10
Frykt ikke, for jeg er med dig! Se dig ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker dig og hjelper dig og holder dig oppe med min rettferds høire hånd.

Markus 16:20
Men de gikk ut og forkynte ordet allesteds, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med.

Johannes 14:18-23
Jeg vil ikke efterlate eder farløse; jeg kommer til eder. …

Apostlenes-gjerninge 18:9,10
Og Herren sa til Paulus i et syn om natten: Frykt ikke, men tal, og ti ikke! …

2 Timoteus 4:17
Men Herren stod hos mig og styrket mig, forat forkynnelsen skulde fullbyrdes ved mig og alle folk få høre den, og jeg blev fridd ut av løvens gap.

Apenbaring 22:21
 

unto.

Matteus 13:39,40,49
fienden som sådde det, er djevelen; høsten er verdens ende; høstfolkene er englene. …

Matteus 24:3
Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enrum og sa: Si oss: Når skal dette skje? og hvad skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende?

Amen.

Matteus 6:13
og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

1 Kongebok 1:36
Da tok Benaja, Jojadas sønn, til orde og sa til kongen: Så være det! Måtte også Herren, min herre kongens Gud, ville det så!

1 Krønikebok 16:36
Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet og til evighet! Og alt folket sa amen og lovet Herren.

Salmenes 72:19
Og lovet være hans herlighets navn til evig tid, og all jorden bli full av hans herlighet! Amen, amen.

Apenbaring 1:18
Frykt ikke! jeg er den første og den siste og den levende; og jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og til dødsriket.

Apenbaring 22:20
 

Lenker
Matteus 28:20 InterlineærtMatteus 28:20 flerspråkligMateo 28:20 SpanskMatthieu 28:20 FranskMatthaeus 28:20 TyskeMatteus 28:20 ChineseMatthew 28:20 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matteus 28
19gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, 20og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!
Kryssreferanser
Jeremias 26:2
Så sier Herren: Stå frem i forgården til Herrens hus og tal til alle Judas byer, som kommer for å tilbede i Herrens hus, alle de ord jeg har befalt dig å tale til dem! Ta ikke et ord fra!

Matteus 13:39
fienden som sådde det, er djevelen; høsten er verdens ende; høstfolkene er englene.

Matteus 13:40
Likesom da ugresset sankes og brennes op med ild, således skal det gå til ved verdens ende:

Matteus 18:20
For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblandt dem.

Apostlenes-gjerninge 18:10
Jeg er med dig, og ingen skal røre dig for å gjøre dig ondt; for jeg har meget folk i denne by.

Matteus 28:19
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden