1 Korintierne 12:13
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
for vi er jo alle døpt med én Ånd til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, enten vi er træler eller frie; og vi har alle fått én Ånd å drikke.

Dansk (1917 / 1931)
Thi med een Aand bleve vi jo alle døbte til at være eet Legeme, hvad enten vi ere Jøder eller Grækere, Trælle eller frie; og alle fik vi een Aand at drikke.

Svenska (1917)
Ty i en och samme Ande äro vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp, vare sig vi äro judar eller greker, vare sig vi äro trälar eller fria; och alla hava vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.

King James Bible
For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit.

English Revised Version
For in one Spirit were we all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether bond or free; and were all made to drink of one Spirit.
Bibelen Kunnskap Treasury

by.

1 Korintierne 10:2
og blev alle døpt til Moses i skyen og i havet,

Esaias 44:3-5
For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre; jeg vil utgyde min Ånd over din sæd og min velsignelse over dine spirer, …

Esekiel 36:25-27
Og jeg vil sprenge rent vann på eder, og I skal bli rene; fra alle eders urenheter og fra alle eders motbydelige avguder vil jeg rense eder. …

Matteus 3:11
Jeg døper eder med vann til omvendelse; men han som kommer efter mig, er sterkere enn jeg, han hvis sko jeg ikke er verdig til å bære; han skal døpe eder med den Hellige Ånd og ild;

Lukas 3:16
da svarte Johannes og sa til alle: Jeg døper eder med vann; men den kommer som er sterkere enn jeg, han hvis skorem jeg ikke er verdig til å løse; han skal døpe eder med den Hellige Ånd og ild;

Johannes 1:16,33
For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde; …

Johannes 3:5
Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.

Apostlenes-gjerninge 1:5
for Johannes døpte vel med vann, men I skal døpes med den Hellige Ånd ikke mange dager herefter.

Romerne 6:3-6
Eller vet I ikke at alle vi som blev døpt til Kristus Jesus, blev døpt til hans død? …

Romerne 8:9-11
Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til. …

Efeserne 4:5
én Herre, én tro, én dåp,

Efeserne 5:26
for å hellige den, idet han renset den ved vannbadet i ordet,

Kolossenserne 2:11,12
han i hvem I og blev omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved avklædningen av kjødets legeme, ved Kristi omskjærelse, …

Titus 3:4-6
men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene blev åpenbaret, …

1 Peters 3:21
det som også nu frelser oss i sitt motbillede, dåpen, som ikke er avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse,

whether we be Jews.

Romerne 3:29
Eller er Gud bare jøders Gud? er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers,

Romerne 4:11
og han fikk omskjærelsens tegn som et segl på rettferdigheten ved den tro som han hadde da han var uomskåret, forat han skulde være far til alle de uomskårne som tror, så rettferdigheten kunde tilregnes også dem,

Galaterne 3:23,28
Men før troen kom, blev vi holdt innestengt i varetekt under loven til den tro som skulde åpenbares. …

Efeserne 2:11-16,19-22
Kom derfor i hu at I som fordum var hedninger i kjøttet og blev kalt uomskårne av den såkalte omskjærelse på kjøttet, den som gjøres med hånden, …

Efeserne 3:6
at hedningene er medarvinger og hører med til legemet og har del med i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet,

Kolossenserne 1:27
for hvem Gud vilde kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er iblandt hedningene, det er Kristus iblandt eder, håpet om herlighet.

Kolossenserne 3:11
her er ikke greker og jøde, omskjærelse og forhud, barbar, skyter, træl, fri, men Kristus er alt og i alle.

Gentiles.

1 Korintierne 7:21,22
Blev du kalt som træl, da gjør dig ingen sorg av det; men kan du også bli fri, så gjør heller bruk derav! …

Efeserne 6:8
da I vet at hvad godt enhver gjør, det skal han få igjen av Herren, enten han er tjener eller fri.

to drink.

Salomos Høisang 5:1
Jeg er kommet til min have, min søster, min brud! Jeg har plukket min myrra og min balsam, jeg har ett min honningkake og min honning, jeg har drukket min vin og min melk. Et, venner, og drikk! Drikk eder lystige, mine elskede!

Esaias 41:17,18
De elendige og fattige søker efter vann, men det er ikke noget; deres tunge brenner av tørst. Jeg, Herren, jeg vil svare dem; jeg, Israels Gud, jeg vil ikke forlate dem. …

Esaias 55:1
Nu vel, alle I som tørster, kom til vannene, og I som ingen penger har! Kom, kjøp og et, ja kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk!

Sakarias 9:15-17
Herren, hærskarenes Gud, skal verne dem, og de skal opsluke sine fiender og trå dem under føtter som slyngestener*; de skal drikke deres blod og larme som av vin, og de skal bli fulle av blodet som offerskålen, som alterets hjørner**.…

Johannes 4:10,14
Jesus svarte og sa til henne: Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til dig: Gi mig å drikke! da hadde du bedt ham, og han hadde gitt dig levende vann. …

Johannes 6:63
Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner intet; de ord som jeg har talt til eder, er ånd og er liv.

Johannes 7:37-39
Men på den siste, den store dag i høitiden stod Jesus og ropte ut: Om nogen tørster, han komme til mig og drikke! …

Lenker
1 Korintierne 12:13 Interlineært1 Korintierne 12:13 flerspråklig1 Corintios 12:13 Spansk1 Corinthiens 12:13 Fransk1 Korinther 12:13 Tyske1 Korintierne 12:13 Chinese1 Corinthians 12:13 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Korintierne 12
12For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer, om de enn er mange, dog er ett legeme, således er det også med Kristus; 13for vi er jo alle døpt med én Ånd til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, enten vi er træler eller frie; og vi har alle fått én Ånd å drikke. 14For legemet er jo heller ikke ett lem, men mange. …
Kryssreferanser
Joel 2:29
ja, endog over trælene og over trælkvinnene vil jeg i de dager utgyde min Ånd.

Johannes 7:37
Men på den siste, den store dag i høitiden stod Jesus og ropte ut: Om nogen tørster, han komme til mig og drikke!

Romerne 3:22
det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell;

Galaterne 3:28
Her er ikke jøde eller greker, her er ikke træl eller fri, her er ikke mann og kvinne; for I er alle én i Kristus Jesus.

Efeserne 2:13
men nu, i Kristus Jesus, er I som fordum var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod.

Efeserne 2:14
For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet,

Efeserne 2:18
for ved ham har vi begge adgang til Faderen i en Ånd.

Efeserne 6:8
da I vet at hvad godt enhver gjør, det skal han få igjen av Herren, enten han er tjener eller fri.

Kolossenserne 3:11
her er ikke greker og jøde, omskjærelse og forhud, barbar, skyter, træl, fri, men Kristus er alt og i alle.

1 Korintierne 12:12
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden