Kolossenserne 1:9
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Derfor holder vi fra den dag vi hørte det, ikke op med å gjøre bønn for eder og bede at I må fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand,

Dansk (1917 / 1931)
Derfor have ogsaa vi fra den Dag, vi hørte det, ikke ophørt at bede for eder og begære, at I maatte fyldes med Erkendelsen af hans Villie i al Visdom og aandelige Indsigt

Svenska (1917)
Allt ifrån den dag då vi fingo höra härom, hava vi därför, å vår sida, icke upphört att bedja för eder och bönfalla om att I mån bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja, i allt slags andlig vishet och andligt förstånd.

King James Bible
For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding;

English Revised Version
For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray and make request for you, that ye may be filled with the knowledge of his will in all spiritual wisdom and understanding,
Bibelen Kunnskap Treasury

since.

Kolossenserne 1:3,4,6
Vi takker alltid Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader når vi beder for eder, …

Romerne 1:8-10
Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for eder alle, fordi eders tro er navnkundig i hele verden. …

Efeserne 1:15,16
Derfor, efterat jeg har hørt om eders tro på den Herre Jesus og om eders kjærlighet til alle de hellige, …

do.

1 Samuels 12:23
Men jeg - det være langt fra mig å synde mot Herren ved å holde op med å bede for eder; og jeg vil lære eder den gode og rette vei.

Apostlenes-gjerninge 12:5
Så holdt de da vakt over Peter i fengslet; men det blev gjort inderlig bønn til Gud for ham av menigheten.

Filippenserne 1:4
idet jeg alltid når jeg beder, gjør min bønn for eder alle med glede,

1 Tessalonikerne 1:3
idet vi uavlatelig minnes eders virksomhet i troen og arbeid i kjærligheten og tålmod i håpet på vår Herre Jesus Kristus for vår Guds og Faders åsyn,

1 Tessalonikerne 5:17
bed uavlatelig,

2 Tessalonikerne 1:11
Derfor beder vi og alltid for eder at vår Gud må akte eder verdige for sitt kall og mektig fylle eder med all lyst til det gode og virksomhet i troen,

2 Timoteus 1:3,4
Jeg takker Gud, som jeg fra mine forfedre av tjener med en ren samvittighet, likesom jeg uavlatelig kommer dig i hu i mine bønner natt og dag, …

Filemon 1:4
Jeg takker alltid min Gud når jeg kommer dig i hu i mine bønner,

that ye.

1 Korintierne 1:5
at I i ham er gjort rike på alt, på all lære og all kunnskap,

Efeserne 1:15-20
Derfor, efterat jeg har hørt om eders tro på den Herre Jesus og om eders kjærlighet til alle de hellige, …

Efeserne 3:14-19
Derfor altså bøier jeg mine knær for Faderen, …

Filippenserne 1:9-11
Og dette beder jeg om at eders kjærlighet ennu må bli alt rikere og rikere på kunnskap og all skjønnsomhet, …

of his.

Kolossenserne 4:12
Epafras hilser eder, han som er fra eders by, en Kristi Jesu tjener som alltid strider for eder i sine bønner, at I må stå fullkomne og fullvisse i all Guds vilje;

Salmenes 143:10
Lær mig å gjøre din vilje, for du er min Gud! Din gode Ånd lede mig på jevnt land!

Johannes 7:17
vil nogen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av mig selv.

Romerne 12:2
og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne!

Efeserne 5:10,17
idet I prøver hvad som er velbehagelig for Herren, …

Efeserne 6:6
ikke med øientjeneste, som de som vil tekkes mennesker, men som Kristi tjenere, så I gjør Guds vilje av hjertet

Hebreerne 10:36
For I trenger til tålmod, forat I, når I har gjort Guds vilje, kan opnå det som er lovt.

Hebreerne 13:21
han gjøre eder fullt dyktige i all god gjerning, så I kan gjøre hans vilje, idet han virker i eder det som tekkes ham, ved Jesus Kristus; ham være æren i all evighet! Amen.

1 Peters 2:15
For således er det Guds vilje at I ved å gjøre det gode skal målbinde de uvettige menneskers vankundighet,

1 Peters 4:2
så I ikke lenger skal leve efter menneskers lyster, men efter Guds vilje, den tid I ennu skal være i kjødet.

1 Johannes 2:17
Og verden forgår og dens lyst; men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.

wisdom.

Kolossenserne 3:16
La Kristi ord bo rikelig hos eder, så I lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger yndig i eders hjerter for Gud,

Kolossenserne 4:5
Omgåes i visdom med dem som er utenfor, så I kjøper den beleilige tid.

Salmenes 119:99
Jeg er blitt klokere enn alle mine lærere; for jeg grunder på dine vidnesbyrd.

Efeserne 1:8
som han rikelig gav oss i og med all visdom og forstand,

Jakobs 1:5
Men dersom nogen av eder mangler visdom, da bede han Gud, han som gir alle villig og uten onde ord, og den skal gis ham.

Jakobs 3:17
Men den visdom som er ovenfra, er først og fremst ren, dernæst fredsommelig, rimelig, eftergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, uten tvil, uten skrømt.

spiritual.

1 Johannes 5:20
men vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss skjønn til å kjenne den Sanne, og vi er i den Sanne, i hans Sønn Jesus Kristus. Denne er den sanne Gud og det evige liv.

Lenker
Kolossenserne 1:9 InterlineærtKolossenserne 1:9 flerspråkligColosenses 1:9 SpanskColossiens 1:9 FranskKolosser 1:9 TyskeKolossenserne 1:9 ChineseColossians 1:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Kolossenserne 1
8han som også har fortalt oss om eders kjærlighet i Ånden. 9Derfor holder vi fra den dag vi hørte det, ikke op med å gjøre bønn for eder og bede at I må fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand, 10at I kan vandre verdig for Herren til velbehag i alt, så I bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunnskapen om Gud, …
Kryssreferanser
1 Samuels 12:23
Men jeg - det være langt fra mig å synde mot Herren ved å holde op med å bede for eder; og jeg vil lære eder den gode og rette vei.

Romerne 12:2
og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne!

Efeserne 1:16
holder jeg ikke op med å takke for eder når jeg kommer eder i hu i mine bønner,

Efeserne 1:17
at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om sig,

Efeserne 5:17
Derfor, vær ikke dårer, men forstå hvad Herrens vilje er!

Filippenserne 1:9
Og dette beder jeg om at eders kjærlighet ennu må bli alt rikere og rikere på kunnskap og all skjønnsomhet,

Kolossenserne 1:4
efterat vi har hørt om eders tro på Kristus Jesus og den kjærlighet som I har til alle de hellige,

2 Tessalonikerne 1:11
Derfor beder vi og alltid for eder at vår Gud må akte eder verdige for sitt kall og mektig fylle eder med all lyst til det gode og virksomhet i troen,

Filemon 1:6
forat deres samfund med dig i troen må bli virksomt for Kristus i kjennskapet til alt det gode som er i eder.

Kolossenserne 1:8
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden