1 Tessalonikerne 2:13
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Og derfor takker også vi Gud uavlatelig for at da I fikk det Guds ord vi forkynte, tok I imot det, ikke som et menneske-ord, men, som det i sannhet er, som et Guds ord, som og viser sig virksomt i eder som tror.

Dansk (1917 / 1931)
Og derfor takke ogsaa vi Gud uafladelig, fordi, da I modtoge Guds Ord, som I hørte af os, toge I ikke imod det som Menneskers Ord, men som Guds Ord (hvad det sandelig er), hvilket ogsaa viser sig virksomt i eder, som tro.

Svenska (1917)
Därför tacka vi ock oavlåtligen Gud för att I, när I undfingen det Guds ord som vi predikade, icke mottogen det såsom människoord, utan såsom Guds ord, vilket det förvisso är, ett ord som ock är verksamt i eder som tron.

King James Bible
For this cause also thank we God without ceasing, because, when ye received the word of God which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe.

English Revised Version
And for this cause we also thank God without ceasing, that, when ye received from us the word of the message, even the word of God, ye accepted it not as the word of men, but, as it is in truth, the word of God, which also worketh in you that believe.
Bibelen Kunnskap Treasury

thank.

1 Tessalonikerne 1:2,3
Vi takker alltid Gud for eder alle når vi kommer eder i hu i våre bønner, …

Romerne 1:8,9
Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for eder alle, fordi eders tro er navnkundig i hele verden. …

because.

Jeremias 44:16
Vi vil ikke høre på dig i det du har talt til oss i Herrens navn,

Matteus 10:13,14,40
og dersom huset er det verd, da komme eders fred over det; men dersom det ikke er det verd, da vende eders fred tilbake til eder! …

Apostlenes-gjerninge 2:41
De som nu tok imot hans ord, blev døpt, og det blev på den dag lagt til omkring tre tusen sjeler.

Apostlenes-gjerninge 10:33
Derfor sendte jeg straks bud til dig, og du gjorde vel at du kom. Nu er vi da alle til stede for Guds åsyn for å høre alt som er dig pålagt av Herren.

Apostlenes-gjerninge 13:45,48
Men da jødene så folkehopen, blev de fulle av nidkjærhet og motsa det som blev sagt av Paulus, ja motsa og spottet. …

Apostlenes-gjerninge 16:14,30-34
Og der var en kvinne ved navn Lydia, en purpur-kremmerske fra byen Tyatira, som dyrket Gud efter jødenes tro; hun hørte på, og Herren oplot hennes hjerte, så hun gav akt på det som blev talt av Paulus. …

Apostlenes-gjerninge 17:11,18-20,32
Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem. …

Galaterne 4:14
og til tross for den fristelse som voldtes eder ved mitt kjød, ringeaktet og avskydde I mig ikke. I tok imot mig som en Guds engel, ja, som Kristus Jesus.

2 Peters 3:2
til å minnes de ord som forut er talt av de hellige profeter, og Herrens og frelserens bud, som eders apostler har forkynt,

the word of God.

Jeremias 23:28,29
Den profet som har en drøm, han får fortelle en drøm, og den som har mitt ord, han skal tale mitt ord i sannhet! Hvad har halmen å gjøre med kornet? sier Herren. …

Lukas 5:1
Men det skjedde da folket trengte sig inn på ham og hørte Guds ord, og han stod ved Gennesaret-sjøen,

Lukas 8:11,21
Men dette er lignelsen: Sæden er Guds ord. …

Lukas 11:28
Men han sa: Ja, salige er de som hører Guds ord og bevarer det.

Apostlenes-gjerninge 8:14
Da nu apostlene i Jerusalem fikk høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem;

Apostlenes-gjerninge 13:44,46
På den næste sabbat samlet da næsten hele byen sig for å høre Herrens ord. …

Romerne 10:17
Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord;

Hebreerne 4:12
For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennem, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd,

1 Peters 1:25
men Herrens ord blir evindelig; og dette er det ord som er forkynt eder ved evangeliet.

2 Peters 1:16-21
For ikke var det kløktig uttenkte eventyr vi fulgte da vi kunngjorde eder vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øienvidner til hans storhet. …

effectually.

1 Tessalonikerne 1:5-10
For vårt evangelium kom ikke til eder bare i ord, men og i kraft og i den Hellige Ånd og i stor fullvisshet, likesom I jo vet hvorledes vi var iblandt eder for eders skyld, …

Johannes 15:3
I er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til eder;

Johannes 17:17,19
Hellige dem i sannheten! ditt ord er sannhet. …

Romerne 6:17,18
Men Gud være takk at I vel har vært syndens tjenere, men nu av hjertet er blitt lydige mot den lærdomsform som I er blitt overgitt til! …

2 Korintierne 3:18
Men vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil; vi blir alle forvandlet til det samme billede fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.

Kolossenserne 1:6
som er kommet til eder, likesom det og er i hele verden og bærer frukt og vokser som hos eder, fra den dag I hørte det og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet,

Hebreerne 4:12
For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennem, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd,

Jakobs 1:18
Efter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, forat vi skal være en førstegrøde av hans skapninger.

1 Peters 1:23
I som er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir!

1 Peters 2:2
og lenges som nyfødte barn efter den åndelige uforfalskede melk, forat I kan vokse ved den til frelse,

1 Johannes 3:3
Og hver den som har dette håp til ham, han renser sig selv, likesom han er ren.

1 Johannes 5:4,5
For alt det som er født av Gud, seirer over verden; og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro. …

Lenker
1 Tessalonikerne 2:13 Interlineært1 Tessalonikerne 2:13 flerspråklig1 Tesalonicenses 2:13 Spansk1 Thessaloniciens 2:13 Fransk1 Thessalonicher 2:13 Tyske1 Tessalonikerne 2:13 Chinese1 Thessalonians 2:13 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Tessalonikerne 2
12og bad eder inderlig å vandre verdig for Gud, som har kalt eder til sitt rike og sin herlighet. 13Og derfor takker også vi Gud uavlatelig for at da I fikk det Guds ord vi forkynte, tok I imot det, ikke som et menneske-ord, men, som det i sannhet er, som et Guds ord, som og viser sig virksomt i eder som tror. 14For I, brødre, er blitt efterfølgere av de Guds menigheter som er i Kristus Jesus i Judea, idet og I har lidt det samme av eders egne landsmenn som de har lidt av jødene, …
Kryssreferanser
Haggai 1:12
Og Serubabel, Sealtiels sønn, og Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og alle som var igjen av folket, hørte på Herrens, sin Guds røst og på profeten Haggais ord, fordi Herren deres Gud hadde sendt ham, og folket fryktet for Herren.

Matteus 10:20
For det er ikke I som taler, men det er eders Faders Ånd som taler i eder.

Romerne 1:8
Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for eder alle, fordi eders tro er navnkundig i hele verden.

Romerne 10:17
Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord;

Galaterne 4:14
og til tross for den fristelse som voldtes eder ved mitt kjød, ringeaktet og avskydde I mig ikke. I tok imot mig som en Guds engel, ja, som Kristus Jesus.

1 Tessalonikerne 1:2
Vi takker alltid Gud for eder alle når vi kommer eder i hu i våre bønner,

Hebreerne 4:2
For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

Hebreerne 4:12
For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennem, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd,

1 Tessalonikerne 2:12
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden