2 Mosebok 3:12
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Og han sa: Sannelig, jeg vil være med dig, og dette skal være dig et tegn på at jeg har sendt dig: Når du har ført folket ut av Egypten, da skal I holde gudstjeneste på dette fjell.

Dansk (1917 / 1931)
Han svarede: »Jo, jeg vil være med dig! Og dette skal være dig Tegnet paa, at det er mig, der har sendt dig: Naar du har ført Folket ud af Ægypten, skal I dyrke Gud paa dette Bjerg!«

Svenska (1917)
Han svarade: »Jag vill vara med dig. Och detta skall för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig: när du har fört folket ut ur Egypten, skolen I hålla gudstjänst på detta berg.»

King James Bible
And he said, Certainly I will be with thee; and this shall be a token unto thee, that I have sent thee: When thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain.

English Revised Version
And he said, Certainly I will be with thee; and this shall be the token unto thee, that I have sent thee: when thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain.
Bibelen Kunnskap Treasury

Certainly.

2 Mosebok 4:12,15
Gå nu du, og jeg vil være med din munn og lære dig hvad du skal tale. …

1 Mosebok 15:1
Nogen tid derefter kom Herrens ord til Abram i et syn, og det lød så: Frykt ikke, Abram! Jeg er ditt skjold; din lønn skal være meget stor.

1 Mosebok 31:3
Og Herren sa til Jakob: Vend tilbake til dine fedres land og ditt eget folk, og jeg vil være med dig.

5 Mosebok 31:23
Og han* bød Josva, Nuns sønn, og sa: Vær frimodig og sterk! For du skal føre Israels barn inn i det land jeg har tilsvoret dem, og jeg vil være med dig.

Josvas 1:5
Ingen skal kunne stå sig mot dig alle ditt livs dager; likesom jeg var med Moses, vil jeg være med dig; jeg vil ikke slippe dig og ikke forlate dig.

Esaias 41:10
Frykt ikke, for jeg er med dig! Se dig ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker dig og hjelper dig og holder dig oppe med min rettferds høire hånd.

Esaias 43:2
Når du går gjennem vann, så er jeg med dig, og gjennem elver, så skal de ikke overskylle dig; når du går gjennem ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne dig;

Matteus 28:20
og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!

Markus 16:20
Men de gikk ut og forkynte ordet allesteds, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med.

Apostlenes-gjerninge 11:21
Og Herrens hånd var med dem, og et stort tall kom til troen og omvendte sig til Herren.

Romerne 8:31
Hvad skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss?

Hebreerne 13:5
Eders ferd være uten pengekjærhet, så I nøies med det I har; for han har sagt: Jeg vil ingenlunde slippe dig og ingenlunde forlate dig,

token.

2 Mosebok 4:1-9
Moses svarte: De vil visst ikke tro mig og ikke høre på mig, de vil si: Herren har ikke åpenbaret sig for dig. …

1 Mosebok 15:8
Da sa han: Herre, Herre, hvorav kan jeg vite at jeg skal eie det?

Dommernes 6:17,21,36-40
Da sa Gideon til ham: Dersom jeg har funnet nåde for dine øine, da gi mig et tegn på at det er du som taler med mig! …

Dommernes 7:11,13,14
Og hør efter hvad de sier; så skal du kjenne dig så sterk at du tør dra ned imot leiren. Og han og hans tjener Pura gikk ned til de krigsfolk som holdt vakt ytterst i leiren. …

Salmenes 86:17
Gjør et tegn med mig til det gode, forat mine avindsmenn kan se det og bli til skamme, fordi du, Herre, har hjulpet mig og trøstet mig.

Esaias 7:14
Derfor skal Herren selv gi eder et tegn: Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel*.

Esaias 37:30
Og dette skal du* ha til tegn: Iår skal I ete det korn som vokser av sig selv, og næste år det som skyter op fra roten; men i det tredje år skal I så og høste og plante vingårder og ete deres frukt.

Jeremias 43:9,10
Ta nogen store stener i din hånd og skjul dem i leret ved teglovnen som står ved inngangen til Faraos hus i Tahpanhes, og la nogen menn fra Juda se på det! …

Jeremias 51:63,64
Og når du er ferdig med å lese op denne bok, da skal du binde en sten til den og kaste den ut i Eufrat, …

ye shall.

2 Mosebok 19:1
På tremåneders-dagen efterat Israels barn var gått ut av Egyptens land, kom de til Sinai ørken.

2 Mosebok 20:1
Da talte Gud alle disse ord og sa:

2 Mosebok 21:1
Dette er de lover som du skal legge frem for dem:

2 Mosebok 22:1
Når nogen stjeler en okse eller et får og slakter eller selger dem, så skal han gi fem okser istedenfor oksen og fire får for fåret.

2 Mosebok 23:1
Du skal ikke utbrede falskt rykte; du skal ikke gjøre felles sak med en ugudelig, så du blir et urettferdig vidne;

2 Mosebok 24:1
Og til Moses sa han: Stig op til Herren, du og Aron, Nadab og Abihu og sytti av Israels eldste, og I skal tilbede på avstand.

2 Mosebok 25:1
Og Herren talte til Moses og sa:

2 Mosebok 26:1
Tabernaklet skal du gjøre av ti tepper av fint, tvunnet lingarn og blå og purpurrød og karmosinrød ull; du skal gjøre dem med kjeruber på i kunstvevning.

2 Mosebok 27:1
Du skal gjøre et alter av akasietre, fem alen langt og fem alen bredt; firkantet skal alteret være og tre alen høit.

2 Mosebok 28:1
Så skal du kalle din bror Aron ut av Israels barns mengde, og la ham trede frem til dig, både han og hans sønner, og sette dem til prester for mig - Aron og Nadab og Abihu og Eleasar og Itamar, Arons sønner.

2 Mosebok 29:1
Og dette er hvad du skal gjøre med dem for å hellige dem til å tjene mig som prester: Ta en ung okse og to værer som er uten lyte,

2 Mosebok 30:1
Så skal du gjøre et alter til å brenne røkelse på; av akasietre skal du gjøre det.

2 Mosebok 31:1
Og Herren talte til Moses og sa:

2 Mosebok 32:1
Men da folket så at Moses drygde med å komme ned fra fjellet, samlet folket sig om Aron og sa til ham: Kom, gjør oss en gud som kan dra foran oss! For denne Moses, han som førte oss op fra Egyptens land - vi vet ikke hvad det er blitt av ham.

2 Mosebok 33:1
Og Herren talte til Moses: Dra nu bort herfra, både du og det folk som du har ført op fra Egyptens land, til det land jeg tilsvor Abraham, Isak og Jakob, da jeg sa: Din ætt vil jeg gi det;

2 Mosebok 34:1
Og Herren sa til Moses: Hugg dig ut to stentavler likesom de første! Så vil jeg skrive på tavlene de ord som stod på de første tavler, de som du slo i stykker.

2 Mosebok 35:1
Og Moses kalte sammen hele Israels barns menighet og sa til dem: Dette er det som Herren har befalt at I skal gjøre:

2 Mosebok 36:1
Og Besalel og Oholiab og alle kunstforstandige menn, som Herren hadde gitt forstand og kunnskap, så de forstod sig på alt det arbeid som skulde til for å få helligdommen ferdig, gjorde i ett og alt som Herren hadde sagt.

2 Mosebok 37:1
Og Besalel gjorde arken av akasietre, halvtredje alen lang og halvannen alen bred og halvannen alen høi.

2 Mosebok 38:1
Så gjorde han brennoffer-alteret av akasietre, fem alen langt og fem alen bredt, firkantet, og tre alen høit.

2 Mosebok 39:1
Av den blå og purpurrøde og karmosinrøde ull gjorde de embedsklær til tjenesten i helligdommen; og de gjorde de hellige klær som Aron skulde ha, således som Herren hadde befalt Moses

2 Mosebok 40:1
Og Herren talte til Moses og sa:

3 Mosebok 1:1
Og Herren kalte på Moses og talte til ham fra sammenkomstens telt og sa:

3 Mosebok 2:1
Når nogen vil ofre et matoffer til Herren, så skal hans offer være fint mel; og han skal helle olje på det og legge virak ved.

3 Mosebok 3:1
Dersom nogen vil bære frem et takkoffer, og han tar det av storfeet, så skal det offerdyr han fører frem for Herrens åsyn, enten det er han eller hun, være uten lyte.

3 Mosebok 4:1
Og Herren talte til Moses og sa:

3 Mosebok 5:1
Når nogen synder, idet han hører opropet til ed og kunde vidne om noget som han enten har sett eller er blitt vitende om, men allikevel ikke gir oplysning derom, og det således ligger en misgjerning på ham,

3 Mosebok 6:1
Og Herren talte til Moses og sa:

3 Mosebok 7:1
Og dette er loven om skyldofferet: Det er høihellig.

3 Mosebok 8:1
Og Herren talte til Moses og sa:

3 Mosebok 9:1
Og på den åttende dag kalte Moses Aron og hans sønner og Israels eldste til sig.

3 Mosebok 10:1
Men Arons sønner Nadab og Abihu tok hver sitt ildkar og la ild i dem og la røkelse på ilden og bar fremmed ild inn for Herrens åsyn, som han ikke hadde befalt dem.

3 Mosebok 11:1
Og Herren talte til Moses og Aron og sa til dem:

3 Mosebok 12:1
Og Herren talte til Moses og sa:

3 Mosebok 13:1
Og Herren talte til Moses og Aron og sa:

3 Mosebok 14:1
Og Herren talte til Moses og sa:

3 Mosebok 15:1
Og Herren talte til Moses og Aron og sa:

Lenker
2 Mosebok 3:12 Interlineært2 Mosebok 3:12 flerspråkligÉxodo 3:12 SpanskExode 3:12 Fransk2 Mose 3:12 Tyske2 Mosebok 3:12 ChineseExodus 3:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Mosebok 3
11Men Moses sa til Gud: Hvem er jeg, at jeg skulde gå til Farao, og at jeg skulde føre Israels barn ut av Egypten? 12Og han sa: Sannelig, jeg vil være med dig, og dette skal være dig et tegn på at jeg har sendt dig: Når du har ført folket ut av Egypten, da skal I holde gudstjeneste på dette fjell. 13Da sa Moses til Gud: Men når jeg nu kommer til Israels barn og sier til dem: Eders fedres Gud har sendt mig til eder, og de så spør mig: Hvad er hans navn? - hvad skal jeg da svare dem? …
Kryssreferanser
Apostlenes-gjerninge 7:7
og det folk som de skal træle under, vil jeg dømme, sa Gud, og derefter skal de dra ut derfra og tjene mig på dette sted.

1 Mosebok 31:3
Og Herren sa til Jakob: Vend tilbake til dine fedres land og ditt eget folk, og jeg vil være med dig.

2 Mosebok 3:1
Og Moses gjætte småfeet hos Jetro, sin svigerfar, presten i Midian, og han drev engang småfeet bortom ørkenen og kom til Guds berg, til Horeb*.

2 Mosebok 3:13
Da sa Moses til Gud: Men når jeg nu kommer til Israels barn og sier til dem: Eders fedres Gud har sendt mig til eder, og de så spør mig: Hvad er hans navn? - hvad skal jeg da svare dem?

2 Mosebok 4:12
Gå nu du, og jeg vil være med din munn og lære dig hvad du skal tale.

2 Mosebok 4:15
Og du skal tale til ham og legge ordene i hans munn, og jeg skal være med din munn og med hans munn og lære eder hvad I skal gjøre.

2 Mosebok 18:5
Da nu Jetro, Moses' svigerfar, kom med hans sønner og hans hustru til ham i ørkenen, der hvor Moses hadde slått leir, ved Guds berg,

2 Mosebok 19:1
På tremåneders-dagen efterat Israels barn var gått ut av Egyptens land, kom de til Sinai ørken.

2 Mosebok 19:2
De brøt op fra Refidim og kom til Sinai ørken og slo leir i ørkenen, og Israel leiret sig der midt imot fjellet. -

2 Mosebok 19:3
Men Moses steg op til Gud, og Herren ropte til ham fra fjellet og sa: Så skal du si til Jakobs hus og kunngjøre for Israels barn:

2 Mosebok 33:14
Da sa han: Mitt åsyn* skal gå med, og jeg vil føre dig til hvile.

4 Mosebok 16:28
Og Moses sa: Derpå skal I kjenne at det er Herren som har sendt mig til å gjøre alle disse gjerninger, og at det ikke er av egen drift jeg gjør det:

4 Mosebok 23:21
Ei skuer han urett i Jakob, ei ser han elendighet i Israel; Herren hans Gud er med ham, og kongejubel lyder der.

5 Mosebok 31:23
Og han* bød Josva, Nuns sønn, og sa: Vær frimodig og sterk! For du skal føre Israels barn inn i det land jeg har tilsvoret dem, og jeg vil være med dig.

Josvas 1:5
Ingen skal kunne stå sig mot dig alle ditt livs dager; likesom jeg var med Moses, vil jeg være med dig; jeg vil ikke slippe dig og ikke forlate dig.

Dommernes 6:16
Da sa Herren til ham: Jeg vil være med dig, og du skal slå midianittene ned som én mann.

2 Kongebok 19:29
Og dette skal du* ha til tegn: Iår skal I ete det korn som vokser av sig selv, og næste år det som skyter op fra roten; men i det tredje år skal I så og høste og plante vingårder og ete deres frukt.

Esaias 43:2
Når du går gjennem vann, så er jeg med dig, og gjennem elver, så skal de ikke overskylle dig; når du går gjennem ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne dig;

Jeremias 1:8
Frykt ikke for dem, for jeg er med dig og vil redde dig, sier Herren.

2 Mosebok 3:11
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden