Romerne 1:8
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for eder alle, fordi eders tro er navnkundig i hele verden.

Dansk (1917 / 1931)
Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for eder alle, fordi eders Tro omtales i den hele Verden.

Svenska (1917)
Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för eder alla, därför att man i hela världen talar om eder tro.

King James Bible
First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world.

English Revised Version
First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is proclaimed throughout the whole world.
Bibelen Kunnskap Treasury

I thank.

Romerne 6:17
Men Gud være takk at I vel har vært syndens tjenere, men nu av hjertet er blitt lydige mot den lærdomsform som I er blitt overgitt til!

through.

Efeserne 3:21
ham være æren i menigheten og i Kristus Jesus, gjennem alle slekter i alle evigheter! Amen.

Efeserne 5:20
og alltid sier Gud og Faderen takk for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn,

Filippenserne 1:11
fylt med rettferdighets frukt, som virkes ved Jesus Kristus, Gud til ære og lov.

Hebreerne 13:15
La oss da ved ham alltid frembære lovoffer for Gud, det er: frukt av leber som lover hans navn!

1 Peters 2:5
og bli også I opbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap til å frembære åndelige offer, som tekkes Gud ved Jesus Kristus.

1 Peters 4:11
om nogen taler, han tale som Guds ord; om nogen tjener i menigheten, han tjene som av den kraft Gud gir, forat Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.

that your.

Romerne 16:19
For ordet om eders lydighet er kommet ut til alle; derfor gleder jeg mig over eder, men jeg ønsker at I skal være vise til det gode og rene for det onde.

1 Tessalonikerne 1:8,9
For fra eder har Herrens ord lydt ut; ikke bare i Makedonia og Akaia, men allesteds er eders tro på Gud kommet ut, så vi ikke trenger til å tale noget om det; …

the whole.

Matteus 24:14
Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike til et vidnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme.

Lukas 2:1
Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulde innskrives i manntall.

Apostlenes-gjerninge 11:28
og en av dem, ved navn Agabus, stod op og varslet ved Ånden at det skulde komme en stor hungersnød over hele jorderike; den kom også under Klaudius.

Lenker
Romerne 1:8 InterlineærtRomerne 1:8 flerspråkligRomanos 1:8 SpanskRomains 1:8 FranskRoemer 1:8 TyskeRomerne 1:8 ChineseRomans 1:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 1
8Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for eder alle, fordi eders tro er navnkundig i hele verden. 9For Gud, som jeg tjener i min ånd i hans Sønns evangelium, er mitt vidne hvor uavlatelig jeg kommer eder i hu, …
Kryssreferanser
Apostlenes-gjerninge 28:22
Men vi vil gjerne få høre av dig hvad du mener; for om denne sekt er det oss vitterlig at den allesteds finner motsigelse.

Romerne 6:17
Men Gud være takk at I vel har vært syndens tjenere, men nu av hjertet er blitt lydige mot den lærdomsform som I er blitt overgitt til!

Romerne 10:18
men jeg sier: Har de da ikke fått høre? Jo til visse; deres røst gikk ut til all jorden, og deres ord til jorderikes ende.

Romerne 16:19
For ordet om eders lydighet er kommet ut til alle; derfor gleder jeg mig over eder, men jeg ønsker at I skal være vise til det gode og rene for det onde.

1 Korintierne 1:4
Jeg takker alltid min Gud for eder, for den Guds nåde som er eder gitt i Kristus Jesus,

2 Korintierne 2:14
Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus og ved oss åpenbarer sin kunnskaps duft på hvert sted!

Efeserne 1:15
Derfor, efterat jeg har hørt om eders tro på den Herre Jesus og om eders kjærlighet til alle de hellige,

Efeserne 1:16
holder jeg ikke op med å takke for eder når jeg kommer eder i hu i mine bønner,

Efeserne 5:20
og alltid sier Gud og Faderen takk for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn,

Filippenserne 1:3
Jeg takker min Gud så ofte jeg kommer eder i hu,

Kolossenserne 1:3
Vi takker alltid Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader når vi beder for eder,

1 Tessalonikerne 1:2
Vi takker alltid Gud for eder alle når vi kommer eder i hu i våre bønner,

1 Tessalonikerne 1:8
For fra eder har Herrens ord lydt ut; ikke bare i Makedonia og Akaia, men allesteds er eders tro på Gud kommet ut, så vi ikke trenger til å tale noget om det;

1 Tessalonikerne 2:13
Og derfor takker også vi Gud uavlatelig for at da I fikk det Guds ord vi forkynte, tok I imot det, ikke som et menneske-ord, men, som det i sannhet er, som et Guds ord, som og viser sig virksomt i eder som tror.

2 Tessalonikerne 1:3
Vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, som tilbørlig er, fordi eders tro vokser rikelig, og kjærligheten til hverandre tar til hos hver og en iblandt eder alle,

2 Timoteus 1:3
Jeg takker Gud, som jeg fra mine forfedre av tjener med en ren samvittighet, likesom jeg uavlatelig kommer dig i hu i mine bønner natt og dag,

Filemon 1:4
Jeg takker alltid min Gud når jeg kommer dig i hu i mine bønner,

Romerne 1:7
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden