Matteus 6:10
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden;

Dansk (1917 / 1931)
komme dit Rige; ske din Villie, som i Himmelen saaledes ogsaa paa Jorden;

Svenska (1917)
tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden;

King James Bible
Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven.

English Revised Version
Thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so on earth.
Bibelen Kunnskap Treasury

Thy kingdom.

Matteus 3:2
og sa: Omvend eder; for himlenes rike er kommet nær!

Matteus 4:17
Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend eder; for himlenes rike er kommet nær!

Matteus 16:28
Sannelig sier jeg eder: Nogen av dem som her står, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike.

Salmenes 2:6
Og jeg har dog innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg!

Esaias 2:2
Og det skal skje i de siste dager*, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høit hevet over alle høider, og alle hedningefolk skal strømme til det.

Jeremias 23:5
Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la stå frem for David en rettferdig spire, og han skal regjere som konge og gå frem med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet.

Daniel 2:44
Og i disse kongers dager vil himmelens Gud oprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noget annet folk; det skal knuse og gjøre ende på alle hine riker, men selv skal det stå fast evindelig;

Daniel 7:13,27
Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syner se hvorledes en som lignet en menneskesønn, kom med himmelens skyer; han gikk bort til den gamle av dager og blev ført frem for ham. …

Sakarias 9:9
Fryd dig storlig, Sions datter! Rop høit, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til dig, rettferdig er han og full av frelse*, fattig og ridende på et asen, på aseninnens unge fole.

Markus 11:10
Velsignet være vår far Davids rike som kommer! Hosianna i det høieste!

Lukas 19:11,38
Mens de hørte på dette, la han også en lignelse til, fordi han var nær ved Jerusalem, og de tenkte at Guds rike straks skulde komme til syne. …

Kolossenserne 1:13
han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike,

Apenbaring 11:15
Og den syvende engel blåste, og høie røster lot sig høre i himmelen, som sa: Kongedømmet over verden er tilfalt vår Herre og hans salvede, og han skal være konge i all evighet.

Apenbaring 12:10
Og jeg hørte en høi røst i himmelen si: Fra nu av tilhører frelsen og styrken og riket vår Gud, og makten hans salvede; for våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt.

Apenbaring 19:6
Og jeg hørte likesom en lyd av en stor skare og som en lyd av mange vann og som en lyd av sterke tordener, som sa: Halleluja! for Gud Herren, den allmektige, er blitt konge!

Apenbaring 20:4
Og jeg så troner, og de satte sig på dem, og det blev gitt dem makt til å holde dom; og jeg så deres sjeler som var blitt halshugget for Jesu vidnesbyrds og for Guds ords skyld, og dem som ikke hadde tilbedt dyret eller dets billede, og som ikke hadde tatt merket på sin panne og på sin hånd; og de blev levende og regjerte med Kristus i tusen år.

Thy will.

Matteus 7:21
Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje.

Matteus 12:50
For den som gjør min himmelske Faders vilje, han er min bror og søster og mor.

Matteus 26:42
Atter gikk han annen gang bort, bad og sa: Min Fader! kan ikke dette gå mig forbi, uten at jeg må drikke det, da skje din vilje!

Salmenes 40:8
å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte.

Markus 3:35
Den som gjør Guds vilje, han er min bror og søster og mor.

Johannes 4:34
Jesus sier til dem: Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt mig, og å fullføre hans gjerning.

Johannes 6:40
For dette er min Faders vilje at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og at jeg skal opreise ham på den ytterste dag.

Johannes 7:17
vil nogen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av mig selv.

Apostlenes-gjerninge 13:22
og efterat han hadde avsatt ham, opreiste han dem David til konge, som han også gav dette vidnesbyrd: Jeg fant David, Isais sønn, en mann efter mitt hjerte; han skal gjøre all min vilje.

Apostlenes-gjerninge 21:14
Da han nu ikke lot sig overtale, slo vi oss til ro og sa: Skje Herrens vilje!

Apostlenes-gjerninge 22:14
Og han sa: Våre fedres Gud har utkåret dig til å kjenne hans vilje og se den rettferdige og høre røsten av hans munn;

Romerne 12:2
og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne!

Efeserne 6:6
ikke med øientjeneste, som de som vil tekkes mennesker, men som Kristi tjenere, så I gjør Guds vilje av hjertet

Kolossenserne 1:9
Derfor holder vi fra den dag vi hørte det, ikke op med å gjøre bønn for eder og bede at I må fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand,

1 Tessalonikerne 4:3
For dette er Guds vilje, eders helliggjørelse: at I avholder eder fra hor;

1 Tessalonikerne 5:18
takk for alt! for dette er Guds vilje i Kristus Jesus til eder.

Hebreerne 10:7,36
Da sa jeg: Se, jeg kommer - i bokrullen er det skrevet om mig - for å gjøre, Gud, din vilje. …

Hebreerne 13:21
han gjøre eder fullt dyktige i all god gjerning, så I kan gjøre hans vilje, idet han virker i eder det som tekkes ham, ved Jesus Kristus; ham være æren i all evighet! Amen.

1 Peters 2:15
For således er det Guds vilje at I ved å gjøre det gode skal målbinde de uvettige menneskers vankundighet,

1 Peters 4:2
så I ikke lenger skal leve efter menneskers lyster, men efter Guds vilje, den tid I ennu skal være i kjødet.

as.

Nehemias 9:6
Du alene er Herren, du har gjort himlene, himlenes himler og all deres hær, jorden og alt som er på den, havene og alt som er i dem, og du holder det alt sammen i live, og himmelens hær tilbeder dig.

Salmenes 103:19-21
Herren har reist sin trone i himmelen, og hans rike hersker over alle ting. …

Daniel 4:35
Alle de som bor på jorden, er som intet å akte, og han gjør med himmelens hær og med dem som bor på jorden, hvad han vil, og det er ingen som kan hindre ham og si til ham: Hvad gjør du?

Hebreerne 1:14
Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse?

Lenker
Matteus 6:10 InterlineærtMatteus 6:10 flerspråkligMateo 6:10 SpanskMatthieu 6:10 FranskMatthaeus 6:10 TyskeMatteus 6:10 ChineseMatthew 6:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matteus 6
9Derfor skal I bede således: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; 10komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden; 11gi oss idag vårt daglige brød; …
Kryssreferanser
Salmenes 103:20
Lov Herren, I hans engler, I veldige i makt, som fullbyrder hans ord, idet I adlyder hans ords røst!

Matteus 3:2
og sa: Omvend eder; for himlenes rike er kommet nær!

Matteus 4:17
Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend eder; for himlenes rike er kommet nær!

Matteus 26:42
Atter gikk han annen gang bort, bad og sa: Min Fader! kan ikke dette gå mig forbi, uten at jeg må drikke det, da skje din vilje!

Lukas 22:42
Fader! om du vil, da la denne kalk gå mig forbi! Dog, skje ikke min vilje, men din!

Apostlenes-gjerninge 21:14
Da han nu ikke lot sig overtale, slo vi oss til ro og sa: Skje Herrens vilje!

Matteus 6:9
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden