1 Tessalonikerne 2:14
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For I, brødre, er blitt efterfølgere av de Guds menigheter som er i Kristus Jesus i Judea, idet og I har lidt det samme av eders egne landsmenn som de har lidt av jødene,

Dansk (1917 / 1931)
Thi I, Brødre! ere blevne Efterfølgere af Guds Menigheder i Judæa i Kristus Jesus, efterdi ogsaa I have lidt det samme af eders egne Stammefrænder, som de have lidt af Jøderne,

Svenska (1917)
I, käre bröder, haven ju blivit efterföljare till de Guds församlingar i Kristus Jesus som äro i Judeen. Ty I haven av edra egna landsmän fått lida detsamma som de hava lidit av judarna --

King James Bible
For ye, brethren, became followers of the churches of God which in Judaea are in Christ Jesus: for ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews:

English Revised Version
For ye, brethren, became imitators of the churches of God which are in Judaea in Christ Jesus: for ye also suffered the same things of your own countrymen, even as they did of the Jews;
Bibelen Kunnskap Treasury

became.

1 Tessalonikerne 1:6
og I blev efterfølgere av oss og av Herren, idet I tok imot ordet under megen trengsel med glede i den Hellige Ånd,

the churches.

Apostlenes-gjerninge 9:31
Menigheten hadde nu fred over hele Judea og Galilea og Samaria; den opbyggedes og vandret i Herrens frykt, og vokste ved den Hellige Ånds hjelp.

Galaterne 1:22
Jeg var av utseende ukjent for de kristne menigheter i Judea;

are.

1 Tessalonikerne 1:1
Paulus og Silvanus og Timoteus - til tessalonikernes menighet i Gud Fader og den Herre Jesus Kristus: Nåde være med eder og fred!

2 Tessalonikerne 1:1
Paulus og Silvanus og Timoteus - til tessalonikernes menighet i Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus:

ye also.

1 Tessalonikerne 3:4
for da vi var hos eder, sa vi eder også forut at vi vilde komme til å lide trengsel, som det også gikk, og som I vet.

Apostlenes-gjerninge 17:1-8,13
Efterat de hadde reist igjennem Amfipolis og Apollonia, kom de til Tessalonika, hvor jødene hadde en synagoge. …

2 Korintierne 8:1,2
Vi kunngjør eder, brødre, den nåde som Gud har gitt i Makedonias menigheter, …

even.

Apostlenes-gjerninge 8:1,3
Og Saulus samtykte i mordet på ham. Men på den dag blev det en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem, og de blev alle adspredt over Judeas og Samarias land, undtagen apostlene. …

Apostlenes-gjerninge 9:1,13
Men Saulus fnyste fremdeles av trusel og mord mot Herrens disipler, og han gikk til ypperstepresten …

Apostlenes-gjerninge 11:19
De som nu var adspredt på grunn av den trengsel som opstod for Stefanus' skyld, drog omkring like til Fønikia og Kypern og Antiokia, men talte ikke ordet til andre enn jøder.

Apostlenes-gjerninge 12:1-3
På denne tid la kong Herodes hånd på nogen av menigheten og mishandlet dem. …

Hebreerne 5:7,8
Og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt, …

Hebreerne 10:33,34
idet I dels blev til et skuespill ved hån og trengsler, dels led med dem som hadde det således. …

Lenker
1 Tessalonikerne 2:14 Interlineært1 Tessalonikerne 2:14 flerspråklig1 Tesalonicenses 2:14 Spansk1 Thessaloniciens 2:14 Fransk1 Thessalonicher 2:14 Tyske1 Tessalonikerne 2:14 Chinese1 Thessalonians 2:14 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Tessalonikerne 2
13Og derfor takker også vi Gud uavlatelig for at da I fikk det Guds ord vi forkynte, tok I imot det, ikke som et menneske-ord, men, som det i sannhet er, som et Guds ord, som og viser sig virksomt i eder som tror. 14For I, brødre, er blitt efterfølgere av de Guds menigheter som er i Kristus Jesus i Judea, idet og I har lidt det samme av eders egne landsmenn som de har lidt av jødene, 15som og slo den Herre Jesus og profetene ihjel og forfulgte oss og ikke tekkes Gud og står alle mennesker imot, …
Kryssreferanser
Apostlenes-gjerninge 13:50
Men jødene satte op de fornemme kvinner som var tilhengere av jødenes tro, og de første menn i byen, og de reiste en forfølgelse mot Paulus og Barnabas, og drev dem bort fra sine landemerker.

Apostlenes-gjerninge 14:2
Men de jøder som ikke vilde tro, opegget hedningenes sinn og satte ondt i dem mot brødrene.

Apostlenes-gjerninge 14:4
Og mengden i byen delte sig; nogen holdt med jødene, andre med apostlene.

Apostlenes-gjerninge 14:5
Men da nu både hedningene og jødene med deres styresmenn stormet frem og vilde mishandle dem og stene dem,

Apostlenes-gjerninge 14:19
Men det kom jøder til fra Antiokia og Ikonium og overtalte folket, og de stenet Paulus og slepte ham utenfor byen, da de trodde at han var død;

Apostlenes-gjerninge 17:5
Men jødene blev nidkjære og tok med sig nogen onde mennesker, nogen dagdrivere, og gjorde et opløp og satte byen i røre, og de trengte frem imot Jasons hus og søkte å få dem ut til folket;

Apostlenes-gjerninge 18:12
Men da Gallio var landshøvding i Akaia, reiste jødene sig alle som en mot Paulus og førte ham for domstolen og sa:

1 Korintierne 7:17
Dog vandre hver således som Herren har gitt ham, som Gud har kalt ham! Og således foreskriver jeg i alle menigheter.

1 Korintierne 10:32
Vær uten anstøt både for jøder og for grekere og for Guds menighet,

Galaterne 1:22
Jeg var av utseende ukjent for de kristne menigheter i Judea;

1 Tessalonikerne 1:6
og I blev efterfølgere av oss og av Herren, idet I tok imot ordet under megen trengsel med glede i den Hellige Ånd,

1 Tessalonikerne 3:4
for da vi var hos eder, sa vi eder også forut at vi vilde komme til å lide trengsel, som det også gikk, og som I vet.

2 Tessalonikerne 1:4
så vi selv roser oss av eder i Guds menigheter for eders tålmodighet og tro under alle eders forfølgelser og de trengsler som I holder ut

Hebreerne 10:33
idet I dels blev til et skuespill ved hån og trengsler, dels led med dem som hadde det således.

1 Tessalonikerne 2:13
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden