Apostlenes-gjerninge 20:32
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Og nu overgir jeg eder til Gud og hans nådes ord, han som er mektig til å opbygge eder og gi eder arvelodd blandt alle dem som er blitt helliget.

Dansk (1917 / 1931)
Og nu overgiver jeg eder til Gud og hans Naades Ord, som formaar at opbygge eder og at give eder Arven iblandt alle de helligede.

Svenska (1917)
Och nu anbefaller jag eder åt Gud och hans nådesord, åt honom som förmår uppbygga eder och giva åt eder eder arvedel bland alla som äro helgade.

King James Bible
And now, brethren, I commend you to God, and to the word of his grace, which is able to build you up, and to give you an inheritance among all them which are sanctified.

English Revised Version
And now I commend you to God, and to the word of his grace, which is able to build you up, and to give you the inheritance among all them that are sanctified.
Bibelen Kunnskap Treasury

I commend.

Apostlenes-gjerninge 14:23,26
Og efterat de hadde valgt eldste for dem i hver menighet, overgav de dem med bønn og faste til den Herre som de hadde satt sin tro til. …

Apostlenes-gjerninge 15:40
men Paulus valgte Silas til sin følgesvenn og drog ut, efterat brødrene hadde overgitt ham til Herrens nåde.

1 Mosebok 50:24
Og Josef sa til sine brødre: Jeg dør, men Gud skal visselig se til eder og føre eder op fra dette land til det land han har tilsvoret Abraham, Isak og Jakob.

Jeremias 49:11
Forlat dine farløse! Jeg vil holde dem i live, og dine enker kan stole på mig.

Judas 1:24,25
Men ham som er mektig til å verne om eder, så I ikke snubler, og å stille eder lyteløse frem for sin herlighet i fryd, …

and to the.

Apostlenes-gjerninge 20:24
Men for mig selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av den Herre Jesus: å vidne om Guds nådes evangelium.

Hebreerne 13:9
La eder ikke føre på avveie ved mange forskjellige og fremmede lærdommer! for det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, som ikke har gagnet dem som gav sig av dermed.

to build.

Apostlenes-gjerninge 9:31
Menigheten hadde nu fred over hele Judea og Galilea og Samaria; den opbyggedes og vandret i Herrens frykt, og vokste ved den Hellige Ånds hjelp.

Johannes 15:3
I er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til eder;

Johannes 17:17
Hellige dem i sannheten! ditt ord er sannhet.

1 Korintierne 3:9,10
For vi er Guds medarbeidere; I er Guds akerland, Guds bygning. …

Efeserne 2:20-22
I som er bygget op på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv, …

Efeserne 4:12,16
forat de hellige kunde bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes opbyggelse, …

Kolossenserne 2:7
så I er rotfestet og blir opbygget i ham og faste i troen, således som I har lært, rike på den med takksigelse.

Judas 1:20
Men I, elskede, opbygg eder på eders høihellige tro, bed i den Hellige Ånd,

and to give.

Apostlenes-gjerninge 26:18
for å oplate deres øine, så de kan vende sig fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, forat de kan få syndenes forlatelse og arvelodd blandt dem som er helliget ved troen på mig.

Jeremias 3:19
Og jeg, jeg sa: Hvor høit vil jeg ikke sette dig blandt barna og gi dig et lystelig land, den herligste arv iblandt folkene! Og jeg sa fremdeles: I skal rope til mig: Min far! og ikke vende eder bort fra mig.

Efeserne 1:18
og gi eders hjerte oplyste øine, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblandt de hellige,

Kolossenserne 1:12
så I med glede takker Faderen, som gjorde oss skikkede til å få del i de helliges arvelodd i lyset,

Kolossenserne 3:24
for I vet at I skal få arven til lønn av Herren. Tjen den Herre Kristus!

Hebreerne 9:15
Og derfor er han mellemmann for en ny pakt, forat de kalte skal få den evige arv som var lovt, efterat en død har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt.

1 Peters 1:4,5
til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv, som er gjemt i himlene for eder, …

which are.

1 Korintierne 1:2
- til den Guds menighet som er i Korint, helligede i Kristus Jesus, kalte, hellige, tillikemed alle dem som på ethvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår:

1 Korintierne 6:11
Og således var det med somme av eder; men I har latt eder avtvette, I er blitt helliget, I er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

Hebreerne 2:11
For både den som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av en; derfor skammer han sig ikke ved å kalle dem brødre,

Hebreerne 10:14
for med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget.

Judas 1:1
Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror - til de kalte, som er elsket i Gud Fader og bevart for Jesus Kristus:

Lenker
Apostlenes-gjerninge 20:32 InterlineærtApostlenes-gjerninge 20:32 flerspråkligHechos 20:32 SpanskActes 20:32 FranskApostelgeschichte 20:32 TyskeApostlenes-gjerninge 20:32 ChineseActs 20:32 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes-gjerninge 20
31Våk derfor, og kom i hu at jeg i tre år ikke holdt op, hverken natt eller dag, å formane hver eneste en med tårer! 32Og nu overgir jeg eder til Gud og hans nådes ord, han som er mektig til å opbygge eder og gi eder arvelodd blandt alle dem som er blitt helliget. 33Jeg attrådde ikke sølv eller gull eller klær av nogen; …
Kryssreferanser
Markus 10:17
Og da han gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte ham: Gode mester! hvad skal jeg gjøre for å arve evig liv?

Apostlenes-gjerninge 9:31
Menigheten hadde nu fred over hele Judea og Galilea og Samaria; den opbyggedes og vandret i Herrens frykt, og vokste ved den Hellige Ånds hjelp.

Apostlenes-gjerninge 11:23
da han kom dit og så Guds nåde, gledet han sig, og han formante alle til at de med hjertets forsett skulde holde fast ved Herren;

Apostlenes-gjerninge 14:3
De blev nu en lang tid der og talte frimodig i Herren, som gav sitt nådesord vidnesbyrd, idet han lot tegn og under skje ved deres hender.

Apostlenes-gjerninge 14:23
Og efterat de hadde valgt eldste for dem i hver menighet, overgav de dem med bønn og faste til den Herre som de hadde satt sin tro til.

Apostlenes-gjerninge 20:24
Men for mig selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av den Herre Jesus: å vidne om Guds nådes evangelium.

Apostlenes-gjerninge 26:18
for å oplate deres øine, så de kan vende sig fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, forat de kan få syndenes forlatelse og arvelodd blandt dem som er helliget ved troen på mig.

Romerne 8:17
men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, forat vi også skal herliggjøres med ham.

1 Korintierne 6:9
Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen,

1 Korintierne 6:10
eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Efeserne 1:14
han som er pantet på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris.

Efeserne 5:5
For dette vet og skjønner I at ingen horkarl eller uren eller havesyk, som er en avgudsdyrker, har arv i Kristi og Guds rike.

Kolossenserne 1:12
så I med glede takker Faderen, som gjorde oss skikkede til å få del i de helliges arvelodd i lyset,

Kolossenserne 3:24
for I vet at I skal få arven til lønn av Herren. Tjen den Herre Kristus!

Hebreerne 9:15
Og derfor er han mellemmann for en ny pakt, forat de kalte skal få den evige arv som var lovt, efterat en død har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt.

1 Peters 1:4
til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv, som er gjemt i himlene for eder,

Apostlenes-gjerninge 20:31
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden