Filippenserne 2:1
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Er det da nogen trøst i Kristus, er det nogen kjærlighetens husvalelse, er det noget Åndens samfund, er det nogen medfølelse og barmhjertighet,

Dansk (1917 / 1931)
Er der da nogen Formaning i Kristus, er der nogen Kærlighedens Opmuntring, er der noget Aandens Samfund, er der nogen inderlig Kærlighed og Barmhjertighed:

Svenska (1917)
Om nu förmaning i Kristus, om uppmuntran i kärlek, om gemenskap i Anden, om hjärtlig godhet och barmhärtighet betyda något,

King James Bible
If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies,

English Revised Version
If there is therefore any comfort in Christ, if any consolation of love, if any fellowship of the Spirit, if any tender mercies and compassions,
Bibelen Kunnskap Treasury

any consolation.

Filippenserne 3:3
For vi er de omskårne, vi som tjener Gud i hans Ånd og roser oss i Kristus Jesus og ikke setter vår lit til kjød,

Lukas 2:10,11,25
Og engelen sa til dem: Forferdes ikke! for se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket! …

Johannes 14:18,27
Jeg vil ikke efterlate eder farløse; jeg kommer til eder. …

Johannes 15:11
Dette har jeg talt til eder forat min glede kan være i eder, og eders glede kan bli fullkommen.

Johannes 16:22-24
Således har også I nu sorg; men jeg skal se eder igjen, og eders hjerte skal glede sig, og ingen tar eders glede fra eder. …

Johannes 17:13
Men nu kommer jeg til dig, og dette taler jeg i verden forat de skal ha min glede fullkommen i sig.

Romerne 5:1,2
Da vi nu altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, …

Romerne 15:12,13
Og atter sier Esaias: Det skal komme det Isais rotskudd, han som reiser sig for å herske over hedninger; på ham skal hedningene håpe. …

1 Korintierne 15:31
Jeg dør hver dag, så sant som jeg kan rose mig av eder, brødre, i Kristus Jesus, vår Herre.

2 Korintierne 1:5,6
For likesom Kristi lidelser kommer rikelig over oss, så er og vår trøst rikelig ved Kristus. …

2 Korintierne 2:14
Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus og ved oss åpenbarer sin kunnskaps duft på hvert sted!

2 Tessalonikerne 2:16,17
Og han, vår Herre Jesus Kristus, og Gud vår Fader, som elsket oss og gav oss en evig trøst og et godt håp i nåde, …

Hebreerne 6:18
forat vi ved to uryggelige ting, hvori Gud umulig kunde lyve, skulde ha en sterk trøst, vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som venter oss,

1 Peters 1:6-8
Derover fryder I eder, om I enn nu - når så skal være - har sorg en liten stund ved allehånde fristelser, …

if any comfort.

Salmenes 133:1
En sang ved festreisene; av David. Se, hvor godt og hvor liflig det er at brødre også bor sammen!

Johannes 15:10-12
Dersom I holder mine bud, da blir I i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlighet. …

Apostlenes-gjerninge 2:46
og idet de samdrektig hver dag stadig søkte templet og brøt brødet hjemme, nøt de sin mat med fryd og hjertets enfold,

Apostlenes-gjerninge 4:32
Men hele flokken av dem som var kommet til troen, hadde ett hjerte og en sjel, og ikke en sa om noget av sitt gods at det var hans eget de hadde alt felles.

Galaterne 5:22
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet;

Efeserne 4:30-32
og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som I har fått til innsegl til forløsningens dag! …

Kolossenserne 2:2
forat deres hjerter må bli trøstet, så de knyttes sammen i kjærlighet og når frem til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds hemmelighet, det er Kristus,

1 Johannes 4:7,8,12,16
I elskede! la oss elske hverandre! for kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. …

if any fellowship.

Romerne 5:5
og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den Hellige Ånd, som er oss gitt.

Romerne 8:9-16,26
Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til. …

1 Korintierne 3:16
Vet I ikke at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i eder?

1 Korintierne 6:19,20
Eller vet I ikke at eders legeme er et tempel for den Hellige Ånd, som bor i eder, og som I har fra Gud, og at I ikke hører eder selv til? …

1 Korintierne 12:13
for vi er jo alle døpt med én Ånd til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, enten vi er træler eller frie; og vi har alle fått én Ånd å drikke.

2 Korintierne 13:14
 

Galaterne 4:6
Og fordi I er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd i våre hjerter, som roper: Abba, Fader!

Efeserne 1:13,14
i ham har også I, da I hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse - i ham har I og, da I var kommet til troen, fått til innsegl den Hellige Ånd, som var oss lovt, …

Efeserne 2:18-22
for ved ham har vi begge adgang til Faderen i en Ånd. …

Efeserne 4:4
Ett legeme og én Ånd, likesom I og er kalt med ett håp i eders kall;

1 Peters 1:2,22,23
efter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og oversprengning med Jesu Kristi blod: Nåde og fred bli eder mangfoldig til del! …

1 Johannes 3:24
Og den som holder hans bud, blir i ham og han i ham; og på dette kjenner vi at han blir i oss, av den Ånd som han gav oss.

if any bowels.

Filippenserne 1:8
For Gud er mitt vidne hvorledes jeg lenges efter eder alle med Kristi Jesu hjertelag.

Kolossenserne 3:12
Iklæ eder da, som Guds utvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet, langmodighet,

Lenker
Filippenserne 2:1 InterlineærtFilippenserne 2:1 flerspråkligFilipenses 2:1 SpanskPhilippiens 2:1 FranskPhilipper 2:1 TyskeFilippenserne 2:1 ChinesePhilippians 2:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Filippenserne 2
1Er det da nogen trøst i Kristus, er det nogen kjærlighetens husvalelse, er det noget Åndens samfund, er det nogen medfølelse og barmhjertighet, 2da gjør min glede fullkommen, så I har det samme sinn, idet I har den samme kjærlighet og med én sjel har det ene sinn, …
Kryssreferanser
Esaias 16:11
Derfor bruser mitt indre for Moab som en citar, og mitt hjerte for Kir-Heres.

2 Korintierne 13:14
 

Kolossenserne 3:12
Iklæ eder da, som Guds utvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet, langmodighet,

Filippenserne 1:30
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden