Matteus 6:13
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Dansk (1917 / 1931)
og led os ikke i Fristelse; men fri os fra det onde; [thi dit er Riget og Magten og Æren i Evighed! Amen.]

Svenska (1917)
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.'

King James Bible
And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.

English Revised Version
And bring us not into temptation, but deliver us from the evil one.
Bibelen Kunnskap Treasury

lead.

Matteus 26:41
Våk og bed, forat I ikke skal komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.

1 Mosebok 22:1
Nogen tid derefter satte Gud Abraham på prøve, og han sa til ham: Abraham! Og han svarte: Ja, her er jeg.

5 Mosebok 8:2,16
Og du skal komme i hu hele den vei Herren din Gud har ført dig på i disse firti år i ørkenen for å ydmyke dig og prøve dig og for å kjenne hvad som var i ditt hjerte, om du vilde ta vare på hans bud eller ikke. …

Salomos Ordsprog 30:8
La falskhet og løgnens ord være langt borte fra mig! Gi mig ikke armod og heller ikke rikdom! La mig ete mitt tilmålte brød,

Lukas 22:31-46
Simon! Simon! se, Satan krevde å få eder i sin vold for å sikte eder som hvete; …

1 Korintierne 10:13
Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den.

2 Korintierne 12:7-9
Og forat jeg ikke skal ophøie mig av de høie åpenbarelser, er det gitt mig en torn i kjødet, en Satans engel, forat han skal slå mig, så jeg ikke skal ophøie mig. …

Hebreerne 11:36
andre fikk lide spott og hudstrykning, ja bånd og fengsel;

1 Peters 5:8
Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan opsluke;

2 Peters 2:9
så sant vet Herren å utfri de gudfryktige av fristelser, men å holde de urettferdige i varetekt med straff til dommens dag,

Apenbaring 2:10
Frykt ikke for det du skal lide! Se, djevelen skal kaste nogen av eder i fengsel, forat I skal prøves, og I skal ha trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi dig livsens krone!

Apenbaring 3:10
Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg og fri dig ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderike, for å prøve dem som bor på jorden.

deliver.

1 Krønikebok 4:10
Og Jabes påkalte Israels Gud og sa: Å, om du vilde velsigne mig og utvide mine landemerker og la din hånd være med mig, og om du vilde lage det så at det ingen ulykke kom, og jeg blev fri for smerte! Og Gud lot det komme som han hadde bedt om.

Salmenes 121:7,8
Herren skal bevare dig fra alt ondt, han skal bevare din sjel. …

Jeremias 15:21
Jeg vil redde dig av de ondes hånd, og jeg vil løse dig ut av voldsmenns hånd.

Johannes 17:15
Jeg beder ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.

Galaterne 1:4
han som gav sig selv for våre synder for å fri oss ut av den nærværende onde verden efter vår Guds og Faders vilje;

1 Tessalonikerne 1:10
og vente på hans Sønn fra himlene som han opvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede.

2 Timoteus 4:17,18
Men Herren stod hos mig og styrket mig, forat forkynnelsen skulde fullbyrdes ved mig og alle folk få høre den, og jeg blev fridd ut av løvens gap. …

Hebreerne 2:14,15
Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, …

1 Johannes 3:8
Den som gjør synd, er av djevelen; for djevelen synder fra begynnelsen. Dertil er Guds Sønn åpenbaret at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger.

1 Johannes 5:18,19
Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke; men den som er født av Gud, tar sig i vare, og den onde rører ham ikke. …

Apenbaring 7:14-17
Og jeg sa til ham: Herre! du vet det. Og han sa til mig: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod. …

Apenbaring 21:4
og han skal tørke bort hver tåre av deres øine, og døden skal ikke være mere, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mere; for de første ting er veket bort.

thine.

Matteus 6:10
komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden;

2 Mosebok 15:18
Herren skal være konge i all evighet.

1 Krønikebok 29:11
Dig, Herre, tilhører storheten og makten og æren og herligheten og majesteten, ja alt i himmelen og på jorden; ditt, Herre, er riket, og du er ophøiet over alt og har alt i din makt.

Salmenes 10:16
Herren er konge evindelig og alltid, hedningene blir utryddet av hans land!

Salmenes 47:2,7
For Herren, den Høieste, er forferdelig, en stor konge over all jorden. …

Salmenes 145:10-13
Alle dine gjerninger skal prise dig, Herre, og dine fromme skal love dig. …

Daniel 4:25,34,35
Du skal bli utstøtt fra menneskene, og din bolig skal være hos markens dyr, og urter skal du ete likesom oksene, og med himmelens dugg skal du vætes, og syv tider skal skride frem over dig, inntil du sanner at den Høieste har makt over kongedømmet blandt menneskene og gir det til den han vil. …

Daniel 7:18
men den Høiestes hellige skal få riket og ha det i eie til evig tid, ja i evigheters evighet.

1 Timoteus 1:17
Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet! Amen.

1 Timoteus 6:15-17
som den Salige og alene Mektige skal vise oss i sin tid, han som er kongenes konge og herrenes herre, …

Apenbaring 5:13
Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, og alt det som er i dem, hørte jeg si: Ham som sitter på tronen, og Lammet tilhører velsignelsen og æren og prisen og styrken i all evighet.

Apenbaring 19:1
Derefter hørte jeg likesom en sterk lyd av en stor skare i himmelen, som sa: Halleluja! Frelsen og æren og makten tilhører vår Gud!

Amen.

Matteus 28:20
og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!

4 Mosebok 5:22
og dette vann som volder forbannelse, skal trenge inn i dine innvoller, så din buk hovner op og dine hofter svinner inn. Og kvinnen skal si: Amen! Amen!

5 Mosebok 27:15
Forbannet være den mann som gjør et utskåret eller et støpt billede, en vederstyggelighet for Herren, et verk av en kunstners hender, og stiller det op i lønndom! Og alt folket skal svare og si: Amen.

*etc:

1 Kongebok 1:36
Da tok Benaja, Jojadas sønn, til orde og sa til kongen: Så være det! Måtte også Herren, min herre kongens Gud, ville det så!

1 Krønikebok 16:36
Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet og til evighet! Og alt folket sa amen og lovet Herren.

Salmenes 41:13
Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet og til evighet! Amen, amen.

Salmenes 72:19
Og lovet være hans herlighets navn til evig tid, og all jorden bli full av hans herlighet! Amen, amen.

Salmenes 89:52
Lovet være Herren til evig tid! Amen, amen.

Salmenes 106:48
Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet og til evighet! Og alt folket sier: Amen. Halleluja!

Jeremias 28:6
profeten Jeremias sa: Amen! Det gjøre Herren! Herren opfylle de ord som du profeterte, så han fører karene i Herrens hus og alle de bortførte tilbake fra Babel til dette sted!

1 Korintierne 14:16
For dersom du lover Gud med din ånd, hvorledes skal da nogen blandt de ukyndige kunne si amen til din takkebønn? han vet jo ikke hvad du sier;

2 Korintierne 1:20
for så mange som Guds løfter er, i ham har de sitt ja, derfor får de og ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss.

Apenbaring 1:18
Frykt ikke! jeg er den første og den siste og den levende; og jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og til dødsriket.

Apenbaring 3:14
Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er amen, det troverdige og sanndrue vidne, ophavet til Guds skapning:

Apenbaring 19:4
Og de fire og tyve eldste og de fire livsvesener falt ned og tilbad Gud, som satt på tronen, og sa: Amen! Halleluja!

Lenker
Matteus 6:13 InterlineærtMatteus 6:13 flerspråkligMateo 6:13 SpanskMatthieu 6:13 FranskMatthaeus 6:13 TyskeMatteus 6:13 ChineseMatthew 6:13 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matteus 6
12og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere; 13og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. 14For dersom I forlater menneskene deres overtredelser, da skal eders himmelske Fader også forlate eder; …
Kryssreferanser
1 Krønikebok 29:11
Dig, Herre, tilhører storheten og makten og æren og herligheten og majesteten, ja alt i himmelen og på jorden; ditt, Herre, er riket, og du er ophøiet over alt og har alt i din makt.

Salmenes 22:28
For riket hører Herren til, og han hersker over folkene.

Matteus 5:37
Men eders tale skal være ja, ja, nei, nei; det som er mere enn dette, er av det onde.

Lukas 22:40
Og da han kom til stedet, sa han til dem: Bed at I ikke må komme i fristelse!

Johannes 17:15
Jeg beder ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.

1 Korintierne 10:13
Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den.

2 Tessalonikerne 3:3
Men Herren er trofast; han skal styrke eder og bevare eder fra det onde.

2 Timoteus 4:18
Herren skal fri mig fra all ond gjerning og frelse mig inn i sitt himmelske rike; ham være æren i all evighet! Amen.

2 Peters 2:9
så sant vet Herren å utfri de gudfryktige av fristelser, men å holde de urettferdige i varetekt med straff til dommens dag,

1 Johannes 5:18
Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke; men den som er født av Gud, tar sig i vare, og den onde rører ham ikke.

Matteus 6:12
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden