Kolossenserne 3:11
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
her er ikke greker og jøde, omskjærelse og forhud, barbar, skyter, træl, fri, men Kristus er alt og i alle.

Dansk (1917 / 1931)
hvor der ikke er Græker og Jøde, Omskærelse og Forhud, Barbar, Skyther, Træl, fri, men Kristus er alt og i alle.

Svenska (1917)
Och därvid kommer det icke an på om någon är grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, träl eller fri; nej, Kristus är allt och i alla.

King James Bible
Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, Barbarian, Scythian, bond nor free: but Christ is all, and in all.

English Revised Version
where there cannot be Greek and Jew, circumcision and uncircumcision, barbarian, Scythian, bondman, freeman: but Christ is all, and in all.
Bibelen Kunnskap Treasury

there.

Salmenes 117:2
For hans miskunnhet er mektig over oss, og Herrens trofasthet varer til evig tid. Halleluja!

Esaias 19:23-25
På den tid skal det være en ryddet vei fra Egypten til Assyria, og assyrerne skal komme til Egypten, og egypterne til Assyria, og egypterne skal tjene Herren sammen med assyrerne. …

Esaias 49:6
han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake; så vil jeg da gjøre dig til hedningenes lys, forat min frelse må nå til jordens ende.

Esaias 52:10
Herren avdekker sin hellige arm for alle folkenes øine, og alle jordens ender får se vår Guds frelse.

Esaias 66:18-22
Og jeg, jeg gjør deres gjerninger og deres tanker til intet; den tid kommer da jeg samler alle folk og tungemål, og de skal komme og se min herlighet. …

Jeremias 16:19
Herre, min styrke og mitt sterke vern og min tilflukt på nødens dag! Til dig skal hedningefolk komme fra jordens ender og si: Bare løgn fikk våre fedre i arv, falske guder, og det var ingen iblandt dem som kunde hjelpe.

Hoseas 2:23
Og jeg vil plante henne* for mig i landet og miskunne mig over Lo-Ruhama, og jeg vil si til Lo-Ammi: Du er mitt folk, og det skal svare: Min Gud!

Amos 9:12
så at de får ta i eie det som er igjen av Edom, og alle de hedningefolk som kalles med mitt navn, sier Herren, han som gjør dette.

Mika 4:2
Og mange hedningefolk skal gå avsted og si: Kom, la oss gå op til Herrens berg og til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.

Sakarias 2:11
Og mange hedningefolk skal gi sig til Herren på den dag og bli mitt folk; og jeg vil bo hos dig, og du skal kjenne at Herren, hærskarenes Gud, har sendt mig til dig.

Sakarias 8:20-23
Så sier Herren, hærskarenes Gud: Ennu en gang skal det skje at hele folkeslag og mange byers innbyggere skal komme hit. …

Malakias 1:11
For fra solens opgang til dens nedgang skal mitt navn bli stort blandt hedningefolkene, og på hvert sted skal det brennes røkelse og bæres frem offergaver for mitt navn, rene offergaver; for mitt navn skal bli stort blandt folkene, sier Herren, hærskarenes Gud.

Matteus 12:18-21
Se, min tjener, som jeg har utvalgt, min elskede, som min sjel har velbehag i; jeg vil legge min Ånd på ham, og han skal forkynne rett for hedningene. …

Apostlenes-gjerninge 10:34,35
Peter oplot da sin munn og sa: Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk; …

Apostlenes-gjerninge 13:46-48
Da tok Paulus og Barnabas til orde og sa dem rent ut: Det var nødvendig at Guds ord blev talt først til eder; men siden I støter det fra eder og ikke akter eder verdige til det evige liv, så vender vi oss nu til hedningene. …

Apostlenes-gjerninge 15:17
forat alle andre mennesker skal søke Herren, ja alle hedningefolkene, som mitt navn er blitt nevnt over, sier Herren, som gjør dette

Apostlenes-gjerninge 26:17,18
idet jeg frir dig ut fra folket og hedningene, som jeg sender dig til …

Romerne 3:29
Eller er Gud bare jøders Gud? er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers,

Romerne 4:10,11
hvorledes blev den da tilregnet ham? da han var omskåret, eller da han hadde forhud? Ikke da han var omskåret, men da han hadde forhud, …

Romerne 9:24-26
Og til å bli slike kalte han også oss, ikke bare av jøder, men også av hedninger, …

Romerne 9:30,31
Hvad skal vi da si? At hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet, men det var rettferdigheten av tro; …

Romerne 10:12
Det er jo ingen forskjell på jøde og greker; de har alle den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham;

Romerne 15:9-13
men hedningene skal prise Gud for miskunnhet, som skrevet er: Derfor vil jeg prise dig iblandt hedninger og lovsynge ditt navn. …

1 Korintierne 12:13
for vi er jo alle døpt med én Ånd til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, enten vi er træler eller frie; og vi har alle fått én Ånd å drikke.

Galaterne 3:28
Her er ikke jøde eller greker, her er ikke træl eller fri, her er ikke mann og kvinne; for I er alle én i Kristus Jesus.

Efeserne 3:6
at hedningene er medarvinger og hører med til legemet og har del med i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet,

circumcision.

1 Korintierne 7:19
Det kommer ikke an på omskjærelse, og det kommer ikke an på forhud, men på å holde Guds bud.

Galaterne 5:6
for i Kristus Jesus gjelder hverken omskjærelse eller forhud noget, men bare tro, virksom ved kjærlighet.

Galaterne 6:15
For hverken omskjærelse eller forhud er noget, men bare en ny skapning.

Barbarian.

Apostlenes-gjerninge 28:2,4
De innfødte viste ikke liten menneskekjærlighet mot oss; de tendte op en ild og tok sig av oss alle sammen, da det hadde begynt å regne og var koldt. …

Romerne 1:14
Jeg står i gjeld både til grekere og til barbarer, både til vise og uvise;

1 Korintierne 14:11
dersom jeg altså ikke kjenner sprogets betydning, blir jeg en utlending for den som taler, og den som taler, blir en utlending for mig.

bond.

1 Korintierne 7:21,22
Blev du kalt som træl, da gjør dig ingen sorg av det; men kan du også bli fri, så gjør heller bruk derav! …

Efeserne 6:8
da I vet at hvad godt enhver gjør, det skal han få igjen av Herren, enten han er tjener eller fri.

but.

Kolossenserne 2:10
Og I er fylt i ham, som er hovedet for all makt og myndighet,

1 Korintierne 1:29,30
forat intet kjød skal rose sig for Gud. …

1 Korintierne 3:21-23
Derfor rose ingen sig av mennesker! for alt hører eder til, …

Galaterne 3:29
Men hører I Kristus til, da er I jo Abrahams ætt, arvinger efter løfte.

Galaterne 6:14
Men det være langt fra mig å rose mig uten av vår Herre Jesu Kristi kors; for ved det er verden blitt korsfestet for mig og jeg for verden.

Filippenserne 3:7-9
Men det som var mig en vinning, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap; …

1 Johannes 5:11,12
Og dette er vidnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. …

2 Johannes 1:9
Hver den som slår inn på avveie og ikke blir i Kristi lære, han har ikke Gud; den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen.

and.

Johannes 6:56,57
Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i mig og jeg i ham. …

Johannes 14:23
Jesus svarte og sa til ham: Om nogen elsker mig, da holder han mitt ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.

Johannes 15:5
Jeg er vintreet, I er grenene; den som blir i mig, og jeg i ham, han bærer megen frukt; for uten mig kan I intet gjøre.

Johannes 17:23
Jeg i dem, og du i mig, forat de skal være fullkommet til ett, så verden kan kjenne at du har utsendt mig og elsket dem, likesom du har elsket mig.

Romerne 8:10,11
Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. …

Galaterne 2:20
jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig, og det liv jeg nu lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket mig og gav sig selv for mig.

Efeserne 1:23
som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.

Efeserne 3:17
at Kristus må bo ved troen i eders hjerter,

1 Johannes 5:20
men vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss skjønn til å kjenne den Sanne, og vi er i den Sanne, i hans Sønn Jesus Kristus. Denne er den sanne Gud og det evige liv.

Lenker
Kolossenserne 3:11 InterlineærtKolossenserne 3:11 flerspråkligColosenses 3:11 SpanskColossiens 3:11 FranskKolosser 3:11 TyskeKolossenserne 3:11 ChineseColossians 3:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Kolossenserne 3
10og iklædd eder det nye, som fornyes til kunnskap efter sin skapers billede; 11her er ikke greker og jøde, omskjærelse og forhud, barbar, skyter, træl, fri, men Kristus er alt og i alle. 12Iklæ eder da, som Guds utvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet, langmodighet, …
Kryssreferanser
Esekiel 47:22
I skal lodde det ut til arv for eder og de fremmede som bor iblandt eder, og som har fått barn iblandt eder; de skal for eder være som de innfødte blandt Israels barn; de skal få arv sammen med eder blandt Israels stammer.

Apostlenes-gjerninge 28:2
De innfødte viste ikke liten menneskekjærlighet mot oss; de tendte op en ild og tok sig av oss alle sammen, da det hadde begynt å regne og var koldt.

Romerne 3:22
det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell;

Romerne 10:12
Det er jo ingen forskjell på jøde og greker; de har alle den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham;

1 Korintierne 7:19
Det kommer ikke an på omskjærelse, og det kommer ikke an på forhud, men på å holde Guds bud.

1 Korintierne 12:13
for vi er jo alle døpt med én Ånd til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, enten vi er træler eller frie; og vi har alle fått én Ånd å drikke.

Galaterne 3:28
Her er ikke jøde eller greker, her er ikke træl eller fri, her er ikke mann og kvinne; for I er alle én i Kristus Jesus.

Galaterne 5:6
for i Kristus Jesus gjelder hverken omskjærelse eller forhud noget, men bare tro, virksom ved kjærlighet.

Efeserne 1:23
som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.

Efeserne 2:14
For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet,

Efeserne 2:15
idet han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter, forat han ved sig selv kunde skape de to til ett nytt menneske, idet han gjorde fred,

Efeserne 6:8
da I vet at hvad godt enhver gjør, det skal han få igjen av Herren, enten han er tjener eller fri.

Kolossenserne 3:10
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden