Apostlenes-gjerninge 9:31
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Menigheten hadde nu fred over hele Judea og Galilea og Samaria; den opbyggedes og vandret i Herrens frykt, og vokste ved den Hellige Ånds hjelp.

Dansk (1917 / 1931)
Saa havde da Menigheden Fred over hele Judæa og Galilæa og Samaria, og den opbyggedes og vandrede i Herrens Frygt, og ved den Helligaands Formaning voksede den.

Svenska (1917)
Så hade nu församlingen frid i hela Judeen och Galileen och Samarien; och den blev uppbyggd och vandrade i Herrens fruktan och växte till genom den helige Andes tröst och förmaning.

King James Bible
Then had the churches rest throughout all Judaea and Galilee and Samaria, and were edified; and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost, were multiplied.

English Revised Version
So the church throughout all Judaea and Galilee and Samaria had peace, being edified; and, walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Ghost, was multiplied.
Bibelen Kunnskap Treasury

the churches.

Apostlenes-gjerninge 8:1
Og Saulus samtykte i mordet på ham. Men på den dag blev det en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem, og de blev alle adspredt over Judeas og Samarias land, undtagen apostlene.

5 Mosebok 12:10
Men når I er gått over Jordan og bor i det land Herren eders Gud gir eder til arv, og han har gitt eder ro for alle eders fiender rundt om, så I bor trygt,

Josvas 21:44
Og Herren lot dem ha ro på alle kanter, aldeles som han hadde tilsvoret deres fedre; og ingen av alle deres fiender kunde holde stand imot dem; alle deres fiender gav Herren i deres hånd.

Dommernes 3:30
Så blev da Moab på den dag ydmyket under Israels hånd, og landet hadde ro i åtti år.

1 Krønikebok 22:9,18
Men du skal få en sønn; han skal være en fredens mann, og jeg vil la ham få fred for alle sine fiender rundt omkring; for Salomo* skal være hans navn, og jeg vil la Israel ha fred og ro i hans dager.…

Salmenes 94:13
for å gi ham ro for onde dager, inntil det blir gravd en grav for den ugudelige.

Salomos Ordsprog 16:7
Når Herren har behag i en manns ferd, da gjør han at endog hans fiender holder fred med ham.

Esaias 11:10
På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd, som står som et banner for folkeslag, og hans bolig skal være herlighet.

Sakarias 9:1
Dette utsagn er Herrens ord mot Hadraks land*; også i Damaskus skal det slå sig ned - for Herren har øie med menneskene og med alle Israels stammer -

Hebreerne 4:9
Altså står det en sabbatshelg tilbake for Guds folk.

were edified.

Romerne 14:19
La oss derfor strebe efter det som tjener til fred og til innbyrdes opbyggelse!

1 Korintierne 3:9-15
For vi er Guds medarbeidere; I er Guds akerland, Guds bygning. …

1 Korintierne 14:4,5,12,26
Den som taler med tunge, opbygger sig selv; men den som taler profetisk, opbygger menigheten. …

2 Korintierne 10:8
For om jeg enn vil rose mig noget mere av vår makt, som Herren har gitt oss til å opbygge eder og ikke til å nedbryte, så vil jeg ikke bli til skamme,

2 Korintierne 12:19
Alt lenge har I tenkt at det er eder vi forsvarer oss for. Nei, det er for Guds åsyn vi taler i Kristus; men alt er til eders opbyggelse, mine elskede!

2 Korintierne 13:10
Derfor skriver jeg dette i mitt fravær, forat jeg ikke under mitt nærvær skal fare strengt frem efter den makt som Herren har gitt mig til å opbygge og ikke til å nedbryte.

Efeserne 4:12,16,29
forat de hellige kunde bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes opbyggelse, …

1 Tessalonikerne 5:11
Forman derfor hverandre, og opbygg den ene den andre, som I og gjør!

1 Timoteus 1:4
og ikke å gi sig av med eventyr og endeløse ættetavler, som mere fører til stridigheter enn til å tjene som Guds husholdere i troen - så ber jeg dig også nu.

Judas 1:20
Men I, elskede, opbygg eder på eders høihellige tro, bed i den Hellige Ånd,

and walking.

Nehemias 5:9,15
Så sa jeg: Det er ikke rett det I gjør; burde I ikke vandre i frykt for vår Gud, så ikke hedningene, våre fiender, skal få grunn til å håne oss? …

Jobs 28:28
Og han sa til mennesket: Se, å frykte Herren, det er visdom, og å fly det onde er forstand.

Salmenes 86:11
Lær mig, Herre, din vei! Jeg vil vandre i din sannhet. Gi mig et udelt hjerte til å frykte ditt navn!

Salmenes 111:10
Å frykte Herren er begynnelsen til visdom; god forstand har alle de som gjør derefter. Hans pris varer til evig tid.

Salomos Ordsprog 1:7
Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap; visdom og tukt foraktes av dårer.

Salomos Ordsprog 8:13
Å frykte Herren er å hate ondt; stolthet og overmot, ond ferd og en falsk munn hater jeg.

Salomos Ordsprog 14:26,27
Den som frykter Herren, har et sterkt vern, og for hans barn skal Herren være en tilflukt.…

Salomos Ordsprog 16:6
Ved kjærlighet og trofasthet utsones misgjerning, og den som frykter Herren, holder sig fra det onde.

Salomos Ordsprog 23:17
La ikke ditt hjerte være nidkjært mot syndere, men alltid nidkjært for Herrens frykt!

Esaias 11:2,3
Og Herrens Ånd skal hvile over ham, visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, den Ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. …

Esaias 33:6
Og det skal komme trygge tider for dig, en fylde av frelse, av visdom og kunnskap; Herrens frykt skal være dets* skatt.

2 Korintierne 7:1
Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt!

Efeserne 5:21
og underordner eder under hverandre i Kristi frykt.

Kolossenserne 1:10
at I kan vandre verdig for Herren til velbehag i alt, så I bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunnskapen om Gud,

and in.

Johannes 14:16-18
og jeg vil bede Faderen, og han skal gi eder en annen talsmann, forat han kan være hos eder evindelig, …

Romerne 5:5
og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den Hellige Ånd, som er oss gitt.

Romerne 14:17
Guds rike består jo ikke i å ete og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den Hellige Ånd;

Romerne 15:13
Men håpets Gud fylle eder med all glede og fred i eders tro, så I kan være rike på håp ved den Hellige Ånds kraft!

Galaterne 5:22,23
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet; …

Efeserne 1:13,14
i ham har også I, da I hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse - i ham har I og, da I var kommet til troen, fått til innsegl den Hellige Ånd, som var oss lovt, …

Efeserne 6:18,19
idet I til enhver tid beder i Ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige, …

Filippenserne 2:1
Er det da nogen trøst i Kristus, er det nogen kjærlighetens husvalelse, er det noget Åndens samfund, er det nogen medfølelse og barmhjertighet,

2 Tessalonikerne 2:16,17
Og han, vår Herre Jesus Kristus, og Gud vår Fader, som elsket oss og gav oss en evig trøst og et godt håp i nåde, …

were multiplied.

Apostlenes-gjerninge 6:7
Og Guds ord hadde fremgang, og tallet på disiplene i Jerusalem øket sterkt, og en stor mengde av prestene blev lydige mot troen.

Apostlenes-gjerninge 12:24
Men Guds ord hadde fremgang og utbredte sig.

Esters 8:16,17
Hos jødene var det nu lys og glede og fryd og ære, …

Sakarias 8:20-23
Så sier Herren, hærskarenes Gud: Ennu en gang skal det skje at hele folkeslag og mange byers innbyggere skal komme hit. …

Lenker
Apostlenes-gjerninge 9:31 InterlineærtApostlenes-gjerninge 9:31 flerspråkligHechos 9:31 SpanskActes 9:31 FranskApostelgeschichte 9:31 TyskeApostlenes-gjerninge 9:31 ChineseActs 9:31 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes-gjerninge 9
30men da brødrene fikk det å vite, førte de ham ned til Cesarea, og sendte ham derfra til Tarsus. 31Menigheten hadde nu fred over hele Judea og Galilea og Samaria; den opbyggedes og vandret i Herrens frykt, og vokste ved den Hellige Ånds hjelp.
Kryssreferanser
Apostlenes-gjerninge 2:47
idet de lovet Gud og hadde yndest hos hele folket. Og Herren la hver dag dem som lot sig frelse, til menigheten.

Apostlenes-gjerninge 5:11
Og stor frykt kom over hele menigheten og over alle som hørte dette.

Apostlenes-gjerninge 8:1
Og Saulus samtykte i mordet på ham. Men på den dag blev det en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem, og de blev alle adspredt over Judeas og Samarias land, undtagen apostlene.

Apostlenes-gjerninge 16:5
Så blev da menighetene styrket i troen, og vokste i tall for hver dag.

Apostlenes-gjerninge 20:32
Og nu overgir jeg eder til Gud og hans nådes ord, han som er mektig til å opbygge eder og gi eder arvelodd blandt alle dem som er blitt helliget.

Apostlenes-gjerninge 9:30
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden